Ruokaketjun kiertotalouden verkko-opintoja keväällä 2022 | SeAMK

Ruokaketjun kiertotalouden verkko-opintoja keväällä 2022

Ruokaketjulla on merkittävä rooli kiertotalouden ja kestävän kehityksen toteutumisessa. SeAMKin avoimen AMKin verkko-opinnoilla voit syventää omaa osaamistasi ruokaketjun kiertotalouden kysymyksissä. Opintojaksot toteutetaan keväällä 2022 verkko-opintoina.

Löydät lisätietoja ja pääset ilmoittautumaan yksittäisille opintojaksoille alla olevien opintojaksokuvausten kautta. Linkit alla ovat toiminnassa, mikäli ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä!

Opintojaksot

 • Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2 op (päättynyt)

  Toteutusaika: 10.1.2022-13.3.2022
  Opetusmuoto: Verkko-opetus

  Sisältö:

  • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, Ilmastonmuutos, pohdintatehtävä
  • Fotosynteesi ja ilmakehän hiili (Biomassojen rooli, hiilen kierto, päästölähteet)
  • Ruokaketjun päästöt, hiilijalanjälki, hiilensidonta ja hiilinielut (maatalous globaalina päästölähteenä)
  • Vähähiilisyyden tukeminen maatiloilla (turvemaiden rooli, uusiutuva energia, uudet tuotantotavat, viljelykierto)
  • Tulevaisuus ja hiilidioksidin talteenotto (kompensaatiot, hiilensidontapalvelut, maatalouspolitiikka, kansainväliset sopimukset)

   

  Tavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tunnistaa hiilenkiertoon liittyvät tekijät (fotosynteesi ja ilmakehän hiili)
  • Tunnistaa hiilenkiertoon ja sidontaan liittyviä reunaehtoja erityisesti ruokaketjussa
  • Ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta
  • Osaa nimetä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ruokaketjussa ja osaa listata siihen sopeuttavia toimia
  • Osaa kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n maatalouspolitiikan vaikutukset ruokaketjun kehittämisessä

   

  Ilmoittautuminen viimeistään 3.1.2022
  Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2 op 

 • Maatilan kestävät ravinnekierrot 3 op (päättynyt)

  Toteutusaika: 24.1.2022-6.3.2022
  Opetusmuoto: Verkko-opetus

  Sisältö:

  • Hiilen, typen ja fosforin kierrot luonnossa, pellolla, metsässä ja tilalla
  • Hiilen, typen ja fosforin ympäristövaikutukset vedessä, maassa ja ilmassa
  • Käytännön toimet ravinteiden käytön tehostamiseen ja ravinnekiertojen optimointiin
  • kasvin- ja kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa

   

  Tavoitteet:
  Opiskelijalle on muodostunut kokonaisnäkemys maatilojen kestävästä ravinteiden käytöstä ja hän osaa syventää aiemmin opittua käytännönläheisten tehtävien avulla. Opiskelija hallitsee hiilen, typen ja fosforin kierrot ja osaa soveltaa tietoa kasvinviljelyn, kotieläinten ruokinnan ja metsänhoidon suunnittelussa. Opiskelija osaa optimoida kierrätyslannoitteiden käytön ja hiiliviljelyn menetelmät sekä kotieläinten lannan ja muiden biomassojen nykyaikaiset käsittely-, varastointi ja levitysmenetelmät osana viljelytoimenpiteitä ja maatilan ympäristönhoitoa. Opiskelija tietää, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän osaa tarkastella ravinne- ja metaanipäästöjä eri tavoin määriteltynä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

  Ilmoittautuminen viimeistään 17.1.2022
  Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Maatilan kestävät ravinnekierrot 3 op

 • Biokaasu maatiloilla 2 op (päättynyt)

  Toteutusaika: 1.2.2022-28.2.2022
  Opetusmuoto: Verkko-opetus

  Sisältö:

  • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
  • Biomassat ja biokaasun muodostuminen
  • Biokaasulaitosratkaisut
  • Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat
  • Esimerkkikohteet ja energiatuki

   

  Tavoitteet:
  Opiskelija osaa arvioida maatilojen biokaasupotentiaalia ja tunnistaa biokaasun tuotannon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja rajoitteita. Opiskelija osaa tunnistaa biokaasulaitosratkaisuja sekä osaa suunnitella ja edistää biokaasukäyttöönottoa maatiloilla.

  Ilmoittautuminen viimeistään 24.1.2022
  Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Biokaasu maatiloissa 2 op

 • Aurinkoenergia ruokaketjussa 2 op (päättynyt)

  Toteutusaika: 1.3.2022-21.3.2022
  Opetusmuoto: Verkko-opetus

  Sisältö:

  • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
  • Aurinkoenergiapotentiaali ja vuodenaikainen vaihtelu
  • Aurinkovoimalaratkaisut
  • Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat
  • Esimerkkikohteet ja energiatuki

   

  Tavoitteet:
  Opiskelija osaa arvioida aurinkoenergian tuotantoa osana energiantarvetta ja -kulutusta sekä hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä. Opiskelija tunnistaa aurinkoenergiaan liittyviä mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä sekä ymmärtää aurinkoenergian asennukseen liittyvät työvaiheet.

  Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2022
  Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Aurinkoenergia ruokaketjussa 2 op

 • Ruokahävikki 2 op (meneillään, huom! Tarjolla myös nonstop -verkko-opintojakso)

  Toteutusaika: 28.3.2022-30.4.2022
  Opetusmuoto: Verkko-opetus

  Sisältö:

  • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
  • Ruokahävikkilajit ja hävikin vaihtelu
  • Ruokahävikin taloudellinen merkitys ja ympäristöhaasteet
  • Toimintaympäristö ja hävikin hyödyntäminen
  • Esimerkkikohteet ja lainsäädäntö

   

  Tavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa arvioida ruokahävikin määrää ja eri hävikkilajeja (keittiö-, lautas- ja tarjoiluhävikki)
  • Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
  • Tunnistaa ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
  •  Ymmärtää ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöiden merkityksen ruokahävikin myynnissä

   

  Ilmoittautuminen viimeistään 21.3.2022
  Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Ruokahävikki 2 op

 • Kiertotalouden liiketoimintamallit 2 op (ilmoittautuminen 18.4. mennessä)

  Toteutusaika: 25.4.2022-22.5.2022
  Opetusmuoto: Verkko-opetus

  Sisältö:

  • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
  • Kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat
  • Kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus & kierrätys
  • Yritysvierailu
  • Oman yritysidean kehittäminen kiertotalouden liiketoimintamallien pohjalta

   

  Tavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus & kierrätys
  • Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
  • Tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
  • Osaa nimetä esimerkkejä kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntävistä yrityksistä ja osaa kehittää kiertotalouden liiketoimintamalleihin perustuvia yritysideoita

   

  Ilmoittautuminen viimeistään 18.4.2022
  Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Kiertotalouden liiketoimintamallit 2 op

Opinnot ovat SeAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Yksittäiset opintojaksot

Opintomaksu on 10 euroa / opintopiste. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Yksittäisille opintojaksoille pääsee ilmoittautumaan opintojaksokuvauksista. Opintojaksoille voidaan ottaa rajattu määrä osallistujia. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintosuorituksesta voi pyytää opintosuoritusotteen sähköpostitse osoitteella opiskelijapalvelut@seamk.fi.

Muu SeAMKin avoimen AMKin tarjonta

Peruutusehdot

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.