Ruokaketjun kiertotalouden verkko-opintoja | SeAMK

Ruokaketjun kiertotalouden verkko-opintoja

Ruokaketjulla on merkittävä rooli kiertotalouden ja kestävän kehityksen toteutumisessa. SeAMKin avoimen AMKin verkko-opinnoilla voit syventää omaa osaamistasi ruokaketjun kiertotalouden kysymyksissä.

Yksittäisille opintojaksoille pääset ilmoittautumaan opintojaksokuvauksista. Linkit alla ovat toiminnassa, mikäli ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä! Opintojaksot toteutetaan keväällä 2021.

Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2 op

Opintojaksolla tutustutaan mm. hiilenkiertoon liittyviin tekijöihin sekä tunnistetaan hiilenkiertoon ja sidontaan liittyviä reunaehtoja erityisesti ruokaketjussa. Opintojaksolla perehdytään myös mm. hiilijalanjäljen laskentaan. Toteutusaika: 7.1.-12.3.2021.

Biokaasu maatiloilla 2 op

Opintojaksolla perehdytään mm. maatilojen biokaasupotentiaalin arviointiin, biokaasun tuotannon liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin sekä tunnistetaan erilaisia mahdollisuuksia liittyen biokaasun käyttöönottoon maatiloilla. Toteutusaika: 01.02.2021 – 28.02.2021.

Aurinkoenergia ruokaketjussa 2 op

Opintojaksolla perehdytään mm. aurinkoenergian tuotantoon osana energiantarvetta ja –kulutusta sekä tunnistetaan aurinkoenergiaan liittyviä mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä. Lisäksi opintojaksolla perehdytään aurinkoenergian asennukseen liittyviin työvaiheisiin.
Toteutusaika: 01.03.2021 – 21.03.2021

Ruokahävikki 2 op

Opintojaksolla arvioidaan mm. ruokahävikkiin liittyviä tekijöitä sekä tunnistetaan ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöitä. Opintojakso toteutetaan keväällä 2021, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kiertotalouden liiketoimintamallit 2 op

Opintojaksolla tutustutaan kiertotalouden liiketoimintamalleihin sekä tunnistetaan kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä. Opintojakso toteutetaan keväällä 2021, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Yksittäiset opintojaksot

Opintomaksu on 10 euroa / opintopiste. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Yksittäisille opintojaksoille pääsee ilmoittautumaan opintojaksokuvauksista. Linkit alla ovat toiminnassa, mikäli ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä!  Opintojaksoille voidaan ottaa rajattu määrä osallistujia. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintosuorituksesta voi pyytää opintosuoritusotteen opiskelijapalvelut@seamk.fi.

Huom! Avoimen yksittäiset opintojaksot ja alle 60 opintopisteen kokonaisuudet ovat maksuttomia työttömille ja lomautetuille. Maksuttomuus koskee ilmoittautumisia ajalla 15.4.-31.12.2020. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää todiste lomautuksesta (Työnantajan antama dokumentti lomautusilmoituksesta tai todistus lomautuksesta. Lomautusilmoituksessa tai lomautustodistuksessa on mainittava ainakin lomautuksen alkamisaika sekä lomautuksen kesto tai sen arvioitu kesto. Huom! Lomautetun kohdalla myös TE-palveluiden Oma asiointi -palvelusta saatu todistus käy) tai työttömyydestä (Todistuksen saa TE-palveluiden Oma asiointi-palvelusta).

Opiskelija myös selvittää itse omalta kohdaltaan opintojen mahdolliset vaikutukset työttömyysturvaetuuksiin TE-toimistosta.

Pohjakoulutusvaatimukset

AMK-tasoisiin opintoihin ei ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia. Opinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Peruutusehdot

Tutustu peruutusehtoihin!

Muu SeAMKin avoimen AMKin tarjonta: