Kohokohtia SeAMKin TKI-toiminnassa vuonna 2017: ruokaturvallisuutta, tuotannon digitaalisuutta, työhyvinvointia ja naisyrittäjyyden kehittämistä

kategoria: Yrityksille
Digital Factory automaatiossa.

Vuorovaikutus työelämän kanssa on keskeistä SeAMKin toiminnassa. SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken.

Kehittäminen pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus täydentävät yrityksen omaa osaamista. Vuosien saatossa eri organisaatiot ja SeAMK ovat yhdessä luoneet merkittäviä tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan kärjet ovat ruokaturvallisuus, digitaalinen valmistus ja teollinen internet pk-yrityksissä, kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset sekä työhyvinvointi. Ulkopuolista rahoitusta pääasiassa näihin teemoihin kyettiin vuonna 2017 hankkimaan yli kolme miljoonaa euroa.

Viime vuodelta TKI-toiminnan kärjistä voidaan nostaa muutamia kohokohtia. Lisätietoa kustakin kokonaisuudesta löytyy linkin takaa.

Ruokaturvallisuus: Nefertiti Horizon 2020-hankkeen saaminen ja hankevolyymin kasvu

Digitaalinen valmistus ja teollinen internet pk-yrityksissä: IoT-Compass Hubin Regional Manufacturing Digital Innovation Hub -statuksen saaminen ja toiminnan käynnistyminen

Työhyvinvointi: Valtakunnallinen Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi -hanke

Kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset: Smart Ladies in Digital World -hankkeen onnistunut yritysyhteistyö.