Koulu antaa hyvän pohjan työelämään | SeAMK.fi

Koulu antaa hyvän pohjan työelämään

Pipopäinen opiskelija näyttää voiton merkkiä.

Harjoittelu selkeytti urasuunnitelmia

Valmistuin SeAMKista sosionomiksi joulukuussa 2012. Koko opiskeluideni ajan hain jatkuvasti sitä, ”mitä haluaisin isona tehdä”. Valitsin sektoriopinnoiksi ”Vammaisuus ja elämänkulku”-sektorin, koska koin haluavani oppia lisää aiemmin minulle vieraasta alueesta.

Harjoittelut valaisivat minua siitä, mille aloille en todellakaan halua päätyä ja millaiseksi työntekijäksi en haluaisi todellakaan tulla. Pidän kuitenkin näitä kokemuksia äärimmäisen tärkeinä ja rikastuttavina. Edelleen tänä päivänä työssäni muistan harjoitteluideni pohjalta, millaista esimiestyötä tulee välttää ja kuinka työyhteisössä kannattaa toimia.

Vakituiseen virkaan

Opiskeluideni aikana sain kartutettua työkokemusta sosiaalialalta niin lastenhoidon puolelta kuin aikuissosiaalityöstä kesätöiden merkeissä. Kesätyörupeamani myötä reilu kuukausi ennen valmistumistani minulle tarjottiin Seinäjoen aikuissosiaalityöstä muutaman kuukauden sijaisuutta sosiaaliohjaajana. Lopulta lyhyt sijaisuuteni venyi lähes kahden vuoden mittaiseksi ja olisi varmaan venynyt vieläkin pidemmäksikin, jollei minulle olisi tarjottu Järvenpään aikuissosiaalityöstä vakituista virkaa sosiaaliohjaajana.

Olen nyt työskennellyt Järvenpään aikuissosiaalityössä vuodesta 2014 lähtien ja työuralle ei kyseisessä paikassa näy loppua. Työskentelen sosiaaliohjaajana lapsiperheiden ja alle 25-vuotiaiden parissa. Sain myös kunnian tulla valituksi yksikkömme tiimivastaavaksi ja siinä roolissa olen toiminut jo kaksi vuotta perustyön ohella.

Työpaikkani on erittäin kehittämismyönteinen ja avoin uusille ideoille. Olen lisäkouluttautunut v. 2016 kriisityöntekijäksi. Siitä on ollut hyötyä työssäni, koska teen töitä viikoittain myös Järvenpään Matalan kynnyksen vastaanotolla, johon kuntalaiset voivat saapua arkisin ilman ajanvarausta.

Pidän työstäni, koska se on vaihtelevaa, saan auttaa ja ohjata ihmisiä, jotka tarvitsevat apua niin elämän- kuin taloudenhallinnassaan. En voi kieltää, etteikö työ olisi hetkittäin haasteellista sekä kuluttavaa ja etteikö asiakasasiat pohdituttaisi myös vapaa-ajalla.

Opinnoista työkaluja työelämään

Olen monesti pohtinut kuinka paljon opinnot ovat antaneet minulle työkaluja työelämään. Vaikka en suoranaisesti hyödynnä kaikkia koulun oppeja työelämässä, niin olen todennut koulun antaneen hyvän pohjan, josta on ollut helppo ponnistaa ja kehittää itseäni lisää.

Sektoriopinnoista koen olleen hyötyä, koska pystyin kasvattamaan omaa ymmärrystäni vammaisuutta ja erityisryhmiä kohtaan. Täytyy myöntää, että kiinnostukseni kriisityöhön on syntynyt juurikin SeAMKin Kriisityön-kurssilla istuessani. Syksyllä 2017 olen aloittanut Laureassa YAMK-opinnot, joten näköjään minusta on kuoriutunut myös ikuinen opiskelija.

Kirjoittaja: Terhi Ijäs