Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus, 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä heitä on  sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Opintojen toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Opintojen rakenne

Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Koulutuksen ajankohta on 27.1.2020 – 30.4.2021. SeAMKin lähiopetuspäivät julkaistaan tällä sivulla elokuussa.

Erikoistumiskoulutuksen hinta

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen hinta on 1500 €.

Hakuaika ja valintaperusteet

Hakuaika koulutukseen on 1.9. – 30.9.2019. Opiskelemaan valituille ilmoitetaan 30.10.2019.

Valintaperusteet päivitetään sivulle elokuussa. Haku tapahtuu tällä sivulla myöhemmin julkaistavan linkin kautta.

Lisätietoja

Katri Hemminki

Lehtori

katri.hemminki(a)seamk.fi

+358408303991