Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus, 30 op | SeAMK

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus, 30 op

Kuvituskuva kukka
Kuvituskuva

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä heitä on  sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

  • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
  • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
  • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
  • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
  • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
  • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Opintojen toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Opintojen sisältö ja rakenne

Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
Vapaasti valittava kokonaisuus 5 op

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Koulutuksen aikataulu ja ajankohta

Koulutuksen ajankohta on 27.1.2020 – 30.4.2021.

Lähipäivien (12 päivää) ajankohdat

Lähipäivät kevät 2020
28.-29.1.2020
18.-19.3.2020
19.5.2020

Lähipäivät syksy 2020
25.8.2020
15.9.2020
3.-4.11.2020

Lähipäivät kevät 2021
ilmoitetaan myöhemmin

Erikoistumiskoulutuksen hinta

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen hinta on 1500 € (alv 0 %).

Hakuaika ja valintaperusteet

Hakuaika koulutukseen on 1.9. – 30.9.2019. Opiskelemaan valituille ilmoitetaan valinnasta 30.10.2019 mennessä hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Koulutukseen valittavalta edellytetään:

1) Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), geronomi (AMK), sosionomi (AMK) -tutkintoa

TAI

2) vastaavaa aiemmin suoritettua opistoasteen tutkintoa ja riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten sekä motivaatiota palliatiivisen hoidon kehittämiseen.

Lisäksi hakijalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan työkokemusta. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Lisätietoja

SeAMK placeholder kuva

Katri Hemminki

Lehtori

sähköposti

katri.hemminki(a)seamk.fi

puhelin

+358408303991