Restonomin yhdenlainen urapolku | SeAMK.fi

Restonomin yhdenlainen urapolku

Vainen seisoo hieman sivuttain.
Vesta Mäki, tuotekehittäjä Foodwestillä

Olen Vesta Mäki, 29 vuotta. Lukion jälkeen työskentelin ravintola-alalla erilaisissa tehtävissä, mm. matkailukeskuksessa kokkina ja tarjoilijana, lisäksi kahvilassa ja muutamassa pikaruokaravintolassa. Tein jonkin verran myös myyjän hommia, mutta jotenkin ravintola-ala veti puoleensa enemmän.

Restonomiopintojen anti monipuolista

SeAMKissa opiskelin ravitsemispalveluiden restonomiksi. Opinnoissa minua kiinnosti erityisesti ravitsemusasiat. Työskentelin koko opintojen ajan ja koulun sekä työn yhteensovittaminen onnistui hyvin. Opinnoissa koin tärkeäksi myös mahdollisuuden valita omanlaista opintopolkua niiden asioiden ympärille, jotka kiinnostivat eniten ja koin itselleni tärkeimmiksi. Lisäksi muutamat verkkokurssit helpottivat työnteon yhdistämistä opiskeluun, sillä aikataulujen sumpliminen oli helppoa.

Opiskelu antoi minulle hyvät, monipuoliset pohjatiedot jatkoon. Erityisesti vuoropäällikkönä työskennellessäni pidin siitä, että pystyin viemään opintojen kautta opittuja asioita suoraan käytäntöön.

Nykyiseen työhöni opiskelu antoi hyvät eväät jatko-opiskeluita silmällä pitäen. Koen että myös projektinhallintataitoni kehittyivät opiskeluiden edetessä. Verkostoituminen eri elintarvikeyritysten kanssa, niin alueellisesti kuin laajemminkin, oli opintojen aikana monipuolista ja hyödyllistä.

Opiskeluista jäi erityisesti mieleen Restokisat, joissa olin edustamassa SeAMKia luokkalaisteni kanssa. Koulussa oli hyvä ja avoin ilmapiiri ja Frami ympäristönä tarjoaa nykyaikaiset ja hyvät tilat opiskeluihin.

Halu kehittyä nykyisessä työssä on valtava

Ennen Foodwestille tuloa työskentelin vuoropäällikkönä ravintola Pirttihirmu, Duudsonit Activity Parkissa, jossa sain toteuttaa itseäni ja ideoida paljon uutta.

Aloitin Foodwestillä restonomiopintojen erikoistumisharjoittelussa, jonka jälkeen sain paikan tuotekehitysassistenttina ja tällä hetkellä työskentelen tuotekehittäjänä. Foodwestillä olen työskennellyt nyt vajaat kolme vuotta. Tuotekehittäjän työni ohella olen opiskellut viimeisen 8 kuukauden aikana tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa Careeriassa. Erikoisammattitutkintoni on nyt itseasiassa viimeistä silausta vaille valmiina.

Koen tuotekehitystyön omaksi ja halu kehittyä nykyisessä työssä on valtava. Työ vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja tulevaisuudessa ajatuksenani on opiskella ainakin avoimen yliopiston kautta ravitsemustieteitä ja toivottavasti myös jossain vaiheessa ihan maisteriopintoja.

Nyt pidän loppuvuoden opiskeluista vapaata, kun saan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon paperit taskuun ja aion keskittyä pelkästään työntekoon.

 

Vesta Mäki
tuotekehittäjä
Foodwest Oy