SeAMK toteutti kolmannen Omistajanvaihdosbarometrin: 50 000 yritystä omistajanvaihdoksen edessä

kategoria: SeAMK Info
Raportin ojennus

Yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos on edessä eri puolilla Suomea lähes 50 000:ssä yrityksessä seuraavan vuosikymmenen aikana. Jatkuvuusnäkymät ovat kuitenkin parantuneet: lähes 80 prosenttia yrittäjistä uskoo saavansa liiketoiminnan siirtymään uusiin käsiin. Kokemukset jo tehdyistä yrityskaupoista ovat huomattavan positiivisia, ilmenee Seinäjoen ammattikorkeakoulun kolmannen kerran toteuttamasta valtakunnallisesta Omistajanvaihdosbarometrista.

  • Yli 55-vuotiaista yrittäjistä 46 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle (39 % vuonna 2015). Toisin sanoen 34 000 yritystä olisi tulossa myyntiin.
  • 24 prosenttia tähtää sukupolvenvaihdokseen (23 % 2015) eli 13 500 yritystä halutaan siirtää perheen sisältä löytyvälle jatkajalle.
  • 22 prosenttia uskoo yritystoiminnan päättyvän kokonaan (27 % 2015). Liiketoiminnan lopettamisuhan alla on siis 21 500 yritystä. Tämä vaihtoehto koski aiempaa voimakkaammin yhden hengen yrityksiä.
  • 7 prosenttia arvioi jatkajan löytyvän nykyisten omistajien joukosta (7 % 2015).

Alle 55-vuotiaiden mielenkiinto yrityskauppoja kohtaa on kasvanut. 36 prosenttia oli kiinnostunut oman yrityksen myymisestä (30 % vuonna 2015). 27 prosenttia oli kiinnostunut yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta (23 %).

Yhä useampi yrittäjä on jo ehtinyt saada positiivisia kokemuksia yrityskaupoista. Neljä viidestä oli tyytyväinen tekemäänsä kauppaan.

– Tulokset osoittavat, että pitkäjänteinen työ omistajanvaihdosten edistämiseksi on kantanut hedelmää, toteaa vararehtori, dosentti Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

– Myös yrittäjyyskulttuurin ja asenteiden muutos on vaikuttanut: yritys- ja liiketoimintakaupoista on tullut normaali tapa ryhtyä yrittäjäksi ja kasvattaa bisnestä. Toki hyvä taloussuhdannekin on helpottanut.

Omistajanvaihdosten läpivieminen on yrittäjien mielestä kuitenkin yhä haasteellista. Vaativimpia kysymyksiä ovat ostajan löytäminen, hinnanmääritys, rahoitus ja verotus. Näihin toivotaan helpotusta ja työkaluja.

Omistajanvaihdokset ja kasvuyrittäjyys käsi kädessä

Omistajanvaihdosten edistäminen on tärkeää kansantaloudelle, sillä ne kiihdyttävät pk-sektorin uudistumista, Varamäki muistuttaa:

– Yritysten jatkuvuusnäkymillä on vahva linkki niiden kasvutavoitteisiin ja kehittämisintensiteettiin. Mitä kasvuhakuisempi yrittäjä on, sitä selkeämmin hän suuntautuu iän karttuessa kohti sukupolvenvaihdosta tai yrityskauppaa. Toisaalta kehittämisaktiivisuus on korkeampaa niissä yrityksissä, joissa on jatkaja tiedossa tai myyntiä suunnitellaan.

Kolmatta kertaa toteutetun valtakunnallisen Omistajanvaihdosbarometrin toteutti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Tutkimusraportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet Elina Varamäki, Sanna Joensuu-Salo, Anmari Viljamaa, Juha Tall ja Marja Katajavirta.

Tutkimusaineisto koottiin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), kauppakamareiden ja Suomen Yrittäjien jäseniltä. Barometriin vastasi 1 742 yrittäjää, joista 929 oli yli 55-vuotiaita ja 940 tätä nuorempia.

Tutkimusraportti löytyy osoitteesta: www.ek.fi/ovbarometri2018

Lisätietoja:

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Vararehtori, dosentti Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu elina.varamaki@seamk.fi, 040 830 5189