Uusi vanhustyön johtamisen kirja haastaa vanhoja ajattelutapoja | SeAMK

Uusi vanhustyön johtamisen kirja haastaa vanhoja ajattelutapoja

kategoria: SeAMK Info

Tällä viikolla vietetyllä Vanhustenviikolla on nostettu esiin vanhusten asemaan, osallisuuteen ja arvostukseen liittyviä kysymyksiä. Vanhustyön johtaminen on yksi ajankohtaisista puheenaiheista. Johtamisen merkitys vanhusten hoidon laatuun, itsemääräämisoikeuden säilymiseen ja omannäköiseen elämään on kiistaton. Juuri ilmestynyt uusi vanhustyön johtamisen oppikirja haastaa pohtimaan johtamisen merkitystä vanhusten hyvän elämänlaadun turvaajana. Kirjan toimittaja on Seinäjoen ammattikorkeakoulun gerontologian yliopettaja Jenni Kulmala.

Kirjan perusajatuksena on saada lukijat pohtimaan yhtäaikaisesti työhyvinvoinnin kehittämistä ja parempaa vanhusten hoidon laatua. Vain hyvinvoivat työntekijät voivat hoitaa työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjan toimittaja, gerontologian ja kansanterveyden dosentti Jenni Kulmala toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulun gerontologian yliopettajana (vv.), terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijana ja Tukholman Karoliinisen Instituutin apulaisprofessorina. Jenni Kulmala tekee työtään osittain Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijahotellissa. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta mukana kirjoittajina ovat olleet työhyvinvoinnin yliopettaja Kaija Loppela sekä sosiaalityön yliopettaja Minna Zechner.

Riittääkö hyvä johtaminen?

Kirja nostaa pohdintaan, kuinka vanhusten itsemääräämisoikeutta voi ja tulisi tukea. Näemmekö vanhukset kasvottomina hoivan kohteina vai olemmeko tukemassa omannäköistä elämää? Kirjassa käsitellään rohkeasti myös sitä, millaista on hyvä ja huono käytös työpaikalla sekä työtovereita että vanhuksia kohtaan, ja miten johtaja voi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

Kirjassa nostetaan esiin yhteistoiminnallinen työyhteisön kehittäminen sekä eri-ikäisten työntekijöiden erilaiset tarpeet ja toiveet ja esimiehen mahdollisuudet tukea eri elämänvaiheissa olevia vanhustyöntekijöitä. Kirja ei ole kuitenkaan kritiikitön, vaan esiin nostetaan myös vanhustyön johtamisen rajat; riittääkö hyvä johtaminen vai tarvitaanko myös jotain muuta, jotta hyvä vanhuus ja hyvä hoito mahdollistuisivat?

Kirjan virallinen julkistustilaisuus on Seinäjoella Törnäväsalissa perjantaina 13.10.2017 kello 13 alkaen.

Lisätietoja:

Jenni Kulmala, jenni.kulmala@ki.se
p.050-3315633

https://www.ps-kustannus.fi/Jenni-Kulmala/Parempi-vanhusty%C3%B6.html