SeAMK FramiPro – työelämälähtöisiä tehtäviä | SeAMK

SeAMK FramiPro

Osaatko ratkaista itsenäisesti ongelmia, toimia vuorovaikutuksessa ryhmässä ja olla aktiviinen tekijä yhteisen tavoitteen eteen? Haasteet odottavat sinua SeAMK FramiProssa, jossa saat ottaa vastuuta opinnoistasi sekä omasta ja tiimin työn tuloksista. FramiProssa et jää luentosalin pimeään nurkkaan, vaan tarvittaessa astut ryhmän eteen vieden tiiminne maaliin saakka!

FramiProssa opiskelun sisältö

FramiProssa työtehtävät tulevat suoraan yrityksiltä ja organisaatioilta. Työelämälähtöisyys on hyvin vahvasti läsnä koko oppimisesi ajan, mikä palvelee erityisesti opintojen jälkeistä aikaa. Opiskelijat pääsevät FramiProssa innovoimaan, kokeilemaan ja ratkaisemaan. Opiskelun ansiosta opiskelijan valmiudet ovat kattavat, niin näkemysten, työelämätaitojen kuin asiantuntijuuden suhteen.

Opiskelumenetelmät FramiProssa

Jokainen opiskelija työskentelee useissa eri projektitehtävissä aina suunnitteluvaiheesta toteutukseen asti. Myös roolit projekteissa vaihtelevat, kunkin toimiessa esimerkiksi projektipäällikkönä.

FramiPro-lukukausi käynnistyy kolmen viikon intensiivijaksolla, joka edellyttää läsnäoloa pääsääntöisesti klo 8 – 16 arkipäivisin. Intensiivijakson aikana tavataan toimeksiantajia ja suunnitellaan projektia teoriaopetuksen rinnalla. Intensiivijakson jälkeen ryhmä ei hajoa. Sen sijaan koko ryhmä tapaa vähintään kerran viikossa projektitoimiston yhteispalavereissa. Palaverin ohella ryhmät työskentelevät sekä ovat tiiviissä kontaktissa toimeksiantajien ja valvojaopettajien kanssa. Ryhmät myös vierailevat eri alojen työympäristöissä, seminaareissa ja työpajoissa.

FramiPron kautta työelämään

Kannuksia, kehittämistä, kokemusta, kontakteja ja käytäntöjä. Näihin viiteen k:hon tiivistyvät FramiProsta työelämää varten saatavat eväät. Lisäksi saatu tietämys vahvistaa yrittäjämäistä toimintatapaa ja edistää etenemistä uusille urapoluille tai luomaan uusia polkuja jo tutuille aloille.

Projektiyhteistyön kautta opiskelijoille on avautunut tilaisuuksia työllistyä esimerkiksi opinnäytetyön, harjoittelupaikan tai vakituisen työsuhteen kautta. Moni FramiPron opiskelija on tuonut mukanaan myös omia projekti-ideoitaan ja jalostanut liikeideaansa eteenpäin. Opiskelijoiden matka onkin jatkunut työelämässä yritysten ja organisaatioiden lisäksi yrittäjyyden polkuja pitkin.

FramiPro hyödyttää työnantajia

Tarjolla on ainutlaatuinen ja tiivis kohtaamispaikka AMK:ssa opiskeleville huippuosaajille ja heidän tuleville työnantajilleen. Yhteistyö ja hyödyt ovat FramiProssa molemminpuolista opiskelijoiden ja toimenantajien välillä. Yrityksillä ja organisaatioilla on hieno tilaisuus osallistua opetuksen kehittämistyöhön työelämän tarpeisiin. Yritys tai organisaatio voi itse kehittyä esimerkiksi prosessien ja tuotekehityksen osalta, saaden arvokasta käytännön hyötyä.

Vastuu opiskelijoiden tukemisesta ei ole vain yrityksellä tai organisaatiolla, vaan mukana yhteistyössä ovat kokeneet projektien ohjaajat ja opetusalan ammattilaiset. Mukana ovat myös SeAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminnan asiantuntijat ja palvelut. Yksikään projekti ja yhteistyö ei ole kiveen hakattu, vaan tarvittaessa niitä voidaan muunnella vastaamaan yksilöllisiä tarpeita.

FramiPro maakunnan hyväksi

SeAMK tekee aktiivista yhteistyötä Etelä-Pohjanmaalla maakunnan hyväksi. FramiPro on yksi osa yhteistyötä. FramiPro tarjoaa pysyvän, monialaisen kohtaamispaikan alueen elinkeinoelämälle, ammattikorkeakoululle ja alueen kehittäjäorganisaatioille. Päämääränä on mahdollistaa kehittämishankkeet, maakunnan kehitys ja vahvistaa Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortiota.

Hae mukaan FramiProhon

Hakuaika FramiPro –opintoihin on avoinna 26.11.2017 klo 23:00 asti. Valinnat tehdään viimeistään viikolla 49.

FramiProhon voivat hakea kaikki SeAMKissa ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat. Opiskelijavalinnan edellytyksenä on aiempien opintojen eteneminen aikataulujen mukaan sekä ryhmähaastattelussa osoitettu sopivuus FramiPro-työskentelyyn. Valittujen tulee olla FramiPro-opintojen alkaessa vähintään toisen vuosikurssin opiskelijoita. Mikäli paikkaa ei vastaanoteta tai peruuteta, opiskelija joutuu hakemaan FramiProhon uudelleen seuraavalla hakukierroksella.

Me SeAMKissa etsimme myös aktiivisia yhteistyökumppaneita mukaan FramiProhon. Anna meille vinkki kehittämistarpeesta tai esitä avoin kysymys. Etsitään vastauksia yhdessä FramiProssa!

Aikataulu

Syksyn lukukausi 2017 jatkuu 18.12. asti. Haku kevään ryhmään on käynnissä ja jatkuu 26.11. asti. Hae FramiPro-opintoihin täällä.

Kevätlukukauden aikataulu: 8.1.-9.4.2018.

Lisätietoja FramiProsta

Merja Juppo

Lehtori

Merja.Juppo(a)seamk.fi

+358 40 839 8622

Sirkku Uusimäki

Palvelupäällikkö

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

+358 40 830 4253