Matkailuhankkeet SeAMKissa | SeAMK

Matkailuhankkeet SeAMKissa

 • Ajankohtaista hankkeissa

  Täältä näet matkailuhankkeiden ajankohtaiset tapahtumat.

  Kumppanuusverkostot -hanke

  • Koronakahvit verkossa 6.5.2020, katso webinaarin tallenne
  • Eteläpohjalaisille matkailuyrittäjille suunnatun koronakyselyn tulokset
  • Ouluun ja Imatralle suuntautuvat opintomatkat on peruutettu. Opintomatkat toteutetaan syksyllä, mikäli tilanne sen sallii.

   


  Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla -hanke

  • 5.5.2020 Kestävän matkailun webinaarin tallenne ja aineistot löytyvät materiaalit-osiosta. Webinaarissa kuultiin Visit Finlandin terveiset kestävän matkailun tavoitteista ja toimenpiteistä sekä maakuntamme kuulumisia kestävän matkailun saralla.
  • Kestävään matkailuun ja matkailutoiminnan vastuullisuuden eri ulottuvuuksiin keskittyvä hanke alkoi 1.2.2020 yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa.

  Matka kasvuun -hanke päättyi 29.2.2020, tutustu hankkeessa tuotettuihin työkaluihin ja ota ne käyttöön!

  • Matkailu- ja palvelualojen käyttöön soveltuvia työkaluja ja toimintamalleja markkinointiin ja strategiseen uudistumiseen liittyen sekä tietoa digitalisaation mahdollisuuksista matkailualalla. Tutustu työkaluihin ja videoihin osoitteessa: https://www.seamk.fi/yrityksille/kehittamistyokalut-yrityksille >> Työkaluja matkailualan yrityksille
  • Selvitys eteläpohjalaisten matkailuyritysten liiketoimintaosaamisesta ja menestymisen avaimista: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001243395
  • Loppuseminaarissa 28.1. kuultiin matkailun digitaalisuuteen liittyvää ajankohtaistietoa Miikka Raulon toimesta, joka on yksi Suomen matkailun digitaalista kärkiosaajista. Webinaarin tallenne tulossa pian.

  Haussa yrityksiä eteläpohjalaisten matkailuyrittäjien tuotteistamisen koulutushankkeeseen – tule mukaan yritysryhmään!

  Matkailuelinkeino muuttuu vauhdilla ja kilpailu kovenee. Matkailupalveluiden tulee olla hyvin tuotteistettuja, helposti löydettävissä ja ostettavissa. Yritysryhmän koulutushankkeessa opit hyödyntämään tuotteistamisen työkaluja ja menetelmiä. Koulutuksen toteuttaa matkailualan ammattilaisten tiimi, jota koordinoi Ellare Oy. Koulutus toteutuu 7 työpajan kokonaisuutena, jotka pidetään 2-3 viikon välein. Työpajojen aihealueet tukevat toisiaan. Koulutukset toteutetaan käytännönläheisesti, keskustellen ja osallistaen.

  Osallistumalla yritysryhmään:

  • lisäät tuotekehitysosaamistasi
  • saat työkaluja tuotteistamiseen
  • teet sähköisiin jakelukanaviin soveltuvia tuotteita
  • edistät valmiuksiasi kansainvälistymiseen
  • verkostoidut ja saat uusia yhteistyökumppaneita

  Hyödynnä tilaisuus!

  Hanke toteutetaan yritysryhmän koulutushankkeena, jolle haetaan rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Hanketta hallinnoi SeAMK. Yrityskohtaisen tuen määrä on 75 % hankkeen kustannuksista. Yrityksen omavastuu on 25 % eli 472,75 € (alv 0%). Lisäksi yrityksellä on halutessaan mahdollisuus osallistua yrityskohtaiseen konsultointiin, 271 € / 3,5 h (alv 0 %).

  Jos kiinnostuit, ole yhteydessä Elina Järvinen puh. 040 868 0610 tai Sanna Jyllilä puh. 040 8300400, niin kerromme lisää.  Tutustu hankkeen sisältöön: EP koulutushanke syksy_2020 esittely


   

           

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo.Maaseutu 2020 -logo.             SeAMKin logo.

 

Kumppanuusverkostot matkailuelinkeinon kasvun tukena

Etelä-Pohjanmaan matkailukenttä toimii maantieteellisesti laajalla alueella ja sen toimintaa luonnehtii pirstaleisuus ja hajanaisuus niin yhteistyössä kuin alueellisessa näkyvyydessä, myynnissä ja markkinoinnissa. Koko maakunnan kattavaa yhteistyö- ja kumppanuusverkostoa ei tällä hetkellä ole, mutta tarve on tunnistettu useissa eri yhteyksissä. Matkailun markkinointiin ja myyntiin on vaikuttanut kuluttajakäyttäytymisen muutos. Matkailijat hakevat kokonaisvaltaisia elämyksiä, ja tietoa haetaan yhä useammin erilaisten digitaalisten kanavien kautta. Tämän vuoksi matkailuorganisaatiot ovat siirtymässä erilaisiin kumppanuusverkostoihin, joiden tavoitteena on kohderyhmäajatteluun pohjautuva myynninedistäminen ja imagomarkkinointi kansainvälisyys huomioiden.

Kumppanuusverkostot matkailuelinkeinon kasvun tukena –hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotuksia erilaisista kumppanuusverkostomalleista, joiden pohjalta voidaan valita alueelle sopiva pysyvä yhteistyömalli. Hankkeen yhtenä tavoitteena on, että eteläpohjalaiset matkailutoimijat oivaltavat kumppanuusverkoston tarjoamat hyödyt ja sitoutuvat yhdessä pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Lisäksi muutkin kuin perinteiset matkailutoimijat ovat tietoisia kumppanuusverkoston mahdollisuuksista ja hyödyistä. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on eteläpohjalaisen matkailuliiketoiminnan kasvun ja kehittymisen mahdollistaminen hyödyntämällä uudenlaista verkostomaiseen toimintaan perustuvaa yhteistyömallia. Hanketta toteutetaan kahden työpaketin avulla:

1) Kumppanuusverkoston mallien rakentaminen tuloksena syntyy ehdotukset erilaisista alueelle sopivista kumppanuusverkostomalleista. Tietoisuus ja ymmärrys kumppanuusverkoston hyödyistä on lisääntynyt ja toimijoita on sitoutettu yhteisen mallin kehittämiseen. Toimenpiteinä mm.

 • kumppanuusverkostomallien benchmarkkaus (viisi eri mallia)
 • matkailutoimijoiden kiinnostuksen selvittäminen verkostomaiseen toimintaan (haastattelut ja kysely)
 • potentiaalisten matkailusta hyötyvien muiden toimialojen kartoittaminen ja kontaktointi
 • verkostomallien laatiminen workshop-työskentelynä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

2) Aktivointi ja sitouttaminen tuloksena alueelle on syntynyt toimiva matkailufoorumi sekä kevyt ennakointi- ja innovointitapaamisten malli. Kehittämistyö jatkuu myös käynnistyneissä ja käynnistyvissä yritysryhmähankkeissa.

 • maakunnallisen matkailufoorumin kokoaminen ja käynnistäminen
 • kaksi kohderyhmiin kuuluville toimijoille suunnattua opintomatkaa, joiden tarkoituksena on tutustua toimiviin kumppanuusverkostoihin
 • viisi alueellista työpajaa, joissa alustajina toimivien kumppanuusverkostojoen edustajia
 • maakunnallisen matkailustrategian päivitystyö
 • ”Inno”-tapaamisten käynnistäminen
 • loppuseminaari / matkailuparlamentti
 • yritysryhmähankkeiden mahdollisuuksista tiedottaminen ja aktivointi

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2019-31.12.2020 ja sitä rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseuturahastosta. Toteuttajana on SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri.

Yhteystiedot:
Elina Järvinen
elina.jarvinen(at)seamk.fi
puh. 040 868 0610

Sanna Jyllilä
sanna.jyllila(at)seamk.fi
puh. 040 830 0400

Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla

Vastuullisuuteen pyrkiminen ja siitä asiakkaalle viestiminen on noussut matkailualan merkittävimpien trendien joukkoon. Hankkeen tavoitteena on herätellä matkailuyritykset kestävän matkailun periaatteiden merkityksen ymmärtämiseen, niihin sitoutumiseen sekä soveltamiseen matkailupalveluissa. Hankkeessa myös edistetään matkailuyritysten ja -toimijoiden välistä verkostoitumista. Lisäksi hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää aluetta ja matkailuyrityksiä saavuttamaan tason, jolla voi liittyä Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -kestävän matkailun kehittämispolulle. Hankkeen toimenpiteinä ovat:

 • Kestävän matkailun infotilaisuudet ja työpajasarja
 • Visit Finland/ Sustainable Travel Finland –valmennuspäivä
 • Opintomatka kotimaassa
 • Vastuullisen matkailutoiminnan showcase –esimerkit ja podcastit
 • Selvitys yrittäjien ja asiakkaiden vastuullisuusvaatimusten kohtaamisesta
 • Eteläpohjalaisen kestävän matkailun verkoston kokoaminen

Toteutusaika 1.2.2020-31.1.2022. Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR). Hankkeen kokonaisbudjetti on 211 717 € (70%). Hanketta hallinnoi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri ja osatoteuttajana toimii Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hankkeen materiaalit löytyvät Materiaalit-osiosta.

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Sanna Jyllilä
sanna.jyllila@seamk.fi
puh. 040 830 0400

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Anne Matilainen
anne.matilainen@helsinki.fi
puh. 050 415 1156

Polku metsässä.

Päättyneet hankkeet

Matka Kasvuun -hanke

Hankkeen tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaan pienten matkailu- ja palvelualan yritysten liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä sekä kotimaan markkinoilla että kansainvälisessä kilpailussa. Hankkeen tarkempia teemoja ovat digitalisaation mahdollisuudet matkailualla, markkinoinnin kehittäminen kasvun tukena sekä strateginen uudistuminen ottaen huomioon tulevaisuuden trendit ja nopeasti muuttuvat matkailumarkkinat.

Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet

Hanke jakautuu erilaisiin työpaketteihin, jossa läpileikkaavana teemana on digitalisaatio.

1) Maaseudun matkailuyritysten digitaaliset ekosysteemit ja markkinoinnin edelläkävijät
– tavoitteena tuottaa tietoa digitaalisten ekosysteemien ja innovatiivisten markkinointikeinojen mahdollisuuksista kotimaassa ja ulkomailla
– toteutetaan benchmarking-matkoina (yhteensä 4), saatujen kokemusten analysointi ja raportointi sekä tulosten laajempi levittäminen

2) Markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys
– tavoitteena testata ja tuottaa työkaluja yritysten markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden kehittämiseen
– toteutetaan SeAMKin asiantuntijatyönä sekä yrityskäyntinä ja työpajoin (2 kpl)

3) Maaseudun matkailuyritysten strateginen uudistuminen
– tavoitteena kehittää ennakointityökaluja sekä itsearviointimittari yrittäjämäisestä orientaatiosta
– toteutetaan SeAMKin asiantuntijatyönä sekä yrityskäyntinä ja työpajoin (3 kpl)

4) Digitalisaation hyödyntäminen maaseudun matkailualan yrityksissä
– tavoitteena kehittää toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseen
– toteutetaan webinaareina (2 kpl)

5) Videokokonaisuuden tuottaminen hankkeen kaikista tuloksista
– tuotettava videokokonaisuus koostuu lyhyemmistä opasvideoista kohtien 1-4 toimenpiteisiin ja teemoihin liittyen

Osallistumismaksu 350 €

Hankkeen aikana hankkeessa mukana olevat yritykset:
– saavat yritystoiminnastaan nykytila-analyysin markkinointiin ja strategiseen uudistumiseen
– saavat käyttöönsä hankkeen aikana syntyvät työkalut asiantuntijakonsultaation kera omaan yritystoimintaan
– voivat osallistua yhdelle benchmarkkaus-matkalle kotimaassa hankkeen kustantamana
– voivat osallistua työpajoihin ja webinaareihin

Lisäksi osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus:
-osallistua kahdelle ulkomaan benchmarkkaus-matkalle ja yhdelle kotimaan matkalle omavastuuosuudella, hanke maksaa puolet matkasta

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 28.2.2020 ja toteuttajana SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri.

Projektipäällikkö Elina Järvinen
elina.jarvinen(at)seamk.fi
puh. 040 868 0610

Ruokamatkailun kehittämishanke

Ruokamatkailu on tärkeä osa kehittyvää ruokamaakuntaa sekä Ruokaprovinssia. Ruokamatkailun kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan ruokamatkailutarjontaa sekä parantaa yritysten osaamista ja yhteistyötä ruokamatkailun tuotteistamisessa. Hankkeessa tehdään yritysten kanssa yhteinen kevyt ruokamatkailun toimintasuunnitelma, järjestetään käytännönläheistä koulutusta sekä viestitään alueen menestystarinoista.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä SeAMK Ruoka-yksikkö ja Into Seinäjoki Oy.
Hankkeen toteutusaika on 1.2.2018- 30.9.2019. Rahoittaja Etelä-Pohjamaan ELY-keskus / Maaseuturahasto.

Kotisivut www.ruokaprovinssi.fi
Facebook https://www.facebook.com/ruokaprovinssi/
Instagram https://www.instagram.com/ruokaprovinssi/?hl=fi
Twitter https://twitter.com/ruokaprovinssi

Yhteystiedot:
Elina Huhta
SeAMK Ruoka
elina.huhta(at)seamk.fi
040 830 0417

Suvi Takala
Into Seinäjoki
suvi.takala(at)intoseinajoki.fi
044 754 1678

Digi EP - eteläpohjalainen matkailu näkyväksi

Hankkeen tavoitteena on saada 30 matkailuyritystä kokeilemaan digitaalista myyntialustaa liiketoiminnassaan sekä luoda Etelä-Pohjanmaan alueen matkailutoimialan digisuunnitelma, joka on linjassa Työ- ja elinkeinoministeriön vision ja Visit Finlandin Suomen matkailun digitiekartan kanssa. Suunnitelma tehdään yhdessä keskeisten matkailutoimijoiden kanssa. Hankkeen pidemmän tähtäimen tavoitteena on valmistella ja sitouttaa maakunnan matkailutoimijoiden verkostoa digitaalisiin myyntialustoihin siirtymiseen. Hankkeen toimenpiteet toteutettiin kahtena kokonaisuutena.

1) Digitaalisen myyntialustan Bókunin kokeilu
Hankkeessa toteutettiin kokeilu, jossa matkailuyritykset pääsevät konkreettisesti kokeilemaan kuinka digitaalinen myyntialusta toimii. Alustaksi on valittu Bókun, joka on verkkokauppa ja markkinapaikka matkailutuotteiden online-myyntiin. Bókunissa yritykset voivat myös toteuttaa yhdistelmätuotteita ja myydä niitä ristiin. Kokeilu toteutettiin kolmessa työpajassa, jotka oli suunnattu ohjelmapalveluyrityksille, ravintolapalveluita tarjoaville yrityksille sekä majoitusyrityksille, joilla on majoituksen lisäksi muitakin myytäviä palveluita.

2) Maakunnallinen matkailun digisuunnitelma – Digitiekartta
Digisuunnitelman tavoitteena on tukea digitaalisen liiketoiminnan kehittämistä maakunnassa ja strategista ​päätöksentekoa eri toimijoita hyödyttäen. Digisuunnitelma toteutettiin matkailuteollisuuden verkkoliiketoiminnan konsultin ja kouluttajan Kirsi Mikkolan (Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy) johdolla. Digisuunnitelmaa työstettiin neljässä työpajassa yhdessä maakunnan matkailutoimijoiden kanssa. 10-hengen työryhmän kokoonpano muodostui matkailuyrittäjistä, koulutus- ja kehitysyhtiöiden ja rahoittajien edustajista. Digitiekartta julkaistiin Eteläpohjalainen matkailu näkyväksi -seminaarissa 2.4.2019. Tutustu digisuunnitelman toimenpide-ehdotuksiin täällä.

Digi-EP Eteläpohjainen matkailu näkyväksi  -hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja sitä rahoittavat ​Etelä-Pohjanmaan liitto AIKO –rahoituksella ja SeAMK. Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2018-30.4.2019.​

Yhteystiedot:
Sanna Jyllilä p. 040 830 0400, sanna.jyllila(at)seamk.fi​
Elina Järvinen p. 040 868 0610, elina.jarvinen(at)seamk.fi​

Maaseudun matkailu yhteistyöllä kasvuun

Matkailun kotimarkkinat ovat piristyneet ja kansainväliset matkailumarkkinat ovat nostaneet maaseudun matkailun hyvälle kasvu-uralle valtakunnallisesti. Potentiaalia ja mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen on olemassa. Maaseudun matkailuyritysten tukeminen hyödyttää laajasti koko maakuntaa ja se nähdään merkittävänä elinkeinona.

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa yritysryhmähankkeista ja aktivoida matkailuyrityksiä osallistumaan yritysryhmähankkeisiin. Lisäksi tavoitteena on edistää matkailutoimijoiden välisten uusien kumppanuuksien ja verkostojen syntymistä kartoittamalla yhteisiä kehittämisteemoja ja –tarpeita sekä kiinnostuksen kohteita. Myös eri toimialojen yhteisten intressien pohjalta pyritään synnyttämään kokonaan uusia yhteistyöverkostoja toimijoiden kesken.

Hankkeen aikana matkailutoimijat:

 • saavat tietoa esimerkkejä hyvistä käytänteistä jo toteutuneista yritysryhmähankkeista
 • saavat tukea yritysryhmähankkeiden suunnitteluun sekä kumppanuuksien ja verkostojen syntymiseen
 • voivat osallistua työpajoihin, joissa kirkastetaan yhteisiä tavoitteita ja tarkennetaan kunkin yrityksen kehittämistarpeita

 

Hankkeen aikana on käynnistynyt kaksi yritysryhmähanketta, joissa keskitytään erityisesti oman liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, myynti- ja some-kanavien hallintaan ja tuotteistamiseen.

 • Erikooset Emännät -hankkeessa mukana ovat Itämäen talo, Aamiaismajoitus Tapanila, A.V. Sisustuspaja sekä Design Kaje.
 • Järviseudun yritysryhmän koulutushanke tuotteistamiseen -hankkeessa ovat mukana Kultahehku Oy, Lappajärven Loma-Golf Oy, Kultainen Kiulukka, Hotelli Kivitippu, Lakis Oy, Lappajärven kesäteatteri, Maalaiskartano Puustellissa, Lomakylä Tapiola, Voimavaratila Taikamäki ja Kalastuspalvelut Lahnalampi.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.5.2019 ja toteuttajana Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikkö.

Yhteystiedot:
Elina Järvinen
elina.jarvinen(at)seamk.fi
puh. 040 868 0610

Sanna Jyllilä
sanna.jyllila(at)seamk.fi
puh. 040 830 0400

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! -hanke

Green Care tarkoittaa luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia ennalta ehkäisevänä tai kuntouttavana toimintana.

Hankkeen tavoitteena on edistää Green Care-toimintaa ja toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan aktivoinnin kautta tuetaan palveluiden kehittymistä, edistetään alan yrittäjyyttä sekä tuodaan uusia ratkaisuja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja palvelumuotojen kehittämiseen.

Hankkeen käytännön toimenpiteet jakautuvat kolmeen eri kokonaisuuteen:
1) tiedotus ja tunnettuuden lisääminen mahdollisille ostajatahoille, asiakkaille sekä potentiaalisille palvelun tarjoajille
2) palvelukonseptien kehittymisen tukeminen organisoimalla 4 käytännönläheistä kehittämisalustaa, joissa toimintamalleja ideoidaan yhteistyössä sekä lisätään toimijoiden tietämystä Green Care -toiminnan perusteista ja laadusta
3) verkostojen kehittäminen tuomalla alueen toimijoille olemassa olevaa kansainvälistä tietoa sekä luomalla linkkejä eteläpohjalaisten, kansallisen ja kansainvälisten toimijoiden välille.

Hanke toteutetaan 15.4.2016–31.12.2018 välisenä aikana yhteistyössä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Sedu Aikuiskoulutuksen kesken.

Lisätietoja:
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti: Anne Matilainen, anne.matilainen(at)helsinki.fi, puh. 050 415 1156
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy: Sanna Jyllilä, sanna.jyllila(at)seamk.fi, puh. 040 830 0400 ja Anu Aalto, anu.aalto(at)seamk.fi, puh. 040 680 7524
SEDU Aikuiskoulutus: Päivi Haanpää, paivi.haanpaa(at)sedu.fi

Outdoors Etelä-Pohjanmaa - luontokohteet tunnetuksi

Luonto on Suomessa alueellisella, maakunnallisella ja kansallisella tasolla tärkein matkailullinen resurssi ja vetovoimatekijä. Etelä-Pohjanmaan alueella on hyvät edellytykset kehittyä houkuttelevaksi ja vetovoimaiseksi luontomatkailukohteeksi. Meillä on paljon upeita luontoreittejä- ja kohteita, joita alueella vieraileva matkailija ei välttämättä tällä hetkellä löydä. Outdoors Etelä-Pohjanmaa – luontokohteet tunnetuksi -hankkeen tavoitteena on kehittää alueen olemassa olevien luontokohteiden ja -reitistöjen löydettävyyttä, laatua ja elämyksellisyyttä sekä matkailullista hyödynnettävyyttä maaseudun matkailuyritystoiminnassa. Hankkeessa keskitytään kolmeen luontomatkailuteemaan: vaellus, melonta ja pyöräily.

Toiminta perustuu verkostomaiseen toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, toimijoiden väliseen tiedon ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen OutdoorsFinland -kesäaktiviteettien kehittämisohjelman kanssa, joka toimii Visit Finlandin alaisuudessa. Hankkeen käytännön toimenpiteet jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen:

1) Yhteistyön edistäminen eri toimijoiden kesken

 • Yhteistyöryhmän koordinointi ja yhteisen toimintamallin kehittäminen
 • Vaellus-, melonta- ja pyöräilyreittien kartoittaminen

2) Tuotekehitys- ja markkinointi

 • Luontokohteiden ja liiketoiminnan kehittämisen työpajat
 • Luontoreittien reittiluokittelut ja reittikuvausten laatiminen

3) Tiedottaminen

 • Tuotesuositusten, kehittämisen työkalujen ja tutkimustiedon jalkauttaminen
 • Sähköisten kanavien kartoittaminen ja reittien linkitykset niihin

Hanketta toteutettiin ajalla 1.1.2017 – 30.11.2018 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikössä. Tutustu hankkeen blogiin, josta löytyvät hankkeessa tuotetut materiaalit kuten reittikuvaukset ja julkaisu “Luontoreiteiltä kansainvälisille matkailumarkkinoille. Reittikuvaukset ovat matkailijoiden saatavilla Visit Lakeuden sivuilla: https://www.visitlakeus.fi/retkeily/

Projektipäällikkö Sanna Jyllilä
sanna.jyllila(at)seamk.fi
puh. 040 830 0400

Luontopolku.

Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla MATKO3 –hanke

MATKO3 -hanke päättyi 28.2.2015. Hankkeen aikana on päivitetty Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia vuosille 2013-2017, tehty erilaisia tutkimuksia ja raportteja sekä opinnäytetöitä.

Päivänkakkarat.