Pienrakentajan digiportaali | SeAMK

Pienrakentajan digiportaali

Rahoittajat

SeAMK logo Etelä-Pohjanmaan Liiton logoEuroopan unioni Euroopan aluekehitysrahaston logo

 

 

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman logo


Digiportaali -hankkeen tavoitteena on aktivoida pienrakentajan rakennushankkeen osapuolia hyödyntämään portaalia, jolla parannetaan rakentamisen laatua- ja valvontaa koko rakennuksen elinkaaren aikana.

Pienrakentajan digiportaalin tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset kaaviossa

Uuden työskentelymetodin esittely

Pienrakentajan Digiportaali on SeAMK Tekniikan hanke ja sen toteutusaika on 1.1.2017 – 31.12.2018.
Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja SeAMK.

Mistä hankkeessa on kyse?

Talonrakentamisessa energiamääräykset kiristyvät kohti 0-energiakulutusta v.2020. Tähän päästään vain digitaalisesti ohjatun taloautomatiikan avulla. Pienrakentaja ei siten enää yksin hallitse rakentamista ja asumista, vaan se vaatii verkostoitumista eri toimijoiden kesken. Pienrakentajan digiportaali hankkeen tarve perustuu pienrakentamisen toimintaympäristön tuleviin haasteisiin ja teollisen internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kohderyhmän muodostavat Etelä-Pohjanmaalla toimivat rakennusalan pk-yritykset (suunnittelijat, rakennusliikkeet, tuoteteollisuus), kuntien rakennusvalvonta, palo- ja pelastustoimi, kiinteistöjen huoltoyhtiöt, isännöintiyritykset, rahoitus- ja vakuutuslaitokset sekä alueen omakotiyhdistykset.

Hankkeessa laaditaan konsepti ja pilotti pienrakentajan digitaaliselle portaalille siten, että se vastaa eri osapuolten tarpeita. Digiportaali arkistoi suunnitelmat, viranomaisten ohjeet ja määräykset rakennusluvassa, rakennuskohteen
valvontatiedot ja dokumentoinnin varsinaisesta rakentamisesta, tuotteista ja tuoteosista, elinkaaren aikana tapahtuvan huolto- ja korjaustyön sekä energiakulutukseen liittyvät tiedot. Tämä parantaa rakennushankkeen laatua ja ehkäisee
korjausvelan syntymistä. Tuotettava pilotti yhdistää rakennuttamisen, suunnittelun, viranomaiset, tuoteosavalmistajat sekä rakentamisen ja kiinteistön elinkaaren hallinnan. Digiportaali tulee toimimaan myös oppimisen ympäristönä SeAMK Tekniikassa.

Pitkällä aikavälillä pienrakentajan digiportaalin kehitystyön arvioidaan jatkuvan demonstraatiovaiheeseen, jossa portaalia kehitetään edelleen ottamalla se käyttöön reaaliaikaisesti yhdessä tai useammassa rakennuskohteessa. Tältä pohjalta edistetään kaupallisten sovellusten syntymistä yritysten toteuttamana.

Oletko kiinnostunut hankkeesta? Ota yhteyttä:

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625

Arto Saariaho

Lehtori

sähköposti

Arto.Saariaho(a)seamk.fi

puhelin

+358406807113

Ismo Tupamäki

Lehtori

sähköposti

Ismo.Tupamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408307484

Yhteystiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kampusranta 9, Frami A
60320 Seinäjoki