Tie tulevaisuuteen -hanke | SeAMK

Tie tulevaisuuteen -hanke

Hankkeen rahoittaja on Keski-Suomen Ely-keskus. Hanketta hallinnoi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri. Hankkeen suunniteltu kesto on 1.10.2017–30.9.2019.

SeAMK logoSedu logoEly-keskus, Europpan unionin sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logot

 


Tie tulevaisuuteen – Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittäminen –hanke (Nivel) on SeAMKin ja koulutuskeskus Sedun yhteishanke. Hankkeen päätavoitteena on, että nuoret siirtyisivät nykyistä nopeammin jatko-opintoihin. Hankkeessa rakennetaan ja testataan käyttäjälähtöinen toimintamalli, joka mahdollistaa sujuvat ja nopeat siirtymät toiselta asteelta korkeakouluun.

Tie tulevaisuuteen -hankkeen keskeisiä toimenpiteitä

  • Opintopolkujen rakentaminen toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakouluopetuksen välille niin, että toisen asteen opiskelija voisi nopeuttaa suunnittelemiaan ammattikorkeakouluopintojaan.
  • Kehittää toisella asteella hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ammattikorkeakouluopinnoissa.
  • Löytää hyvät toimintatavat tutustuttaa toisen asteen opiskelijoita korkeakouluopintoihin sekä jatko-opintojen omapolun kehittäminen toisella asteella.
  • Parantaa oppilaitosten henkilöstön valmiuksia ja osaamista opintopolkujen rakentamisessa ja edelleen kehittämisessä.
  • Pilottiopintojaksot

    Sosiaali- ja terveysalan yksikössä ollaan jo pilotoimassa Sedun lähihoitajille suunnattua 15op:n opintopakettia ensi keväänä, muut yksiköt keskittyvät ops-vertailuihin kevään ajan ja pilotit toisen asteen ammatillisille opiskelijoille tarjotaan sitten syksyllä-18.

    SILTA-opinnot

Yhteystiedot

Tiina Nieminen
Korkeakouluasiamies / projektipäällikkö Tie tulevaisuuteen -hanke
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
040 830 4983
tiina.nieminen(a)seamk.fi

 

Asko Ojanperä
Päätoiminen tuntiopettaja / vastuuhenkilö Tie tulevaisuuteen -hanke
Koulutuskeskus Sedu, Koulukatu
040 830 4278
asko.ojanpera(a)sedu.fi

 

Tie tulevaisuuteen -hankkeen piloteista vastaavat opettajat SeAMKissa

Johanna Koivula

Lehtori

sähköposti

Johanna.Koivula(a)seamk.fi

puhelin

+358408302400

Kristiina Mutka-Vierula

Lehtori

sähköposti

Kristiina.Mutka-Vierula(a)seamk.fi

puhelin

+358408304204

Helena Myllymäki

Lehtori

erikoisala: pedagogiikka, verkko-opetus, yritysviestintä, sisäinen viestintä, asiakaspalvelu

sähköposti

helena.myllymaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408302208

Else Vierre

Lehtori

sähköposti

Else.Vierre(a)seamk.fi

puhelin

+358408302131

Jussi-Matti Kallio

Lehtori

sähköposti

Jussi-Matti.Kallio(a)seamk.fi

puhelin

+358406807150

Tie tulevaisuuteen -hankkeet piloteista vastaavat opettajat Sedussa

Sedu Maatalous
Ville Ketomäki
Tuntiopettaja
Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki
040 680 7161
ville.ketomaki(a)sedu.fi

Sedu Rakennus
Arto Haapala
Tuntiopettaja
Koulutuskeskus Sedu, Kirkkokatu
040 680 7281
arto.haapala(a)sedu.fi

Sedu Liiketalous
Pyry Antola
Lehtori
Koulutuskeskus Sedu, Koulukatu
040 830 0460
pyry.antola(a)sedu.fi

Sedu Sote
Tanja Kettula-Pihlaja
Tuntiopettaja
Koulutuskeskus Sedu, Koskenalantie
040 680 7550
tanja.kettula-pihlaja(a)sedu.fi

Sedu Rakennus
Jarkko Rajala
Lehtori
Koulutuskeskus Sedu, Kirkkokatu
040 868 0648
jarkko.rajala(a)sedu.fi