Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin | SeAMK

Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin

Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeessa tuotetaan innovatiivista ja toiminnallista simulaatiovalmennusta.

Hankkeen tausta

Hankkeessa tuotetaan alueellisesti ja kansainvälisesti innovatiivista, toiminnallista simulaatiovalmennusta Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan pk- ja mikroyritysten henkilökunnan osaamistarpeiden pohjalta.

Kohderyhmänä ovat vanhuksille, kehitysvammaisille ja mielenterveysongelmista kärsiville tuki-, hoito-, kuntoutus-, toimintaterapia- ja asumispalveluja tuottavat pk- ja mikroyritykset sekä lastensuojelu- ja nuorisokotipalveluita tarjoavat pk- ja mikroyritykset.

Simulaatiovalmennus toteutetaan sekä hankekumppaneiden simulaatio-ympäristöissä että myös pk- ja mikroyritysten tiloissa. Hankkeessa kehitetään myös monialainen, verkostomainen simulaatio-oppimisympäristö ja yhteinen internetalusta.

Kyseessä on ESR -hanke ja sen toiminta-aika on 1.8.2017–31.12.2019.

Simulaatiovalmennushankkeen aloitusseminaari

 • Aloitusseminaari järjestettiin SeAMKissa 25.10.2017

  Aika: 25.10.2017 klo 12.00-15.30
  Paikka: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Kampusranta 9, Seinäjoki, Frami F, auditorio F209

  12.00 Tervetuloa Simulaatiovalmennukseen
  Mari Salminen-Tuomaala, TtT, lehtori, projektipäällikkö ja Jaakko Hallilla, HTM, Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

  12.10-12.40 Taitoja ja varmuutta simulaation keinoin
  Pasi Jaskari, SH yAMK, lehtori, Koulutuskuntayhtymä Sedu ja Mari Salminen-Tuomaala, TtT, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö ja Jarmo Lahtela, Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Valokki

  12.40-13.10 Työntekijän osaamisen kehittämisen yhteys yrityksen profiloitumiseen
  Paula Takamaa, KTM, Koulutuskuntayhtymä Sedu

  13.10-13.40 Uudistuvan SOTE-palvelujärjestelmän tuntemuksen edistäminen – SOTE-uudistuksen merkityksestä Etelä-Pohjanmaalla
  Tanja Penninkangas, Vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto

  Kahvitauko 13.40-14.15

  14.15-14.45 Etäpalveluohjaus ja digitaalisuuden hyödyntäminen
  Sami Perälä, TtM, toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus Eptek ry

  14.45-15.30 Simulaatiovalmennus; uusi innovatiivinen, taitoja kehittävä valmennus sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksille; tavoitteet, sisällöt, aikataulut
  Mari Salminen-Tuomaala, TtT, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Hankkeen päättymisen jälkeen käyttöön jäävät tuotteet

 • Simulaatiovalmennus-konsepti

  Simulaatiopedagogisen valmennuksen toteuttaminen moniammatillisena simulaatioohjaaja/opettajaparina pk-yrityksissä pk-yritysten osaamistarpeiden pohjalta.

  Simulaatiovalmennuksen avulla voidaan kehittää erilaisten organisaatioiden henkilökunnan tiedollista, taidollista ja vuorovaikutus-, tiimityö- sekä johtamisosaamista.

  Simulaatiovalmennuksen avulla voidaan parantaa sekä tunneälyä, tilannetietoisuutta että teknisiä ja ei-teknisiä taitoja. Simulaatiovalmennusta voidaan toteuttaa työpajoina, taitopajoina ja full scale -simulaatioina. Simulaatioissa voidaan hyödyntää myös simulaattoria ja tietoteknistä ohjausta sekä AR- ja VR-teknologiaa.

 • Moniammatillinen simulaatio-ohjaajaverkosto

  Simulaatiovalmennus-hankkeessa luotiin moniammatillinen simulaatioasiantuntijaverkosto, jossa voidaan kollegiaalisesti jakaa tiedollista ja taidollista osaamista. Verkosto kehittää yhdessä uusia moniammatillisia simulaatioskenaarioita ja teknologisia ja virtuaalisia sovelluksia. Verkoston jäsenet voivat myös toteuttaa simulaatiokoulutuksia toistensa erilaisissa simulaatioympäristöissä.

 • Simulaatio-oppimista mittaava uusi mittari

  Simulaatiovalmennuksen alkuvaiheessa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, pk-yritysten osaamiskartoitusten ja asiantuntijapaneelin sekä ohjausryhmän jäsenten kommenttien pohjalta luotu mittari, jota on käytetty ja testattu hankkeen alku- ja loppukartoitustutkimuksessa. Mittaria voidaan soveltaa erilaisten kohderyhmien simulaatio-oppimista (tiedollista ja taidollista) kartoittavissa interventiotutkimuksissa.

 • Simulaatioskenaariopankki

  Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun opettajien yhteinen, moniammatillinen skenaariopankki, jossa kymmeniä erilaisia skenaariotaustakuvauksia simulaatiovalmennuksissa toteutettavaksi. Simulaatioskenaariot on luotu hankkeen aikana. Skenaarioita voidaan soveltaa erilaisten organisaatioiden

  simulaatiovalmennuksissa kansallisella tasolla. Ne voidaan kääntää myös englanniksi, joten niitä on mahdollista soveltaa myös kansainvälisellä tasolla ja mm. koulutusviennissä. Linkki skenaariopankkiin:

 • Hankkeessa kehitetyt simulaatiovalmennuskoulutuspaketit, joita voidaan käyttää täydennyskoulutuksissa erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa

  SeAMK, sosiaali- ja terveysala

  Koulutusteema: Akuutit tilanteet vanhusten hoitotyössä (Mari Salminen-Tuomaala ja Paula Paussu)

  Kohderyhmä: Vanhusten hoivapalveluja tuottavat yritykset

  Ryhmän koko: max 16 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: napakka teoriaosio, simulaatioharjoitukset ja palautekeskustelut (sekä 5 t että 8 t koulutuksia yritysten tarpeiden mukaan)

  __________________________________________________________________

   Koulutusteema: Akuutit neurologiset sairaustilanteet vanhusten hoitotyössä, tilanteiden tunnistaminen ja tilanteessa toimiminen (Mari Salminen-Tuomaala ja Paula Paussu)

  Kohderyhmä: Vanhusten hoivapalveluja tuottavat yritykset

  Ryhmän koko: max 16 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: napakka teoriaosio, simulaatioharjoitukset ja palautekeskustelut (sekä 5 t että 8 t koulutuksia yritysten tarpeiden mukaan)

  ___________________________________________________________________

  Koulutusteema: Ensiaputilanteet vanhusten hoitotyössä, tilanteiden tunnistaminen ja tilanteessa toimiminen (Mari Salminen-Tuomaala ja Paula Paussu)

  Kohderyhmä: Vanhusten hoivapalveluja tuottavat yritykset

  Ryhmän koko: max 16 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: napakka teoriaosio, simulaatioharjoitukset ja palautekeskustelut (sekä 5 t että 8 t koulutuksia yritysten tarpeiden mukaan)

  ___________________________________________________________________

  Koulutusteema: Laadukkaan saattohoidon toteuttaminen vanhusten hoivapalveluita tuottavissa yrityksissä (Mari Salminen-Tuomaala ja Kirsi Paavola)

  Kohderyhmä: Vanhusten hoivapalveluja tuottavat yritykset

  Ryhmän koko: max 12 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: napakka teoriaosio, simulaatioharjoitukset ja palautekeskustelut (sekä 5 t että 8 t koulutuksia yritysten tarpeiden mukaan)

  ___________________________________________________________________

  Koulutusteema: Tunneälytaitojen sekä tilannetietoisuuden kehittäminen  (Mari Salminen-Tuomaala ja Kaija Loppela)

  Kohderyhmä: Vanhusten hoivapalveluja tuottavat yritykset, lastensuojelun/ perhetyön ja mielenterveystyön palveluja tuottavat yritykset

  Ryhmän koko: max 12 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: napakka teoriaosio, simulaatioharjoitukset ja palautekeskustelut (sekä 5 t että 8 t koulutuksia yritysten tarpeiden mukaan)

  _____________________________________________________________________

   Koulutusteema: Osallisuuden vahvistaminen lastensuojelun sijaishuollossa (Asta Niinimäki ja Elina Kangasluoma)

  Kohderyhmä: Lastensuojelun sijaishuollon yksiköiden ohjaajat 

  Ryhmän koko: max 15 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: toiminnallinen tutustuminen, teoriaosuus, simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute

  _____________________________________________________________________

  Koulutusteema: Romanilapsi lastensuojelun sijaishuollossa (Asta Niinimäki ja Elina Kangasluoma)

  Kohderyhmä: Lastensuojelun sijaishuollon yksiköiden ohjaajat, perhetyöntekijät, sosiaalihuollon työntekijät, koulujen opettajat, kuraattorit, terv.hoitajat, nuorisotyöntekijät jne.

  Ryhmän koko: max 15 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: toiminnallinen tutustuminen, teoriaosuus, romanitaustainen sosiaalialan ammattilainen (toiminut LAPE –hankkeessa), simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute

  ____________________________________________________________________

   Koulutusteema: Läheisten huomioiminen lastensuojelun sijaishuollossa (Asta Niinimäki ja Elina Kangasluoma)

  Kohderyhmä: Lastensuojelun sijaishuollon yksiköiden ohjaajat 

  Ryhmän koko: max 15 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: tutustuminen, teoriaosuus, menetelmiin tutustuminen, simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute 

  ___________________________________________________________________

   Koulutusteema: Vuorovaikutus työyhteisöissä (Asta Niinimäki ja Elina Kangasluoma)

  Kohderyhmä: Simulaatiohankkeessa toteutunut valmennuspäivä toteutui eräässä lastensuojeluyksikössä, mutta jatkossa tätä teemaa voi toteuttaa erilaisissa työyhteisöissä.

  Ryhmän koko: max 25 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: toiminnallinen tutustuminen, teoriaosuus,

  temperamenttitesti, simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute

  ____________________________________________________________________

  Koulutusteema: Lasten ja nuorten kohtaamisen haasteet sijaishuollossa/ koulussa/nuorisotyössä (Asta Niinimäki ja Elina Kangasluoma)

  Kohderyhmä: Lastensuojelun sijaishuollon yksiköiden ohjaajat, perhetyöntekijät, sosiaalihuollon työntekijät, koulujen opettajat, kuraattorit, terv.hoitajat, nuorisotyöntekijät jne.

  Ryhmän koko: max 25 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: toiminnallinen tutustuminen, teoriaosuus, simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute

  _____________________________________________________________________

  Koulutusteema: Moniammatillinen ja monialainen työ lastensuojelun sijaishuollossa  (Asta Niinimäki ja Elina Kangasluoma)

  Kohderyhmä: Lastensuojelun sijaishuollon yksiköiden työntekijät 

  Ryhmän koko: max 25 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: toiminnallinen tutustuminen, teoriaosuus, simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute

   

  Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

   

  Koulutusteema: Ikääntyneen ravitsemus kotona ja palvelukodissa (ravitsemuksen ja hoitotyön opettaja)

  Kohderyhmä: Kotihoito ja erilaiset ikääntyneiden palveluja tuottavat yksiköt 

  Ryhmän koko: max 25 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: Ravitsemuksen ja hoidon opettaja tuovat oman näkökulman koulutukseen, esim. viikkoruokalistan suunnittelu, toiminnallinen tutustuminen opetuskeittiöön tms. kohteeseen, teoriaosuus, simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute

  ____________________________________________________________________

  Koulutusteema: Muistisairaan kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot (hoitotyön opettaja ja hoitotyön opettaja/simulaatio-ohjaaja)

  Kohderyhmä: Kotihoito ja erilaiset ikääntyneiden palveluja tuottavat yksiköt 

  Ryhmän koko: max 25 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: toiminnallinen tutustuminen, teoriaosuus, simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute ____________________________________________________________________

  Koulutusteema: Asiakkaan turvallisuuden edistäminen, vaara ja läheltä piti tilanteiden ehkäisy (hoitotyön opettaja ja hoitotyön opettaja/simulaatio-ohjaaja)

  Kohderyhmä: Erilaiset hyvinvointi-, sosiaali- tai terveyspalveluja tuottavat yksiköt

  Ryhmän koko: max 25 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: toiminnallinen tutustuminen ja turvallisuuskävely, teoriaosuus, erilaisia turvallisuusnäkökulmia (palo-, asiakas-, tieto- ja työturvallisuus), hätäevakuointi, simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute

  ____________________________________________________________________

  Koulutusteema: Hoitotyön kliinisen osaamisen kehittäminen (hoitotyön opettaja ja hoitotyön opettaja/simulaatio-ohjaaja)

  Kohderyhmä: Erilaiset hyvinvointi-, sosiaali- tai terveyspalveluja tuottavat yksiköt

  Ryhmän koko: max 25 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: toiminnallinen tutustuminen, teoriaosuus, erilaisia aiheteemoja (systemaattinen tilan arvio cABCDEF, systemaattinen raportointi/konsultointi ISBAR, ventrogluteaalinen pistäminen, hätäensiapu ja aseptiikka), simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute.

  ____________________________________________________________________

  Koulutusteema: Hoitotyön ergonomiakoulutus (hoitotyön opettaja ja hoitotyön opettaja/simulaatio-ohjaaja)

  Kohderyhmä: Erilaiset hyvinvointi-, sosiaali- tai terveyspalveluja tuottavat yksiköt

  Ryhmän koko: max 25 hlöä

  Koulutuspäivän rakenne: toiminnallinen tutustuminen, teoriaosuus, simulaatioharjoitukset, palautekeskustelu ja kirjallinen palaute.

 • Uusia dialogisia ja teknologisia ratkaisuja simulaatiotyöpajojen ja – taitopajojen toteuttamiseen

  Turvallisuuskävely –simulaatiomenetelmä pk-yrityksen turvallisuuden edistämiseen (Pasi Jaskari ja Susanna Haapasalmi)

  Päällysaho S., Haasio A., Saarikoski S ja Uusimäki S. (toim). Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019.

  Moninaista osaamista. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 32.

  Saatavana: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/266353/A32.pdf?sequence=1

  Simulaatiovalmennukseen valmistautuminen aloitettiin tutustumalla yritykseen sähköisten medioiden ja hankkeen käynnistämisvaiheessa luotujen yrityskuvailujen avulla. Simulaatiovalmentaja kävi etukäteen keskustelun yrittäjän ja/tai yrityksen yhteyshenkilön kanssa.

  Valmentajat hyödynsivät aikaisemmin toteutetuista simulaatiovalmennuksista saatuja kokemuksia kohdeyrityksessä. Verkkovalmennusaineistoon koottiin erilaisia valmiita näkökulmia, teorioita ja ohjeita ennen simulaatiovalmennuksen toteutusta. Valmennettaville toimitettava materiaali muokattiin lopulliseen muotoon valmennuksen jälkeen. Ylimääräinen aineisto poistettiin ja uudet esille nousseet aineistot lisättiin.

  Simulaatiovalmennuksen alussa osallistujien ajatuksia johdateltiin kohti turvallisuutta. Yhdessä etsittiin aktiivisesti keskustellen ja ajoittain ajatuksia haastaen/provosoiden erilaisia näkökulmia. Valmentajat tutustuivat kohdeyrityksen turvallisuusasiakirjoihin. Valmennettavien annettiin kertoa mieltä vaivaavia turvallisuuteen liittyviä asioita.

  Turvallisuuskävelyssä valmennettavia (henkilöstö, yrittäjä sekä ajoittain myös asiakkaat/asukkaat) pyydettiin toteuttamaan turvallisuuskävelyn. Simulaatiovalmennuksen turvallisuuskävelyn näkökulma on uuden työntekijän turvallisuusperehdytys. Kaikki turvallisuuteen liittyvä tulee kertoa ääneen valmentajien kuullen. Valmennettavien toivotaan kertovan turvallisuuteen liittyvistä epäselvyyksistä. Valmentajat esittävät erilaisia kysymyksiä ja näkökulmia turvallisuuskävelyn aikana. Valmentajat voivat ottaa kiertämisen aikana yksittäisiä valokuvia, videoita sekä tekivät lyhyitä muistiinpanoja oman muistin tueksi.

  Turvallisuuskävelyn jälkeen pohditaan yhdessä esille nousseita asioita. Valmentajat liittävät esille nousseita asioita osaksi ennakolta tehtyä suunnitelmaa. Valmennettaville annetaan mahdollisuus itsereflektion keinoin pohtia heidän mielestä tärkeitä turvallisuusnäkökulmia. Reflektion aikana poimitaan yksittäisiä ja tärkeimpiä näkökulmia tai huolenaiheita valmennuksessa hyödynnettäväksi.

  Valmennettavien itsereflektion, käydyn dialogin ja valmentajien nopean samanaikaisen tuloksen analyysin jälkeen määritellään yhdessä turvallisuusvalmennuksen ydintavoite. Valmentajat päivittävät nopeasti valmennussuunnitelman. Simulaatiovalmennuksen varsinainen sisältö ja toteutustapa päätetään yhteisesti.

  Simulaatioharjoitus sekä oppimiskeskustelu toteutetaan vakiintuneella syvästi reflektoivalla ja positiivisella lähestymistavalla.

  Dialogisen oppimiskeskustelun jälkeen valmentajat tiivistävät simulaatiovalmennuksen tuloksen. Tärkeimmäksi noussut turvallisuusnäkökulma kerrattiin. Kerrataan mistä tilanteesta lähdettiin, mitä harjoiteltiin ja mitä opittiin. Yhteisesti voidaan sopia kehitysehdotusten tiedottamisesta kohdeyrityksen johdolle.

Hankkeen rahoittajat

SeAMK logoEPTEK logoSedu logoKestävää kasvua ja työtä -ohjelman logoVipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logoEuroopan unioni, euroopan aluekehitysrahasto, euroopan sosiaalirahasto logo

Lisätietoa hankkeesta

Mari Salminen-Tuomaala

Yliopettaja

sähköposti

Mari.Salminen-Tuomaala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304166