Pk-yrittäjyyden ennakkoaineisto

SeAMKin Pk-yrittäjyyden koulutus tekee valintakoeyhteistyötä ja osallistuu valtakunnalliseen liiketalouden valintakokeeseen syksyllä 2016. 

Mikä aineisto?  

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallisessa valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu, väittämät sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaavat tehtävät. Valintakoe perustuu ennakkoaineistoihin, jotka julkaistaan verkossa. Ennakkoaineistot koostuvat kahdesta julkaisusta, jotka ovat seuraavat:

  1. Sitran selvityksiä 111, Biokaasusta kasvua - Biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet, toukokuu 2016
    Koealueeseen kuuluvat sivut 1 - 91

  2. McKinsey Global Institute: Digital Europe: Pushing the Frontier, Capturing the Benefits, kesäkuu 2016

Hakijan ei edellytetä osaavan ulkoa kuvioissa tai taulukoissa esitettyjä yksittäisiä numeerisia lukuja. Kuvioiden ja taulukoiden sisältämiä tietoja täytyy kuitenkin osata käyttää tekstitiedon tukena kokonaisuuksien, osuuksien, suuruusluokkien ja trendien hahmottamiseen.

Miksi verkossa?

Ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutukset, jotka käyttävät yhteistä valtakunnallista valintakoetta, julkaisevat ennakkoaineiston verkossa, eivätkä siis jaa sitä paperikopioina lainkaan. Hakijoita halutaan motivoida jo valintakokeeseen valmistauduttaessa niin liiketalouden opintoihin kuin verkko-opiskeluunkin, joka on tärkeä opiskelumuoto myös opintojen aikana.

Miten valmistaudun?

Aineistoihin tulee tutustua etukäteen, eivätkä ne saa olla mukana valintakoetilanteessa. Myös laskimen käyttö on kielletty kokeessa. 

Aineiston perusteella laaditut tehtävät sisältävät kirjoitelman ja väittämiä. Kokeessa arvioidaan asioiden ymmärtämistä ja kykyä yhdistellä niitä sekä kykyä ilmaista asiat sujuvasti ja loogisesti. Lisäksi kokeessa on loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaavia monivalintatehtäviä.

Ylös / Up