Pienten koneyritysten omistajanvaihdoksissa on paljon pelissä – kysely kartoittaa yritysten näkymiä kolmen maakunnan alueella

”Pienten yritysten omistajanvaihdosten onnistuminen on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Kysymys on yrittäjien ja yritysten menestyksestä ja kansantalouden kasvusta. Yrityskaupat ja yritysten sukupolvenvaihdokset vaikuttavat laajasti työpaikkojen säilymiseen ja alueiden elinvoimaan”, yritysten omistajanvaihdoksiin erikoistunut asiantuntija Juha Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulusta toteaa.

Suomi elää monin tavoin konealan yrityksistä, mutta tekijöitä kaivataan kipeästi lisää. Koneyrittäjät ry:n jäsenrekisterin mukaan alle 65-vuotiaista omistajayrittäjistä 36,5 prosenttia on 55–64-vuotiaita, joten lähivuosina hyvin monella koneyrityksellä on edessä sukupolvenvaihdos tai toiminnan lopetus. Merkille pantavaa on se, että verraten suuri osuus omistajayrittäjistä (18,7 %) on joko jatkanut omaa yritystoimintaansa sellaisenaan taikka jäänyt yritykseen omistajaksi täytettyään 65 vuotta.

Juha Tallin mukaan sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppojen edistäminen on laajasti agendalla ympäri Suomen. Paikallisten omistajanvaihdosasiantuntijoiden apua on tarjolla maan joka kolkassa, ja asian puolesta puhuvat voimakkaasti muun muassa Suomen Yrittäjät. Tall näkee kiistattomia hyötyjä siinä, että toimiville yrityksille löydetään jatkajia.

”Useimmiten yrityskauppa on uuden alku niin myyjälle, ostajalle kuin yrityksellekin. Tutkimukset osoittavat, että merkittävä osa omistajaa vaihtaneista yrityksistä on lähtenyt vieläpä kasvu-uralle.”

Koneyritysten osalta tulevaisuuden näkymistä haetaan nyt tuoretta tietoa suoraan yrittäjiltä. Suomen metsäkeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa on käynnissä kysely kolmen maakunnan alueella: Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

”Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laajasti koneyritysten omistajanvaihdospalveluiden kehittämisessä”, Juha Tall kertoo.

Hyviä kokemuksia isältä pojalle, työkaverilta toiselle

”Entiseen malliin tässä hommia painetaan. Tavoitellaan sellaista hallittua kasvua”, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella toimivan metsäkoneyritys Koneteko Pitkänen Oy:n ruorin sataprosenttisesti ottanut Kalle Pitkänen kertoo tulevaisuuden näkymistään.

Pitkäsen mukaan sukupolvenvaihdos oli perheessä pitkä ja luonteva prosessi. Hän osti isältään enemmistöosuuden yrityksestä jo yli 10 vuotta sitten.

”Pitkään olen ollut työssä mukana ja siihen kasvanut niin ei sillä lailla tarvinnut hypätä kenenkään saappaisiin. Kun firmalle tuli nyt täyteen 50 vuotta ja isälle 70 vuotta niin se taisi olla laukaiseva tekijä”, Pitkänen pohtii tammikuussa loppuun vietyä sukupolvenvaihdosta.

Niin ikään tammikuussa vaihtui omistaja joensuulaisessa MetsäMyller Oy:ssä, kun ItäMoto Oy osti sen koko osakekannan. Käytännössä kauppa tehtiin kahden yhteistyökumppanin välillä, myyjä Teemu Myller ja ostaja Veini Matikainen kertovat.

Yrityksen myyminen oli kytenyt Teemu Myllerin mielessä ajankäytöllisistä syistä ja omaan jaksamiseen liittyvästä pohdinnasta. Matikaisen kanssa keskusteluja oli yrityskaupasta välillä käyty, mutta Matikaisen mielestä siihen asti vähän kuin leikin varjolla.

”Sitten Teemu soitti, että puhutaanko aiheesta ihan vakavissaan”, Matikainen kertoo.

Ratkaisu on tuoreeltaan tuntunut molemmista hyvältä. Myller jäi Matikaiselle töihin ja saa keskittyä työhön, jossa on hyvä. Matikainen kertoo hieman jännittäneensä, mitä yrityksen ostaminen tuo tullessaan, mutta lisääntyneestä työmäärästä huolimatta ratkaisu on tuntunut oikealta.

”Ja hyvin kauppaa valmisteltiin. Käytettiin Business Joensuun palveluita apuna sekä tilintarkastajaa ja tilitoimistoa. Kaupat tehtiin sitten vielä lakimiehen kanssa”, Veini Matikainen kiittää asiantuntijoiden apua.

Asiantuntija-avun käyttäminen hyödyttää molempia osapuolia

Etelä-Pohjanmaan Koneyrittäjät ry:n puheenjohtaja, alavutelainen energia-alan yrittäjä Marko Vainionpää näkee, että ulkopuolisen avun käyttäminen omistajanvaihdoksen valmistelussa on ensisijaisen tärkeää.

”Ilman ulkopuolista osaajaa siitä ei välttämättä tule mitään. Usein asiantuntija herättelee hyvillä kysymyksillä siihen prosessiin ja osapuolten silmät avautuvat”, Vainionpää sanoo.

Hänen mukaansa onnistunut omistajanvaihdos on, kun jatkajallakin on hyvät edellytykset jatkaa liiketoimintaa. Tunteet pitäisi saada jätettyä taka-alalle ja löytää taloudellisin perustein molempia osapuolia hyödyttävä ratkaisu. Omakohtaista kokemusta Vainionpäällä on sukupolvenvaihdoksesta isänsä kanssa, missä arvokasta apua antoi tilitoimisto.

”Tilitoimiston edustaja kysyi silloin suoraan, että ”haluaako vaari maksimihinnan vai sellaisen järkevän hinnan”. Kyllä siinä prosessissa tarvitaan hyvää talousosaamista”, Vainionpää toteaa.

Koneyrittäjien tulevaisuuden näkymät -kyselyyn voi vastata 30.4.2024 saakka.