Konservointi

Koulutus

Koulutus antaa taitoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttämiseen, hoitamiseen ja korjaamiseen. Tiedoissa ja taidoissa yhdistyvät kädentaidot sekä tekniikan ja kulttuurialan osaaminen.

Koulutukseen ei oteta enää uusia opiskelijoita. Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen aloituspaikkaleikkauksia koskevan päätöksen seurauksena Seinäjoen ammattikorkeakoulu on lakkauttanut vuodesta 2013 alkaen konservoinnin koulutusohjelman. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukseen ei voi enää hakea opiskelijaksi. Viimeinen yhteishaku koulutusohjelmaan järjestettiin keväällä 2012. Opiskelupaikan vastaanottaneiden ja opintonsa aloittaneiden opintojen loppuun saattaminen turvataan. Opetusta järjestetään viimeksi valitun opiskelijaryhmän säännönmukaisen opiskeluajan loppuun saakka. Otamme edelleen vastaan koulutukseen sopivia työkohteita opetus-, työharjoittelu- ja opinnäytetyökohteiksi. Lisäksi teemme koulutusohjelman maksullista palvelutoimintaa.

Mitä opiskellaan?

Rakennuskonservoinnin koulutuksessa keskeisiä asioita ovat historiallisen rakennuskannan hoito ja säilyttäminen, perinteiset rakenteet ja tekniikat sekä säilyttävän korjaamisen toimintaperiaatteet niin käyttö- kuin museorakennuksissa. Opintoihin kuuluu puurakennusten, pintakäsittelyjen ja muurattujen rakenteiden konservointia. Konservaattori on perinteisten rakennustekniikoiden ja -materiaalien asiantuntija ja taitaja.

konservointi1.jpg

 

Miten opiskellaan?

Tyypillisiä opiskelumenetelmiä ovat luennot ja projektioppiminen. Opiskeluun sisältyy myös käytännön töitä vanhojen rakennusten korjaus- ja konservointikohteissa. Itsenäinen tiedonhankinta ja kädentaitojen kehittäminen on tärkeää. Osan opiskelusta ja työharjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. Koulutuksessa annetaan lisäksi valmiuksia yrittäjänä toimimiseen. Opinnäytetyönä laaditaan tutkielma, jossa etsitään ratkaisuja alan ilmiöihin tai ongelmiin.

 

konservointi2.jpg

Missä opiskellaan?

Konservoinnin koulutuksella on käytännön toimitilat Seinäjoen Törnävällä. Omat työsalit löytyvät puuntyöstöä ja pintakäsittelytöitä varten. Käytössä on konservointilaboratorio, jossa tehdään mm. materiaalitutkimuksia; harjoitellaan puulajin määrityksiä, tunnistetaan vaurioiden aiheuttajia ja tutkitaan pintakäsittelyjä.

Millaisiin töihin?

Rakennuskonservaattorit voivat toimia historiallisten rakennusten muutos- ja korjaustöissä sekä rakennusten suojeluun ja säilyttämiseen liittyvissä tehtävissä konservointityön toteuttajina, ohjaajina, suunnittelijoina ja asiantuntijoina. Konservaattorit työskentelevät alansa erikoisasiantuntijoina mm. museoissa, julkishallinnon ja yhteisöjen palveluksessa. Työnantajana voivat toimia myös alalle erikoistuneet yritykset ja monet konservaattorit toimivat itsenäisinä yrittäjinä.

Otamme edelleen vastaan opetukseen soveltuvia työkohteita opetus-, työharjoittelu- ja opinnäytetyökohteiksi. Lisäksi teemme koulutusohjelman maksullista palvelutoimintaa.

 

konservointi3.jpg

Lisätietoja

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
p. * 020 1243000
rakennuskonservointi@seamk.fi

Koulutusohjelmapäällikkö Outi Orhanen
etunimi.sukunimi@seamk.fi
Puh. 040 830 4158

Lyhyesti

Konservaattori (AMK)

Koulutuksen laajuus
240 op, 4 vuotta


Hakuaika
Koulutukseen ei ole enää uutta hakua

Osoite
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Käyntiosoite:
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
Postiosoite:
PL 412
60101 Seinäjoki

> KARTTA
Ylös / Up