Digivaattori

Digitalisaatio ja teollinen internet valmistavan teollisuuden pk-yrityksien moottorina

Digivaattori-hankkeen painopistealue on älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät ja sen tavoitteena on nostaa Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä hyödyntäen digitalisaatiota ja teollista internettiä.

Hankkeen aikataulu: 1.1.2016-31.12.2018
Vastuullinen yksikkö: SeAMK Tekniikka
Hankkeessa mukana:  SeAMK Liiketoiminta ja Kulttuuri

Päärahoittajat

EUsosrahasto_ELY_SeAMK_Vipuv_680_95.jpg

DIGITAALINEN MARKKINOINTI

Kesto: 4 iltapäivää – yhteensä 16 oppituntia
Maksimi osallistujamäärä: 25 henkilöä/ päivä
Kouluttajat:
Piia-Pauliina Mäntysaari, asiantuntija TKI, SeAMK
Saija Råtts, lehtori, SeAMK liiketoiminta ja kulttuuri
Paikka: SeAMK Tekniikka, Frami A, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki
P-ohje: http://www.intoseinajoki.fi/frami/ajo_ohjeet/

Lisätietoja: Koulutus on jaettu neljään osaan, joista kukin osa on puolen päivän mittainen (4 oppituntia). Ensimmäisellä kerralla luodaan yleiskatsaus digitaaliseen markkinointiin, toisella koulutuskerralla tutustutaan markkinointiin sosiaalisessa mediassa ja kolmas & neljäs kerta räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan.

Päivä 1. Tiistai 13.6.2017 12:00 – 16:15
Tila: A310.7, Frami A, 3. krs

 • Yrityksen omat kotisivut
 • Verkkokauppa
 • Hakukonemarkkinointi
 • Sosiaalinen media
 • Display- ja screen-mainonta
 • Uutiskirje ja sähköpostimarkkinointi
 • Mobiilimainonta
 • Liikkuva kuva
 • Blogit
 • Sisältömarkkinointi

Päivä 2. Sosiaalinen media syksy 2017

Päivät 3 ja 4: Syksy 2017
Osallistujien oman markkinoinnin suunnittelu ja sparraus 

Kustannukset
 • Osallistuminen yhteen koulutuspäivään
  - 150€ / henkilö
 • Osallistuminen 2-4 koulutuspäivään
  - 300€ / henkilö

Osallistumismaksuun sisältyy lounas ja päiväkahvi  

Koulutukseen ilmoittautuminen
Viimeistään perjantaina 9.6.2017 osoitteessa
https://lomake.seamk.fi/lomakkeet/783/lomake.html

 

Lisätietoja antavat:
Piia-Pauliina Mäntysaari
puh. 040 868 0808
piia-pauliina.mantysaari@seamk.fi

Juha-Matti Arola
puh. 040 868 0609
juha-matti.arola@seamk.fi

ROBOTIIKKA

Kesto: 3 päivää - yhteensä 21 oppituntia
Maksimi osallistujamäärä: 25 henkilöä / päivä
Kouluttaja: Jarkko Pakkanen, robotiikan lehtori, SeAMK Tekniikka
Paikka: FRAMI, SeAMK Tekniikka, Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
P-ohje: http://www.intoseinajoki.fi/frami/ajo_ohjeet/

Lisätietoja: Päivän 1 aikana käydään läpi teollisuusrobottien perusteita ja sovelluskohteita. Lisäksi ensimmäisenä päivänä yritys ideoi robottisovelluksen omaan tuotantoon. Päivä 2:n aikana tehdään harjoituksia todellisilla roboteilla sekä tutustutaan robottien etäohjelmointiin. Päivä 3 keskittyy yritysten omien robotisointiprojektien suunnitteluun. Suunnittelun tukena voidaan hyödyntää esimerkiksi simulointia.

Päivä 1: Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

 • Robottien rakenne
 • Sovelluskohteet
 • Ohjelmoinnin perusteet
 • Omien robottiprojektien hahmottelu

Päivä 2: Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

 • Laboratorioharjoituksia
 • Kokoonpano, kappaleenkäsittely, paletointi, hitsaus

Päivä 3: Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

 • Omien robottiprojektien suunnittelu ja sparraus
 • Robottisimulointi
Kustannukset
 • Osallistuminen yhteen koulutuspäivään
  - 150€ / henkilö
 • Osallistuminen 2-3 koulutuspäivään
  - 300€ / henkilö

Osallistumismaksuun sisältyy kahvi ja lounas

Koulutukseen ilmoittautuminen

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Myöhemmin toteutettavat koulutukset
 • Tuotetiedon hallinta ja CAD

  Kouluttaja: Jorma Mettälä
  Paikka: SeAMK Tekniikka, Frami, Kampusranta 9 A, luokka 340.1
  P-ohje: 

  http://www.intoseinajoki.fi/frami/ajo_ohjeet/

  Päivä 1:      
  Päivä 2:   

  Lisätietoja:

  Käyttäjät, jotka hallitsevat jo Solid Edgen mallinnuksen perusteet voivat osallistua myös pelkästään 2. päivän koulutukseen.
  Esimerkkitehtävissä käytetään Solid Edge (SE8) – Teamcenter  (TC) – ympäristöä.

  Päivä 1. CAD-mallinnuksen perusteita

  Prismaattiset ja pyörähdyssymmetriset kappaleet

  • Teamcenter – toiminta ja ominaisuudet 3D-suunnittelussa
  • Teamcenterin avaaminen SE:ssä 
  • Mallinnus: prismaattiset osat
  • Tallennus TC:iin
  • Komponenttipiirustuksen teko
  • Mallinnus: pyörähdyssymmetrinen osa
  • Vapaata mallinnusta opastuksella

  Päivä 2. Kokoonpanomallinnus ja tuoterakenteet

  • Teamcenter tuoterakenteen kokoaminen tuotetietojen tallennus
  • Valmiin osan siirto Teamcenteriin (natiivista SE:stä
  • Kokoonpanon teko
  • Tuoterakenne TC:ssä
  • Kokoonpanopiirustuksen teko
  • Revision teko
Digivaattori-hankkeen pidetyt koulutukset
 • Tuotetiedon hallinta ja Teamcenter PDM-järjestelmä
  Tuotetiedon hallinta ja Teamcenter PDM-järjestelmä

  Kouluttaja: Timo Koukkari
  Paikka: SeAMK Tekniikka, Frami, Kampusranta 9 A, luokka 240.2
  P-ohje: http://www.intoseinajoki.fi/frami/ajo_ohjeet/

  Päivä 1:          Ma   10.10.2016    kello 9.00 – 15.00
  Päivä 2:          To    13.10.2016    kello 9.00 – 15.00

  Päivä 1. Tuotetiedon hallinta

  Tuotetiedon hallinta (Product Data Management), mitä se on

  Käydään läpi tuotetiedon hallinnan perusteita käytännön ja tuotesuunnittelijan näkökulmasta, sisältäen seuraavia aiheita:

  • Tuotetiedon hallinta ja sen merkitys
  • Nimike (tuote) ja nimikkeiden hallinta sekä dokumenttien hallinta
  • Version hallinta ja muutosten hallinta
  • Tuoterakenne ja osaluettelot
  • Konfigurointi sekä modulointi

  Päivä 2. Teamcenter PDM-järjestelmä

  Case: PDM-järjestelmän käyttöönotto Pk-yrityksessä

  Käytännönläheinen esimerkki siitä, miten ja miksi oman tuotteiston omaava Pk-yritys toteutti oman
  PDM-käyttöönottonsa.

  Teamcenter PDM-järjestelmän perusteet, miten teoria kytkeytyy käytäntöön

  Tehdään harjoituksia Teamcenter PDM-järjestelmällä. Harjoituksissa käydään läpi Teamcenter-järjestelmän käytön perusteita ja tutustutaan käytännössä aiheisiin, joita käsiteltiin teoriassa. Näin nähdään miten
  järjestelmä helpottaa tuotetiedon hallintaa.

 • Ketterä projektinhallinta ja JIRA Agile
  Maksimi osallistujamäärä: 25 henkilöä / päivä

  Paikka: SeAMK Tekniikka, Frami, Kampusranta 9 A
  P-ohje: http://www.intoseinajoki.fi/frami/ajo_ohjeet/

  Lisätietoja: Päivän 1 aikana käydään läpi SCRUM-menetelmän keskeiset periaatteet harjoitus-casen avulla. Menetelmää kannattaa myös testata omalla case-esimerkillä. Päivä 2 keskittyy JIRA Agile-ohjelmiston ominaisuuksiin.

   

  Päivä 1:  To 8.12.2016 kello 9.00 – 13.30

  Aihe: Ketterä projektinhallinta / SCRUM-menetelmä

  Kouluttaja: Markku Lahti

  • Ketterä vs. perinteinen projektinhallinta
  • Ketterän menetelmän periaatteet
  • SCRUM –kehys (roolit, kokoukset, tuotokset) ja SCRUM -prosessi
  • Tuotteen kehitysjono ja käyttäjätarina (User Story)
  • Kehitysjonon työmäärän arviointimenetelmiä (Story Points)
  • SPRINT ja Sprintin kehitysjono

   Päivä 2:  Ti 13.12.2016 kello 9.00 – 16.00

  Aihe: JIRA Agile - ketterät tiimit ja JIRA

  Kouluttaja: Timo Leppä, Contribyte.fi

  • JIRA Projektit ja niiden ominaisuudet
  • Työnkulut (Workflow) ja niiden toiminta
  • Dashboard –toiminnot
  • Agile tiimit ja käytännöt
  • JIRA Agile työvälineenä
  • JIRA Scrum ja Kanban näkymät
  • JIRA Sprintit
  • JIRA Agile raportointi
Kustannukset

Alle 20 henkilön pilottiyrityksen rahoitusosuus on 1500 € ja sitä isomman 3000 €. Pilottiyritys saa osallistua kaikkiin hankkeen koulutuksiin (3-4 teemaa/ puolivuotta) ja muihin tapahtumiin. Yrityksestä voi osallistua projektiin ja koulutuksiin useita henkilöitä.

Lisätietoja antavat
Jarkko Pakkanen
projektipäällikkö
jarkko.pakkanen@seamk.fi
040 830 0486
Juha-Matti Arola
asiantuntija, TKI
juha-matti.arola@seamk.fi
040 868 0609

Yhteystiedot

Jarkko Pakkanen
projektipäällikkö
puh. 040 830 0486

Juha-Matti Arola
asiantuntija, TKI
puh. 040 868 0609

s-postit: etunimi.sukunimi@seamk.fi 

 

Ylös / Up