SeAMK Foorumi murtaa maaliskuussa myyttiä miesten puhumattomuudesta

SeAMK Foorumin esitekuva

SeAMK Foorumi on SeAMKin koulutukseen ja toimintaan liittyvistä teemoista ja ajankohtaisista aiheista koostuva esitelmä- ja asiantuntijaluentosarja, joka on avoin ja maksuton kaikille.

Tänä vuonna SeAMK Foorumi toimii myytinmurtajana. SeAMK Foorumissa myytit ovat yleisesti kuultuja väitteitä, joita ovat purkamassa paloiksi mielenkiintoiset asiantuntijavieraat. Kaikkiaan myyttejä murretaan vuoden 2019 aikana seitsemän tilaisuuden voimin.

Maaliskuussa miesten puhumattomuuteen ja tunneilmaisuun tartutaan tutkimusta, kokemusta, dialogia ja näyttelijäntyötä yhdistävän nelikon voimin. Psykoterapeutti, yrittäjä Jari Hautamäki, professori emeritus Leo Nyqvist, tutkija Henri Hyvönen ja näyttelijä Ville Orttenvuori haastavat tuolloin myös yleisön mukaan keskusteluun purkamaan myyttiä “Mies ei puhu eikä näytä tunteita”.

Jari Hautamäellä on työurallaan yli 20 vuoden työkokemus miesten maailmassa työskentelystä. Hän on osallistunut useiden alalle kehitettyjen työmallien kehittämiseen ja saanut miestyöstään myös valtakunnallista tunnustusta. Hautamäki on kirjoittanut miesaiheen kirjallisuutta – ensimmäisen jo vuonna 1997 ja viimeisimmän vuonna 2014. Jari Hautamäki toimii nykyisin kasvun ja uudistumisen asiantuntijana yrityksessään Hautamäki Training Oy.

Leo Nyqvist on sosiaalityön professori emeritus Turun yliopistosta. Hänen tutkimusalojaan ovat muun muassa nuorisorikollisuus, nuorten väkivaltakokemukset, lähisuhdeväkivalta eri muodoissaan, miesten kanssa tehtävä väkivaltatyö, maskuliinisuus ja väkivalta. Nyqvist on järjestänyt ammatillista koulutusta lähisuhdeväkivallasta vuodesta 2002 eri ammattiryhmille Suomessa ja Virossa. Hän on ollut myös Turun hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen lastensuojelusasioissa vuodesta 1998 lähtien.

Filosofian maisteri Henri Hyvönen on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta (SKY) -tohtoriohjelmassa. Hänen väitöskirjatyöskentelynsä on osa WeAll – Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä -tutkimushanketta. Hyvösen tutkimuksellinen mielenkiinnonkohde on miesten ruumiillisuus ja erityisesti miesten suhde omaan ruumiiseensa kovenevassa työelämässä. Hyvösen tutkimuksen konteksti on sekä Itä-Euroopan että Skandinavian kansallisista kehityslinjoista poikkeava Suomi ja siellä kulttuurisesti rakennettu ”suomalainen mies”, jota hän katselee ymmärtävän ihmistieteen kriittisten lasien läpi.

Näyttelijä Ville Orttenvuoren teema on Myrkyllistä miehisyyttä – sterotypioita ja totuuksia miehisyydestä ja tuntemisesta. Orttenvuori puhuu keveällä otteella omakohtaisten kokemuksiensa kautta vielä nykyäänkin tiukassa istuvista käsityksistä miehisyydestä ja siitä, millainen miehen suhtautumisen kuuluisi perinteisesti olla omiin tunteisiin ja niiden ilmaisuun.

SeAMK Foorumin “Mies ei puhu eikä näytä tunteita” -tilaisuus järjestetään keskiviikkona 27.3. kello 15 – 18 auditoriossa F128 (Frami F, Kampusranta 11, Seinäjoki).

Ilmoittautumiseen löydät linkin alta. Tervetuloa!