Ideat kiertotalouteen perustuvasta markkina-alustasta sekä kuivattujen ruokatuotteiden verkkokaupasta voittivat korkeakouluyhteisön E-P Strong Again -kilpailun | SeAMK

Ideat kiertotalouteen perustuvasta markkina-alustasta sekä kuivattujen ruokatuotteiden verkkokaupasta voittivat korkeakouluyhteisön E-P Strong Again -kilpailun

kategoria: SeAMK Info
Ideakilpailun voittaneet kaksi naista ja mies seisovat puistossa.
Opiskelijasarjan voittanut Anne-Marjo Panu sekä henkilöstösarjan voittaneet Terhi Ojaniemi ja Pasi Mäki-Korpela.

Alueen korkeakouluyhteisön eli Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen opiskelijoille sekä henkilökunnalle suunnattu ideakilpailu E-P2030 Strong Again on ratkennut. Kilpailun voittajat valitsi tuomaristo, johon kuuluivat professori Markku Sotarauta (Tampereen yliopisto), professori Hannu Hyyppä (Aalto-yliopisto) sekä johtaja Mari K. Niemi (Vaasan yliopisto).

Opiskelijasarjan voittajaidea kumpuaa ruokamaakunnasta

Kilpailun opiskelijasarjan on voittanut Anne-Marjo Panu ideallaan alueen bioverkoston yhteisestä, kuivattuja ruokatarvikkeita vientiin myyvästä verkkokaupasta. Panun mukaan puhtaasti viljeltyjen ja luonnosta kerättyjen elintarvikkeiden arvo jo tiedostetaan ja niille on kysyntää.

”Kuivaamalla ruokatuotteissa säilyvät ravintoaineet hyvin ja pitkään. Kuivatut tuotteet vievät vähän tilaa ja ovat keveitä kuljettaa pitkiäkin matkoja. Uusiutuvaa energiaa ja pakkausmateriaaleja käyttäen kuivatuotteet, etenkin luomutuotteet, ovat myös ekologisia. Yhtenäisen brändin tarjontaan voivat osallistua niin suuret kuin pienetkin tuottajat.”

Tuomariston mukaan hyvässä ja mielenkiintoisessa ideassa hyödynnetään alueen ja Suomen vahvuuksia alueen imagon kehittämisessä. Idea kiinnittyy alueen vahvaan ruokaosaamiseen ja lisäksi olemassa olevassa trendiin. Bioverkostoajatusta tuomaristo pitää hienona. Idea myös tukee kestävän kehityksen ajatusta. Idean jatkokehittämisen näkökulmasta vahva brändäys nähdään tärkeänä.

Henkilökuntasarjan voittajaidea tukee alueen yrityksiä kiertotaloudella

Kilpailun henkilökuntasarjan ovat voittaneet Terhi Ojaniemi ja Pasi Mäki-Korpela Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Heidän ideansa on kiertotalouteen perustuvan markkina-alustan luominen Etelä-Pohjanmaan yritysten käyttöön.

Ojaniemen ja Mäki-Korpelan mukaan yrityksiltä jää usein heille tarpeetonta materiaalia, koneita tai laitteita, joista muut voisivat vielä hyötyä.

”Tämä materiaali voisi kuitenkin olla toiselle yritykselle tarpeellinen, mutta uuden investointi tai kokonaisen raaka-aine-erän ostaminen pienen tarpeen vuoksi voi olla kohtuuttoman kallista pienemmälle yritykselle. Kiertotalouteen perustuvan markkina-alustan avulla yritysten tarpeet kohtaisivat: toinen yritys pääsisi eroon ylijäämämateriaalista ja saisi siitä korvauksen, toinen yritys puolestaan saisi kohtuuhinnalla tarvitsemansa materiaalin”, Ojaniemi ja Mäki-Korpela kertovat.

Tuomariston mukaan idea pureutuu ajankohtaiseen ja nousussa olevaan teemaan.

”Ideassa tuodaan iso tavoite kestävästä kehityksestä arjen tasolle. Materiaalin kierrätyksestä saattavat hyötyä todella monenlaiset toimijat, mm. aloittelevat yritykset, jotka hakevat erilaisia materiaaleja uusiokäyttöön. Hanke mahdollistaakin laajan osallistamisen (yritykset, julkinen sektori) ja sen kautta monimuotoisen yhteistyön.”

Tuomaristo myös näkee, että idea voi parhaimmillaan toimia uusien yritysideoiden ponnahduslautana ja lisäksi ideaa voisi soveltaa opiskelijoiden yritystoimintaharjoituksissa.

Kilpailu tuloksekas: yhteensä 110 ideaa

Kilpailun taustalla on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisössä virinnyt huoli maakunnan tulevaisuudesta. Väestökehitys on ollut viime vuodet laskusuunnassa. Työvoiman saatavuus rajoittaa kasvua useilla aloilla. Teollisuuden tuottavuus on matala, ja Etelä-Pohjanmaa on heikosti kansainvälinen. Kilpailu on osa korkeakouluyhteisön käynnistämää E-P2030 Strong Again -projektia, jolla pyritään löytämään keinoja maakunnan saamiseksi kasvu-uralle.

Kilpailun järjestäjiä edustava sihteeristö on erittäin tyytyväinen kilpailuun saapuneiden ideoiden määrään ja laatuun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola kertoo.

”Yhteensä ideoita tuli 110 kappaletta, joista noin puolet tuli korkeakouluyhteisön henkilökunnalta ja puolet opiskelijoilta. Ideat tarkastelivat alueen elinvoimaa ja potentiaalisia kehityskohteita monipuolisesti. Ideat myös huomioivat erityisen hyvin alueen olemassa olevat vahvuudet ja pyrkivät hyödyntämään sekä kehittämään niitä edelleen. Kilpailun sihteeristö kiittelee erityisesti sitä, että useat ideat olivat poikkileikkaavia ja sitoivat yhteen eri osa-alueita ja toimijoita. Kansainvälistä näkökulmaa olisi voinut kuitenkin olla vielä enemmän”, Varmola toteaa.

Hänen mukaansa potentiaalisimmat ideat tullaan jatkotyöskentelyssä kokoamaan laajempiin kokonaisuuksiin sekä yhdistämään keskenään. Konkreettista jatkotyöskentelyä tulevat tekemään Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion painoalaryhmät neljällä eri painoalalla. Halutessaan idean esittäjä voi osallistua mukaan jatkotyöskentelyyn. Lisäksi ideat tullaan huomioimaan alueen organisaatioiden strategiatyössä.

”Tavoitteena on, että tulevaisuudessa ideat tulevat hyödyntämään aluetta ja sen kasvua monista eri näkökulmista sekä lähtökohdista”, Varmola kertoo.

Kilpailussa palkitut

 

Opiskelijoiden sarja

 1. palkinto

Kuivattuja ruokatarvikkeita yhteisellä verkkokaupalla ulkomaanvientiin ”Superfoodia Japaniin”

Anne-Marjo Panu, Tampereen yliopisto

 

 1. palkinto

Tehdään nuorten ja 50+ yrittäjien kohtaamisella E-P:n PK-yrityksistä digivahavoja

Jussi Rasku, Päivi Kujala, Varpu Sankelo

Ryhmän edustajat: Jatko-opiskelijat Jyväskylän yliopisto ja Vaasan yliopisto (Seinäjoen yliopistokeskus, tutkijahotelli)

 

 1. palkinto

Alavalla Seinäjoen Maalla Rapisee (A.S.M.R)

Pauliina Malkamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Henkilöstön sarja

 

 1. palkinto

Kiertotalouteen perustuva markkina-alusta Etelä-Pohjanmaan yritysten käyttöön

Terhi Ojaniemi ja Pasi Mäki-Korpela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

 1. palkinto

Maakunnan yhdistykset ja yliopistokeskus puurakentamisen ja kulttuuriperinnön lisäarvon edistäjänä

Matti Mäkelä, Helsingin yliopisto

 

 1. palkinto

E-P ylivertaisena kotina – digitarinoiden voima

Sanna Joensuu-Salo, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

 1. palkinto

Planet (kiertotähti)

Hannu Reinilä, Kati Katajisto, Jukka Pajula, Juha Hirvonen, Nina Harjunpää, Esa Vuorenmaa, Sami Perälä, Asko Ellman, Ari Hynynen

Idean laadinnassa mukana edustajia Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksestä, Ähtärin kaupungista ja Tampereen yliopistosta (Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät–painoalaryhmä)

 

Kunniamaininnat (opiskelijat):

 

Liikettä!

Wilma Kleimola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Tehdään avaruuden pääkaupungista samalla tulevaisuuden kaupunki

Joni Kuusisto ja Iida Lahti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Sienten tuottamiseen painottuva agroekologinen symbioosi

Mika Luhtala,  Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Kunniamaininnat (henkilöstö):

 

Autiotalot käyttöön

Terhi Lake, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Takuutyöpaikka valmistuvalle opiskelijalle Etelä-Pohjanmaan alueella

Janina Jouppi, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

EP Youth Hackathon

Jaana Latvanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Paras johtaminen: tuottavuus, uuden luominen ja henkilöstöjohtaminen

Sami Kautto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Arvonta (250 euron rahapalkinto):

 • Elisa Kannasto ja Petra Sippola
 • Marja Toukola
 • Tatu Siltanen
 • Markku Hänninen

 

Arvonta (Provinssilippu):

 • Marjut Asunmaa ja Tiina Koskela,
 • Juha-Matti Arola ja Piia Pauliina Mäntysaari, Tiina Nieminen, Terhi Ojaniemi
 • Joonas Wallius
 • James McDade