SeAMK menestyi valtakunnallisessa opiskelijakyselyssä | SeAMK

SeAMK menestyi valtakunnallisessa opiskelijakyselyssä

kategoria: SeAMK Info

SeAMK menestyi laajassa valtakunnallisessa valmistuvien opiskelijakyselyssä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kyselyssä SeAMK sai useita kärkisijoja eri tutkinto-ohjelmissa ja koulutusaloilla.

SeAMK oli valtakunnallisen valmistuvien opiskelijakyselyn perusteella Suomen paras automaatio- ja konetekniikassa sekä sosionomiopinnoissa. Rakennusmestarikoulutus sijoittui toiseksi.

Koulutusaloittain tarkasteltuna SeAMK menestyi myös mukavasti. SeAMK sijoittui jaetuille sijoille 1-2 kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, jolloin tarkasteltiin yhteensä 22 ammattikorkeakoulua. Tekniikan alalla sijoitus oli myös kärjessä, yhdessä viiden muun amkin kanssa. Terveys- ja hyvinvointialoilla sijoitus oli jaettu 2-5.

Opiskelijat arvioivat SeAMKin ylemmän AMK-koulutuksen maan parhaaksi. Kaikkiaan tulokset saatiin 24 ammattikorkeakoululta.

OKM mittaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden tyytyväisyyttä vuosittaisella kyselyllä valmistumisvaiheessa oleville. Kyselyssä arvioidaan mm. opintojen sisältöä, suunnittelua ja ohjausta, opetusta, opiskelua, oppimisympäristöjä, kansainvälisyyttä, työelämäyhteyksiä ja harjoittelua. Valtakunnallisesti vastauksia saatiin noin 22 000. Kyselyyn liittyvät tilastot ovat luettavissa osoitteessa https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx