Koulutusvienti – Osaamisen vienti | SeAMK

Koulutusvienti

SeAMK vie osaamistaan myös maailmalle. SeAMKin henkilökunnan tietotaitoa välitetään eteenpäin tutkintokoulutusten, lyhytkurssien sekä seminaarien muodossa. Koulutusvientiä toteutetaan kotimaassa ja ulkomailla, yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa sekä myös yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Koulutusvienti – osaamisen vienti

Laaja osaaminen mahdollistaa palveluiden luomisen ja kohdentamisen koulutusvientiin ja tilaajan yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi. SeAMKin osaamisen viennin tuotteita ovat mm. suomalaiseen tutkintoon johtava koulutus, erilaiset lyhytkurssit, ulkomaisten organisaatioiden täydennys- ja henkilöstökoulutus, seminaarit sekä tutkimus-, kehittämis- ja konsultointipalvelut.

Koulutusviennin yhtenä tavoitteena on myös tukea erityisesti Etelä-Pohjanmaan yritysten ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa. Alueen yritykset voivat yhdessä SeAMKin kanssa viedä tuotteita ja palveluja sekä luoda suhteita maailman markkinoille. SeAMKin kansainväliset verkostot ovat avuksi kontaktien saamiseksi.

SeAMK on perustanut neljän muun ammattikorkeakoulun kanssa elintarvikealan koulutusvientiin tähtäävän verkoston – Food Learning Export – FLEN.

Ota yhteyttä osaamisen viennin asioissa!

Helli Kitinoja

Erityisasiantuntija, osaamisen vienti

Helli.Kitinoja(a)seamk.fi

+358 40 830 4101

Lisätietoa koulutusvientiin liittyen