Ruoka-alan palvelut | SeAMK

Ruoka-alan palvelut

SeAMK tarjoaa maksullisia ruoka-alan palveluita muun muassa yrityksen tuotekehityksen tueksi. SeAMKilla on vankka kokemus ja osaaminen ruoka-alan palveluissa. SeAMKin ruoka-alan asiantuntijat tarjoavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Food Lab -palvelut

 • Prosessiteknologiset määritykset
  • Raaka-aineiden teknologisten ominaisuuksien määritykset:
   • vedensidontakyky,
   • liukoisuus ja
   • emulgointikyky
  • Valmistusprosessien pienimuotoinen testaus
  • Tuotteiden rakenteen määritys
   • Tuotteen rakenteellisten ominaisuuksien määrittäminen TA-rakennemittarilla
   • Viskositeetin määritys
   • Veden aktiivisuus
   • Elintarvikkeiden rakenne (VP-SEM, valomikroskoopit, stereomikroskooppi)
   • Värimittaukset
  • Hygieeninen tila- ja laitesuunnittelu
   • Suunnitteluapua hyvät hygieniakäytänteet täyttävien elintarviketuotannossa käytettävien tilojen ja laitteiden osalta esim. elintarvikevalmistustilan kuten suurkeittiön ja helpommin pestävien laitteiden suunnittelussa.
   • Ohjeistusta elintarviketilojen rakentajille ja laitteiden valmistajille.
   • Hygieniatilojen simulointi
  • Mikrobiologiset määritykset tuotekehityksessä
   • Perusmikrobiologiset määritykset: bakteerien, homeiden, hiivojen ja hygieniaindikaattorien kokonaismäärät
   • Mikrobiologisten pikamenetelmien hyödyntäminen elintarviketuotannossa
   • Tuotteiden säilyvyyskokeita: sekä säilyvyys ilman kontaminanttien lisäystä että valituilla saastuttajamikrobeilla
   • Prosessiparametrien seuranta esim. vesi-, ilma- ja pintapuhtausmäärityksillä ja voimme myös järjestää työtapa- ja hygieniakäytännetestausta
  • Aistilaboratoriopalvelut (mm. aistittava laatu)
   • Tuotteiden aistittavan laadun varmentaminen ja kehittäminen
   • Makutestit opiskelijapaneeleilla
  • Viljan leivontaominaisuudet, erikoistuotteiden valmistus ja testaus
   • Viljan leivontaominaisuuksien määrittäminen Brabenderillä. Erilaisten erikoisseosten sekä gluteenittomien tuotteiden leivontaominaisuuksien testaaminen ja kehittäminen.
   • Sakoluvun määrittäminen
  • Konsultaatiopalvelut
   • Konsultaatiopalveluita kokonaisvaltaisesti tuotteiden suunnitteluun, laadunvarmistamiseen sekä tilojen- ja laitteidensuunnitteluun.
   • Yrityskoulutuspalvelut räätälöidysti
  • Kemialliset määritykset
   • Peruskemialliset menetelmät
   • NIR-analysaattorin standardikäyrien tekeminen eri raaka-aineille
   • UHPLC-analyysit: aminohappo-, hiilihydraatti- ja proteiinianalyysit

 

AgroLab-palvelut

 • Droonilla tehtävät peltolohkojen kartoitukset kasvinviljelyssä (RBG-kartat, NDVI-kartat)
 • Biomassakarttoihin ja peltohavaintoihin perustuvat pellon kasvukuntoanalyysit (ml. vesitalous ja rakenne) sekä niiden pohjalta tehtävät parannustoimenpide-ehdotukset yhdessä viljelijän kanssa
 • Maahengitysmittaukset Licor-laitteella peltolohkoilla (CO2– päästöt)
 • Viljelykokeet ja -kokeilut. Pelloilla tehtävien erilaisten kasvinviljelyyn liittyvien toimenpiteiden (kasvilajit ja -lajikkeet, seoskasvustot, lannoitus, kasvinsuojelu yms.) vertaaminen ja mittaaminen koekalustolla ja laitteilla.

Ilmasto-osaaminen, kestävä kehitys

 • Hiilineutraaliuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät koulutus- ja laskentapalvelut
 • Maaseutuyritysten uusiutuvan energian potentiaalikartoitukset
 • Kuntien ja seutukuntien energiaselvitykset
 • Turvetuotannosta vapautuvien alueiden jatkokäyttömahdollisuuksiin liittyvät kartoitukset ja koulutus

 

Opetusravintola Prikan palvelut

 • Suurkeittiö- ja ravintolatuotteiden testaus
 • Kuluttajalähtöinen osallistava testausympäristö
 • Tilausravintolatapahtumat/yksityistilaisuudet

Lue lisää Prikan omilta verkkosivuilta »

 

Muut ruokapalveluihin liittyvät palvelut

 

Opiskelijayhteistyö

 • Projektiopinnot
 • Nuorten kuluttajatutkimukset
 • Harjoittelijat
 • Opinnäytetyöt

Lue lisää esitteestämme (pdf) »

Lisätietoja

Punahiuksinen nainen seisoo sivuttain ja hymyilee.

Taru Mäki

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

erikoisala: Strategiatyö, tiedon siirto, korkeakoulutus, projektisuunnittelu

sähköposti

Taru.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304105