Children Hybrid Integration (Child-up) | SeAMK

Children Hybrid Integration (Child-up)

SeAMK on mukana eurooppalaisessa Children Hybrid Integration (Child-up) -tutkimushankkeessa

Rahoittaja: Horisontti 2020 – Euroopan komission tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma

Toteuttava yksikkö: SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toteutusaika: 1.1.2019 -31.12.2021 (36 kk)

 

Child-up -tutkimuksen tavoitteena on selvittää lasten osallistumista ja maahanmuuttajataustaisten lasten integraatiota seitsemässä EU-maassa. Tutkimus tarkastelee lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkäytäntöjä eri Euroopan maissa ja etsii parhaita toimintatapoja, joilla tuetaan erilaisten lasten kiinnittymistä kouluun ja lähiyhteisöön.

Child-up -projekti koostuu seuraavista osioista: 1) kysely lapsille ja heidän vanhemmilleen kokemuksista suomalaisesta koulusta ja sosiaalisista suhteista, 2) kysely ja haastattelut opettajien, sosiaalityöntekijöiden, asioimistulkkien ja/tai muiden ammattilaisten käsityksistä ja kokemuksista liittyen maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän perheidensä kotoutumiseen, 3) lasten toimijuutta ja osallistumista tukevien opetusmenetelmien ja käytäntöjen havainnointi koulussa ja varhaiskasvatuksessa.

Suomessa tutkimus toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueella.

Hanketta johtaa italialainen yliopisto, Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE).

Hankekumppanit edustavat tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioita Saksassa, Puolassa, Belgiassa, Isossa Britanniassa, Ruotsissa, Italiassa ja Hollannissa. (Zentrum fur Forschung, Weiterbildnung und Beratung an der EHS Dresden GGMBH (GE), Uniwersytet Jagiellonski (PO), Universite de Liege (BE), The University of Northampton (UK), Malmö Universitet (SE), Istituto Internatzionale di Diritto Umanitario (IT), European School Heads Association (NL), Fondation des Regions Europeennes pour la Reserche en Education et Enformation (BE)). Tutkimus toteutetaan seuraavissa seitsemässä Euroopan maassa: Belgia, Iso-Britannia, Italia, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi.

SeAMK:ssa hankkeesta vastaa Sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Tutkimuksesta vastaa yliopettaja YTT Tiina Tiilikka yhdessä tutkija Maiju Kinossalon ja Paula Kuusipalon kanssa.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Projektipäällikkö Paula Kuusipalo, paula.kuusipalo@seamk.fi, puh. 040 8300 326

Hankkeen englanninkieliset kotisivut »

Tutustu hankkeen tietosuojaselosteeseen »