Children Hybrid Integration (Child-up) | SeAMK

Children Hybrid Integration (Child-up)

Child-up – Lasten ja nuorten osallisuuden pedagogiikkaa  kouluissa ja kasvatusyhteisöissä  – moninaisen kotoutumisen tutkimus- ja innovaatioprojekti.

Children Hybrid Integration:  Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation

 

SeAMK on mukana eurooppalaisessa Child-up-tutkimushankkeessa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jonka sopimusnumero on 822400.

Toteuttava yksikkö: SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toteutusaika: 1.1.2019–30.5.2022 (36 kk + 6 kk)

Child-up-hankkeella on erilaisia tavoitteita. Teoreettisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa kokemuksista oppilaitoksissa, varhaiskasvatuksessa ja kasvatusyhteisöissä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten toiminnasta.

Käytännön toteutuksena koostamme materiaalia tutkimuksessa löydetyistä menetelmistä, joiden havaitaan tukevan erilaisten lasten kotoutumista edistävää toimijuutta sekä osallisuuden ja osallistumisen parantamista. Lisäksi näiden pohjalta tuotetaan koulutusmateriaalia opetus-, kasvatus- ja sosiaalialalle kansallisesti ja kansainvälisesti seitsemässä Euroopan maassa. Suomessa tutkimus toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueella. Avointen kyselyiden vastaukset kerätään kansallisesti.

Vaikutustavoitteena jaamme tutkimuksessa lisääntynyttä ymmärrystä ja tietoa laajasti ja myös päättäjille.

Child-up-projekti koostuu seuraavista vaiheista:

  1. Taustaselvitys (2019), joka selvittää, millaiset lainsäädännölliset ratkaisut, koulutuspoliittiset toimet ja käytännöt edistävät maahanmuuttajataustaisten osallisuutta ja kotoutumista tällä hetkellä.
  2. Kysely (2019) oppilaille, heidän huoltajilleen sekä opettajille, sosiaalityöntekijöille ja asioimistulkeille kokemuksista suomalaisesta koulusta ja sosiaalisista suhteista. Tämän selvityksen perusteella lisäämme ymmärrystä siitä, millaisia asioita on hyvä ottaa huomioon tutkimuksen seuraavissa vaiheissa.
  3. Haastattelut (2020) oppilaiden, opettajien, sosiaalityöntekijöiden, asioimistulkkien ja/tai muiden ammattilaisten käsityksistä ja kokemuksista liittyen maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän perheidensä osallisuuteen ja kotoutumiseen.
  4. Luokkahuonetilanteiden havainnointi (2020/2021) kouluissa ja kasvatusyhteisöissä. Toivomme lukuisia yhteistyöluokkia tutkimuksen merkittävään vaiheeseen, jossa rantaudumme luokkiin keräämään lisää ymmärrystä siitä, millaista arki on monikulttuurisissa konteksteissa. Child-up on kiinnostunut havainnoimaan luokkahuoneiden arkea noin kahden oppitunnin verran per luokka useassa luokassa tai ryhmässä. Koronatilanteen vuoksi kehitämme ja selvitämme keinoja, joilla yhteistyöhön voi osallistua etänä tai myöhemmin tilanteen niin salliessa fyysisesti luokkahuoneessa.

Child-up-projektilla on näin ollen käytäntöön ja päätöksentekoon liittyviä sekä tiedon levittämiseen liittyviä tavoitteita, joita toteutetaan koko projektin kuluessa. Tuloksena (2022) toteutamme ammattilaisille suunnattuja materiaaleja kansainvälisille verkkosivuille.

Hanketta johtaa italialainen yliopisto, Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE).

Hankekumppanit edustavat tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioita Saksassa, Puolassa, Belgiassa, Isossa Britanniassa, Ruotsissa, Italiassa ja Hollannissa. (Zentrum fur Forschung, Weiterbildnung und Beratung an der EHS Dresden GGMBH (GE), Uniwersytet Jagiellonski (PO), Universite de Liege (BE), The University of Northampton (UK), Malmö Universitet (SE), Istituto Internatzionale di Diritto Umanitario (IT), European School Heads Association (NL), Fondation des Regions Europeennes pour la Reserche en Education et Enformation (BE)). Tutkimus toteutetaan seuraavissa seitsemässä Euroopan maassa: Belgia, Iso-Britannia, Italia, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi.

SeAMKissa hankkeesta vastaa Sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Tutkimuksesta vastaa yliopettaja YTT Tiina Tiilikka yhdessä projektipäällikkö Maiju Kinossalon ja TKI-asiantuntija, tutkija Henna Jousmäen kanssa. TKI-asiantuntija Paula Kuusipalo vastaa hankkeen määrällisen työpaketin (WP4, vaihe 2) toteutuksesta. Opiskelijat ovat myös tervetulleita työskentelemään hankkeessa osana opintojaan.

Artikkeleita

Opinnäytetyöt (ylempi AMK)

Linkkejä

Lataa tästä hankkeen esittely pdf-versiona »
Englanninkieliset verkkosivut »

Seuraa meitä Facebookissa »

Hankkeen kansainväliset verkkosivut »
Tutustu hankkeen tietosuojaselosteeseen »

Lisätietoja ja yhteydenotot

Vaalea, silmälasipäinen nainen seisoo hieman sivuttain käsi lanteilla.

Maiju Kinossalo

Projektipäällikkö

sähköposti

Maiju.Kinossalo(a)seamk.fi

puhelin

+358408300346

Vaale nainen seisoo hieman sivuttain käsi lanteilla.

Henna Jousmäki

Projektipäällikkö

sähköposti

Henna.Jousmaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300363

Vaalea, silmälasipäinen nainen seisoo hieman sivuttain käsi lanteilla.

Tiina Hautamäki

Yliopettaja

sähköposti

Tiina.Hautamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300495

Child-up-hankkeen logot.