fi/Tutkimus & kehittäminen/SeAMK TKI-palvelut/Kehittämistyökalut yrityksille

Kehittämistyökalut yrityksille

Puutuotealan kasvuhanke
Opas puutuotealan yrityksille kasvuun ja kansainvälistymiseen

Oppaiden avulla puutuotealan yrittäjiä halutaan rohkaista miettimään mitä kasvu ja kansainvälistyminen oman yrityksen kohdalla voisi merkitä, mitä se vaatisi ja kuinka sen voisi toteuttaa. 

 

Tutustu oppaaseen

Katso opasvideo

Kehitä sivutoimiyritystäsi
Työkirja sivutoimiyrityksen tulevaisuuden pohdintaan

Työkirja on tarkoitettu sivutoimiselle yrittäjälle, joka haluaa pohtia yritystoimintansa kehittämistä ja tulevaisuutta. Työkirja on kehitetty osana ESR-rahoitteista Sivutoimiyrittäjästä päätoimiyrittäjäksi –hanketta.

LATAA TYÖKIRJA > Sivutoimiyritys työkirja

Markkinoinnin kehittäminen pk-yrityksessä
Kasvua markkinaorientaatiolla ja markkinointikyvykkyydellä -työkalu

Työkalu on tarkoitettu pk-yritysten markkinaorientaation tunnistamiseksi sekä kehittämiseksi ja sitä kautta kasvun aikaansaamiseen. Työkalua voivat hyödyntää sekä asiantuntijat että yritykset itse.

Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

 

LATAA TYÖKALU > Markkinaorientaatio_työkalu.pptx

Aloita yrityksesi myynti
Ensimmäisiä askeleita kohti yrityskauppaa

Nyt voit selvittää, miten pääset alkuun yritykseni myynnissä. Yrityksen myyntiä on hyvä valmistella ajoissa, jotta löydät sille asiantuntijasi kanssa parhaan ostajan. Vastaa linkin takaa tulevaan kyselyyn ja saat niiden perusteella suosituksen jatkotoimenpiteistä.

Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

LINKKI KYSELYYN > Aloita yrityksesi myynti

Pöyrööt yrityskaupoilla

Pöyrööt kertovat omistajanvaihdostutkimuksen tuloksista lyhyesti ja ytimekkäästi. Tavallisimmat karikot voi näillä opeilla välttää. Kooste on tuotettu osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

LUE SARJAKUVA > Pöyrööt yrityskaupoilla.pdf

Yritysosto vaatii vahvaa johtamista
Yritysoston strateginen johtaminen pk-yrityksessä

Työkalu on tarkoitettu antamaan kokonaiskuva yritysoston johtamisesta alkaen ostoidean syntymisestä tavoitellun kasvun ja kehityksen saavuttamiseen. Työkalua voivat hyödyntää kouluttajat, asiantuntijat ja yrittäjät itse.

Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

LATAA TYÖKALU >  Yritysoston stateginen johtaminen työkalu.pptx

Haltuunotto ja liiketoiminnan kehittäminen ratkaisevat yritysoston onnistumisen
Haltuunottosuunnitelman laatiminen

Työkalu on tarkoitettu antamaan kuva onnistuneesta ostokohteen haltuunotosta sekä tuomaan ohjeita haltuunottosuunnitelman laatimiseen. Työkalua voivat hyödyntää yrittäjät, yritysjohto ja asiantuntijat.

Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

LATAA TYÖKALU > Yrityksen haltuunottosuunnitelma -työkalu.pptx

Ensimmäinen keskustelu mikroyrittäjän kanssa omistajanvaihdoksesta
Mikroyrittäjän omistajanvaihdoskartoitus

Työkalu on muistilistatyyppinen dokumentti, jossa on käydään kysymysten kautta mikroyrittäjän omistajanvaihdostilanne ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti yritysneuvojille.

Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

LATAA TYÖKALU > Mikroyrittäjän omistajanvaihdoskartoitus -työkalu.pdf

Liiketoimintakaupat strategisen kehittämisen keinovalikoimaan
Liiketoimintakauppoja hyödyntävä strategia

Työkalun sisällön perusteella voivaan suunnitella ja toteuttaa yritykselle prosessi, jolla liiketoimintakauppojen hyödyntäminen otetaan osaksi yrityksen strategiaa. Työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti kokeneille liiketoiminnan asiantuntijoille.

Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

LATAA TYÖKALU > Liiketoimintakauppoja hyödyntävä strategia.ppt

Yrityksen kehittäminen ja uudistaminen yritysostoilla
Yritysostomahdollisuuksien kartoitus

Työkalun avulla voidaan käydä kartoituskeskustelu yritysostojen hyödyntämismahdollisuuksista sekä valmistella tarvittavia jatkotoimia. Työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti liiketoiminnan asiantuntijoille.

Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

LATAA TYÖKALU > Yritysostomahdollisuuksien kartoitus.pptx

Ylös / Up