Kevään ensimmäinen yhteishaku | SeAMK

Kevään ensimmäinen yhteishaku

08.01.2020klo08:00–22.01.2020klo15:00

SeAMKissa on kevään ensimmäisessä yhteishaussa haettavana kaksi AMK-tutkintoon johtavaa englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa:

 

Lisäksi haettavana on yksi ylempään AMK-tutkintoon johtava englanninkielinen tutkinto-ohjelma:

 

Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi (nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00).

Tarkemmat ohjeet hakemisesta löydät “Näin haet yhteishaussa korkeakouluun” -sivulta.

Koulutustarjonta Opintopolussa

SeAMKin haettavana olevat koulutukset ja valintaperusteet löytyvät Opintopolusta esim. hakusanoilla “seamk bba”, “seamk nursing” tai “seamk mba”.

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Tarkempaa tietoa hakukohteiden valintaperusteista löydät Opintopolusta koulutuksen valitsemisen jälkeen välilehdeltä “Hakeminen”. Välilehden osioista löydät tietoa mm. hakukelpoisuudesta, varsinaisen valintakokeen ajankohdasta ja käytössä olevista valintatavoista.

Tietoa valintakokeista löydät Opintopolun lisäksi myös seuraavilta koulutuskohtaisilta sivuilta (englanniksi):

 

Opiskelijavalinta​

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat julkistetaan viimeistään 5.6.2020. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 17.7.2020 klo 15.00. Opinnot alkavat syksyllä 2020.

Opiskelijavälinehankinnat

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan yksikössä opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi. Lisäksi opiskelijalle tarjotaan maksuton mahdollisuus päivittää käyttöjärjestelmä viimeisimpään Windows-versioon.

Tutustu koulutuksiin: