Opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen ja tutkimus esillä Jamkin ja SeAMKin yhteisessä seminaarissa | SeAMK.fi

Opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen ja tutkimus esillä Jamkin ja SeAMKin yhteisessä seminaarissa

kategoria: Hakijalle, Yleinen
Students throwing snow balls.

– Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen on koko korkeakouluyhteisön asia, Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori Seija Eskola toteaa.

Eskolan mukaan opiskelijan kokema hyvinvointi vaikuttaa suoraan hänen opiskelukykyynsä, mutta vaikutus ilmenee myös toisin päin. Onnistuminen opinnoissa lisää opiskelijan kokemaa hyvinvointia. Siksi niiden tukeminen ei voi olla korkeakouluyhteisössä vain jonkin yksittäisen ammattiryhmän tehtävä. Parhaita tuloksia saavutetaan, kun yhteistyö opettajien, opinto-ohjaajien, hyvinvointipalvelua tarjoavien ammattilaisten ja muiden asiantuntijoiden välillä sujuu saumattomasti.

Seija Eskola on toiminut projektipäällikkönä Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen sekä niiden opiskelijakuntien JAMKOn ja SAMOn yhteishankkeessa. Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -projektissa on kehitetty opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja osallisuutta tukevia palveluja ja käytäntöjä ja osaamista, keinoja tunnistaa tuen tarpeita sekä opettaja- ja opiskelijatutoreiden osaamista kohdata ja ohjata opiskelijoita.

Erityisesti koronapandemian myötä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin haasteet ovat nousseet esiin. Osaamisen kehittämisen päällikkö Mervi Lehtola Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo, että opetuksen siirryttyä etäpainotteiseksi moni opiskelija koki esimerkiksi yksinäisyyden ja yleisen turvattomuuden tunteen lisääntyvän. Myöskään paluu normaaliin opetukseen ei ole sujunut täysin ongelmitta.

– Opiskelijalle pari vuotta on pitkä aika. Jos lähes koko tutkinto on suoritettu etänä, työelämään siirtyminen voi olla valtava muutos. Esimerkiksi työharjoittelujen yhteydessä voi tulla yllätyksenä, miten kuormittavaa jatkuva kasvokkainen vuorovaikutus saattaa siihen tottumattomalle olla, Lehtola kertoo.

Osaamisen kehittämisen päällikkö Mervi Lehtola SeAMkista ja projektipäällikkö, lehtori Seija Eskola Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Kuva: Anna-Kaisa Tiihonen

Hankkeen päätösseminaari haastaa pohtimaan

Hyvinvoiva korkeakoulu nyt ja huomenna -seminaarissa 12.12.2022 Jyväskylän ammattikorkeakoululla esitellään opiskelijahyvinvoinnin kehittämistyön ja tutkimuksen tuloksia. Millaisia matalan kynnyksen tuen muotoja ja palveluja opiskelijoille tarjotaan? Kuinka opiskelijatutorit voivat tukea osallisuutta ja hyvinvointia korkeakoulussa? Asiantuntijat kertovat myös oppimisanalytiikan käyttämisestä tuen tarpeiden tunnistamisessa, opettajatutorien tehtävästä sekä hyvinvointia tukevasta pedagogiikasta. Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä tutkimuksen näkökulmasta tarkastelee THL:n tutkija Suvi Parikka.

Seminaarin toteuttaa Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -hanke. Hanketta ovat toteuttaneet Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut yhdessä opiskelijakuntiensa JAMKOn ja SAMOn kanssa. Kaksivuotista hanketta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa: