Saavutettavuus ja esteettömyys SeAMKissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii tarjoamaan opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella esteettömissä oppimisympäristöissä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan opiskelijoiden eri oppimisvaikeudet, sairaudet, vammat tai mielenterveyden haasteet sekä erilaiset kulttuuritaustat.

Jos olet hakemassa opiskelemaan Seinäjoen ammattikorkeakouluun ja tarvitset valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyitä, ole hakuaikana yhteydessä hakijapalveluihin. Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä tulee aina hakea erillisellä hakulomakkeella. Tietoa sähköisen AMK-valintakokeen yksilöllisten järjestelyiden hakemisesta saat ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Ota yhteys hakijapalveluihin, mikäli sinulla tulee kysyttävää valintakokeen yksilöllisten järjestelyiden hakemisesta. Yhteystiedot ovat: SeAMK Hakijapalvelut, hakijapalvelut(a)seamk.fi, puhelinnumero 020 124 5501.

Opiskelun aikana tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajat toimivat yhdyshenkilöinä esteettömyysasioissa. Ota siis yhteyttä oman tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajaan. Eri tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajat löydät sivulta SeAMKin opinto-ohjaajat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toimii kaksi ammatillista erityisopettajaa, jotka ovat opiskelijoiden ja opettajien apuna erilaisissa oppimisasioissa. SeAMKissa on myös oma opintopsykologi, joka tukee ja auttaa opiskelijoita sekä henkilökuntaa.

SeAMK pyrkii viemään eteenpäin digitaalista saavutettavuutta. Jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi saavutettavista oppimateriaaleista, voit olla yhteydessä tiimiin sähköpostilla saavutettavuus(a)seamk.fi.

Tilojen esteettömyys

SeAMK Kampus Framin alueella on periaatteessa hyvin pitkälle esteetön. Valitettavasti näkövammaisille esimerkiksi portaiden värierot saattavat olla riittämättömiä. Framin A-talon ulko-ovissa ei ole automaattista avausta, joten ovet ovat melko raskaat.

Framin F-talosta ja uudesta Kampustalosta on tulossa esteettömyyskartoitukset. Voit aina kysyä lisätietoa myös oman tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajalta.

Invaparkkipaikat löytyvät Framin A-talon edestä. Myös Kampustalon edessä on invaparkkipaikkoja.

Jos sinulla on liikkumiseen liittyvä vamma tai muu esteellisyys ja mietit SeAMKissa opiskelua, olet tervetullut tutustumaan tiloihin. Ole yhteydessä tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajaan ja sovi tutustumiskäynti. Opinto-ohjaajien tiedot löydät SeAMKin opinto-ohjaajat -sivulta.

Digitaalinen saavutettavuus SeAMKissa

Digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää digitaalisia verkkopalveluja ja niiden sisältöjä mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia digitaalisten palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Saavutettavuus on tekniikkaa, helppokäyttöisyyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä. Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki.

SeAMKin on noudatettava julkisena toimijana EU:n saavutettavuusdirektiiviä sekä Suomen digipalvelulakia. SeAMKin digitaalisissa palveluissa ja sisällöissä noudatetaan WCAG:n eli Web Content Accessibility Guidelinesin (suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet) tasoja A ja AA.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa huomioidaan digitaalinen saavutettavuus muun muassa erilaisissa verkkopalveluissa ja -alustoissa, sosiaalisen median kanavissa, digitaalisissa materiaaleissa sekä opetuksessa. Suurin osa verkkopalveluistamme ja sosiaalisen median kanavistamme täyttää pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Tarkemmat tiedot saavutettavuudesta on esitetty verkkopalveluiden saavutettavuusselosteissa.

Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanoa SeAMKissa on ohjannut ja tukenut SeAMKin johtoryhmän asettama Saavutettavuustiimi, jonka toimikausi päättyi elokuussa 2022. Tämän jälkeen digitaalisen saavutettavuuden edistäminen SeAMKissa kuuluu saavutettavuusvastaava Jarkko Meroselle (jarkko.meronen@seamk.fi) yhteistyössä verkkopalveluista ja -sisällöistä vastaavien sekä opettajien kanssa.

SeAMKin henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön on laadittu kattavat saavutettavuusohjeet, joita ovat:

  • saavutettavan verkko- ja somesisällön tuottaminen
  • saavutettavien asiakirjojen laatiminen
  • saavutettavien digitaalisten materiaalien tuottaminen (mm. videot, kuvat, podcastit, pdf:t)
  • saavutettavuus opetuksessa ja opetusmateriaaleissa
  • saavutettavan Moodle-kurssin laatiminen
  • saavutettavuuden huomioiminen digipalveluiden ja -materiaalien hankinnassa

SeAMKissa on myös järjestetty erilaista saavutettavuuskoulutusta verkkopalveluiden ylläpitäjille ja verkkosisällön tuottajille sekä opetustehtävissä toimiville ja heitä tuetaan saavutettavuuden toteuttamisessa.

Saavutettavuusvastaavan toimi perustettu

Saavutettavuus opetuksessa

Lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta noudatetaan opetustehtävien hoitamisessa, kun käytetään sellaisia digitaalisia palveluja ja sisältöjä, joiden tarkoituksena on tarjota palvelua opiskelijoille tai korkeakoulujen ulkopuolisille toimijoille.

Opettajille on tarjolla ohjeistusta sekä koulutusta, kuinka saavutettavuus tulisi huomioida opetuksessa ja opetusmateriaaleissa.

Tietyt opiskelijoiden tuottamat julkiset digitaaliset dokumentit kuuluvat lain piiriin, kuten opinnäytetyöt. Myös opiskelijoiden, kuten somelähettiläiden, SeAMKin virallisiin verkko- ja somekanaviin tuottama sisältö tulee olla saavutettavaa. Saavutettavuuteen työelämätaitona tullaan kiinnittämään huomiota opintojaksoja suunniteltaessa.

Saavutettavuuden huomioiminen digipalveluiden hankinnassa

Kun SeAMK hankkii käyttöönsä digitaalisia palveluja (verkkosivustoja, mobiilisovelluksia jne.) tai digitaalisessa muodossa olevaa materiaalia (esim. PDF-dokumentit, -esitteet, -ilmoitukset, -julisteet, kuvat, videot, äänitiedostot jne.), huomioidaan hankinnassa saavutettavuusvaatimukset. Digitaalinen palvelu tai digitaalisessa muodossa olevaa materiaali voi olla tarkoitettu SeAMKin opiskelijoiden ja henkilöstön, sidosryhmien edustajien tai kansalaisten yleiseen käyttöön.

Saavutettavuus on huomioitava:

  • palvelun ja materiaalin teknisessä toteutuksessa
  • palvelun ja materiaalin visuaalisessa ilmeessä
  • palvelun ja materiaalin sisällöissä
  • palvelun tarjoajan/ toimittajan osaamisessa

Saavutettavuusvaatimukset huomioidaan jo hankinnan budjetointivaiheessa. Tämä on erityisen tärkeää esim. SeAMKin TKI-hankkeissa.

Alihankkijoiden on myös huomioitava saavutettavuus

Myös SeAMKin ulkopuolisten tahojen, kuten ohjelmistotalojen, mainos- ja viestintätoimistojen, graafisten suunnittelijoiden ja ulkopuolisten luennoitsijoiden, on noudatettava saavutettavuusvaatimuksia, kun he tuottavat ja ylläpitävät digitaalisia palveluja, materiaaleja ja sisältöjä SeAMKille.

Lisätietoa

Lisätietoa digipalvelulaista ja saavutettavuusvaatimuksista löytyy alla olevilta verkkosivustoilta: