SeAMK sai hyvät arviot ensimmäisessä valtakunnallisessa valmistuneille tehdyssä urakyselyssä | SeAMK

SeAMK sai hyvät arviot ensimmäisessä valtakunnallisessa valmistuneille tehdyssä urakyselyssä

kategoria: SeAMK Info

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden valtakunnallinen uraseurantakysely toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2019, ja kyselyn kohteena olivat vuonna 2013 valmistuneet opiskelijat (AMK/YAMK).

SeAMKista valmistuneista kyselyyn vastasi 330 henkilöä, mikä vei SeAMKin ykköseksi vastausprosentissa.

Kysely sisälsi laajan valikoiman kysymyksiä, joiden avulla kartoitettiin valmistuneiden työmarkkina-asemaa, ammatillista sijoittumista ja arviota koulutuksesta työmarkkinoiden ja osaamisen kannalta.

Osa kysymyksistä tai kysymyskokonaisuuksista niveltyy ammattikorkeakoulujen uuteen rahoitusmalliin ja niiden tuottama yhteispistemäärä huomioidaan mallissa yhtenä korkeakoulujen rahoituskriteerinä.

SeAMK menestyi kyselyssä kiitettävästi, kun tulokset tiivistetään rahoitusmallikysymysten tuottamien pisteiden avulla:

  • SeAMK sijoittuu valtakunnallisesti kolmanneksi ”pisteet per vastaaja” -vertailussa 23 ammattikorkeakoulun joukossa
  • sijoitus on ensimmäinen, jos SeAMKin valtakunnallista pisteosuutta (4,19 %) verrataan SeAMKin laskennalliseen kokoon (3,06 %)

Kysely ja sen tulokset ovat osa Opetushallituksen korkeakouluille kehittämistyöhön tuottamaa tilastoaineistoa.

”Olemme luonnollisesti erittäin tyytyväisiä saamaamme tulokseen. Visiomme on, että olemme Paras korkeakoulu opiskelijalle ja sen mukaisesti tavoitteemme on, että opiskelijamme ovat valmistumishetkellä tyytyväisimpiä koko Suomessa ja että he työllistyvät parhaiten”, vararehtori Elina Varamäki toteaa.

Varamäen mukaan SeAMKissa on pitkä perinne omien valmistuneiden seurantakyselyiden toteuttamisessa.

”Olemme ensimmäisen tehneet vuonna 1999 ja sen jälkeen säännöllisesti kolmen vuoden välein. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen valtakunnallinen kysely, jossa selvitettiin niin sanotusti laadullista työllistymistä. Kysely vaikuttaa kolme prosenttia meidän rahoitukseenkin”, Varamäki kertoo.