Toisen asteen väylähaku | SeAMK

Toisen asteen väylähakuHakuaika 31.10.-11.11.2022

Toisen asteen väylähaku

31.10.2022klo08:00 – 11.11.2022klo15:00

Toisen asteen väylähaku on tarkoitettu SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitoksen opiskelijalle, joka on suorittanut väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot SeAMKissa ja valmistuu toisen asteen tutkintoon viimeistään hakukaudella. Katso tarkemmat hakukelpoisuusedellytykset tältä sivulta ja Opintopolusta. Haussa hyväksytty aloittaa tutkinto-opiskelijana uusien aloittavien opiskelijoiden mukana keväällä 2023!

Ohjeet hakemiseen

Toisen asteen väylähaku on auki Opintopolku.fi-palvelussa ajalla 31.10.-11.11.2022. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakulomakkeelle pääset klikkaamalla hakukohteen toteutusmuotoa alla olevasta listasta. Haussa voi täyttää yhden hakemuksen ja hakea sillä enintään saman tutkinnon kahteen eri toteutusmuotoon. Voit hakea hakuaikana, vaikket vielä täyttäisi kaikkia hakukelpoisuusvaatimuksia. Huomioithan kuitenkin, että hakukelpoisuuteen edellytetyt vaatimukset tulee täyttyä 31.12.2022 mennessä.

Syksyn haussa on mahdollista hakea ammatillisen väylän ja lukioväylän hakukohteisiin. Lukioväylähaussa on haettavana ainoastaan Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyyden hakukohde. Seuraava toisen asteen väylähaku järjestetään keväällä 2023. Haettavana olevat hakukohteet voivat vaihdella hakukierroksittain.

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Syksyn toisen asteen väylähaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi alla oleviin koulutuksiin. Hakukohteen toteutusmuotoa klikkaamalla pääset Opintopolkuun haun tietoihin (ks. kohta Erillishaut). Haun tiedossa pääset tutustumaan tarkemmin toisen asteen väylähaun valintaperusteisiin sekä täyttämään hakulomakkeen hakuaikana.

Syksyn toisen asteen väylähaussa haettavana olevat hakukohteet ja toteutusmuodot:

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus ammatillisen toisen asteen väylähaussa:

  • Olet suorittanut haettavana olevan tutkinto-ohjelman mukaiset toisen asteen väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot.
  • Olet suorittanut SeAMKin ammatillisen toisen asteen väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot vähintään painotetulla keskiarvolla 3,00. Painotetussa keskiarvossa huomioidaan kaikki numeerisesti arvioidut SeAMKin toisen asteen väyläopetussuunnitelman mukaisesti suoritetut opinnot. Painotettu keskiarvotieto saadaan automaattisesti SeAMKin opiskelijarekisteristä.
  • Olet valmistunut tai valmistut toisen asteen ammatilliseen tutkintoon viimeistään 31.12.2022 mennessä. Mikäli ammatillinen toisen asteen tutkinto valmistuu ennen väyläopintojen loppuun suorittamista, olet hakukelpoinen enintään sen lukukauden loppuun, jona väyläopiskeluoikeus SeAMKissa päättyy.

Mikäli olet suorittanut avoimessa AMK:ssa opintoja, voidaan ne huomioida osana hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi, mikäli ne vastaavat SeAMKin ammatillisen toisen asteen väyläopetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Myös avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot tulee olla arvioituna ja kirjattuna SeAMKin opiskelijarekisteriin 31.12.2022 mennessä.

Lopullinen hakukelpoisuus tarkistetaan suoraan SeAMKin opiskelijarekisteristä 31.12.2022 jälkeen. Myös suoritustieto valmistumisesta ammatilliseen toisen asteen tutkintoon tarkistetaan valtakunnallisista SURE-suoritustiedoista 31.12.2022 jälkeen. Mikäli tietoa valmistumisesta ei ole saatavissa suoritusrekisteristä, tulee hakijan ladata hakemukselle kuva toisen asteen tutkintotodistuksesta 31.12.2022 mennessä. Katso tarkemmat hakukelpoisuusedellytykset Opintopolun hakukohteen valintaperusteista.

Hakukelpoisuus lukiokoulutuksen väylähaussa

  • Olet suorittanut haettavana olevan tutkinto-ohjelman mukaiset toisen asteen lukioväyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot.
  • Olet suorittanut SeAMKin toisen asteen lukioväyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot vähintään painotetulla keskiarvolla 3,00.  Painotetussa keskiarvossa huomioidaan kaikki numeerisesti arvioidut SeAMKin toisen asteen lukioväyläopetussuunnitelman mukaisesti suoritetut opinnot. Painotettu keskiarvotieto saadaan automaattisesti SeAMKin Peppi-opiskelijarekisteristä.
  • Olet valmistunut tai valmistut ylioppilastutkintoon tai olet suorittanut lukion oppimäärän viimeistään 31.12.2022 mennessä. Mikäli valmistut ylioppilastutkintoon tai olet suorittanut lukion oppimäärän ennen väyläopintojen loppuun suorittamista, olet hakukelpoinen enintään sen lukukauden loppuun, jona väyläopiskeluoikeus SeAMKissa päättyy.

Mikäli olet suorittanut avoimessa AMK:ssa opintoja, voidaan ne huomioida osana hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi, mikäli ne vastaavat SeAMKin toisen asteen lukioväyläopetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Myös avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot tulee olla arvioituna ja kirjattuna opintorekisteriin haettavana olevan lukukauden päättymiseen mennessä.

Lopullinen hakukelpoisuus tarkistetaan suoraan SeAMKin opiskelijarekisteristä 31.12.2022 jälkeen. Myös suoritustieto valmistumisesta ylioppilas tutkintoon tarkistetaan valtakunnallisista SURE-suoritustiedoista 31.12.2022 jälkeen. Mikäli tietoa valmistumisesta ei ole saatavissa suoritusrekisteristä, tulee hakijan ladata hakemukselle kuva tutkintotodistuksesta 31.12.2022 mennessä. Katso tarkemmat hakukelpoisuusedellytykset Opintopolun hakukohteen valintaperusteista.

Sosiaali- ja terveysalalle vaadittava terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu tarkemmin vaatimuksiin Opintopolun hakukohteen tiedoista.

Opiskelijavalinnat

Kaikki hakijat näkevät tilanteensa Oma Opintopolku-palvelusta. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita sähköpostitse. Hyväksymisviestissä kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta.

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi 31.12.2022 klo 15.00 mennessä. Mikäli tarjottua opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, se menetetään. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, eikä sitä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa. Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain lakisääteisistä syistä. Lisätietoja Opiskelijavalinnat-sivun kohdasta ”Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuotena”. Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun.

Toisen asteen väylähaussa hyväksytty aloittaa tutkinto-opiskelijana uusien, aloittavien tutkinto-opiskelijoiden mukana tammikuussa 2023. Väyläopetussuunnitelman mukaisesti suoritetut opinnot sisällytetään opintojen alkaessa haettavana olevaan tutkinto-ohjelmaan.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli haet useammassa kevään haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 22.12.2022 klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Tutustu haettavina oleviin koulutuksiin:

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa