Toisen asteen väylähaku

Kevään hakuaika 18.–29.3.2024

Toisen asteen väylähaku

18.03.2024klo08:00 – 29.03.2024klo15:00

Kevään 2024 haku on päättynyt!

Toisen asteen väylähaku on tarkoitettu SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitoksen opiskelijalle, joka on suorittanut väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot SeAMKissa. Haussa hyväksytty aloittaa tutkinto-opiskelijana uusien aloittavien opiskelijoiden mukana syksyllä 2024!

Toisen asteen väylähaku

Toisen asteen väylähaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. Erillishakuna toteutettavan haun hakukohteet noudattavat hakukauden yhteishaun hakukohteita joissa väyläopetussuunnitelma on käytössä. Huomioitavaa on, että syksyn hakukierroksella hakukohteiden määrä on huomattavasti rajatumpi mitä kevään hakukierroksella. Kevään haussa hyväksytty aloittaa tutkinto-opiskelijana uuden aloittavan tutkinto-opiskelija ryhmän mukana elokuussa. Syksyllä haussa hyväksytty aloittaa tammikuussa. Tarkemmat tiedot opintojen aloituksesta ilmoitetaan haussa hyväksytylle sähköpostitse lähetettävässä hyväksymisilmoituksessa.

Hakukelpoisuus

Toisen asteen väylähaussa hakukelpoisuus muodostuu seuraavasti:

  • Hakijalla on aktiivinen tai aiemmin päättynyt opiskeluoikeus SeAMKin toisen asteen väyläopinnoissa.
  • Hakijalla on toisen asteen tutkinto ja tutkinnon suorituspäivä on enintään 2 vuotta hakukauden päättymispäivästä.
  • Hakija on suorittanut vähintään 15 op tutkinto-ohjelman väyläopetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Toisen asteen väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot tulee olla suoritettuna ja kirjattuna SeAMKin Peppi-opintorekisteriin 31.7.2024 mennessä.

Mikäli hakija on suorittanut SeAMKin avoimessa AMK:ssa opintoja, voidaan niitä huomioida hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi, mikäli suoritetut avoimen AMK:n opinnot vastaavat SeAMKin toisen asteen opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja tai ovat muutoin soveltuvia haettavaan tutkinto-ohjelmaan. Myös avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot tulee olla arvioituna ja kirjattuna opintorekisteriin 31.7.2024 mennessä.

Valmistumistieto toisen asteen tutkinnon osalta tarkistetaan valtakunnallisesta suoritusrekisteristä (Koski-palvelu). Mikäli valmistumistietoa ei ole tarkistettavissa suoritusrekisteristä (Esim. jos on suorittanut lukion oppimäärän ilman ylioppilastutkintoa), tulee hakijan liittää kuva tutkintotodistuksesta Opintopolun hakulomakkeelle 31.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakukelpoisuuteen vaadittavat tiedot on suoritettu ja tarkistettu.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Alalla on alaikäisten turvallisuutta tai potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin Ammattikorkeakouluun.fi-sivulta.

Kevään toisen asteen väylähaun hakukohteet näet klikkaamalla alla olevaa painiketta:

Hakuun ja opiskelijavalintaan liittyvät määräajat

Hakuaika 18.-29.3.2024
Opiskelijavalinnat julkaistaan viim. 16.5.2024
Hakukelpoisuus tulee täyttyä ja tarvittavat liitteet ladattava hakemukselle viim. 31.7.2024 klo 15.00
Paikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittauduttava opiskelijaksi viim. 31.7.2024 klo 15.00

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 16.5.2024. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita myös sähköpostitse. Hakijapalvelut kertovat hyväksymisviestissä tarkempaa infoa opintojen aloituksesta.

Vastaanota tarjottu opiskelupaikka Oma Opintopolku-palvelussa 31.7.2024 klo 15.00 mennessä. Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku-palvelussa, saat siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. Ellet ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikana, menetät sen. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Vastaanotettuasi paikan, sinun on myös ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2024-2025. Ilmoittaudu samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku-palvelussa. Voit ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuotena poissa olevaksi vain jos suoritat ase- tai siviilipalvelusta, tarvitset vapaata opinnoistasi lapsesi hoitamiseksi hänen synnyttyä tai hänet adoptoituasi tai et voi aloittaa opintojasi sairautesi tai vammasi vuoksi. Poissaolon lakisääteisyyden todentava dokumentti tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 31.7.2024 klo 15.00 mennessä. Jos et ilmoittaudu, menetät opiskeluoikeutesi (Ammattikorkeakoululaki 29 §). Lisätietoja ilmoittautumisesta saat SeAMKin Opiskelijavalinnat -sivulta kohdasta ”Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun”. Tutkinto-opiskelija on lisäksi velvollinen maksamaan korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle.

  • Oikaisumenettelyohje

    Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

    Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 30.5.2024 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Tutustu koulutuksiin:

Näin haet SeAMKiin