Toisen asteen väylähaku | SeAMK.fi

Toisen asteen väylähakuHakuaika 20.-31.3.2023

Toisen asteen väylähaku

20.03.2023klo08:00 – 31.03.2023klo15:00

Haku on päättynyt!

Toisen asteen väylähaku on tarkoitettu SeAMKin toisen asteen yhteistyöoppilaitoksen opiskelijalle, joka on suorittanut väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot SeAMKissa ja valmistuu toisen asteen tutkintoon viimeistään hakukaudella. Katso tarkemmat hakukelpoisuusedellytykset tältä sivulta ja Opintopolusta. Haussa hyväksytty aloittaa tutkinto-opiskelijana uusien aloittavien opiskelijoiden mukana syksyllä 2023!

Ohjeet hakemiseen

Toisen asteen väylähaku on auki Opintopolku.fi-palvelussa ajalla 20.-31.3.2023. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakulomakkeelle pääset klikkaamalla haluamaasi hakukohdetta alla olevasta listasta. Haussa voi täyttää yhden hakemuksen ja hakea sillä enintään saman tutkinnon kahteen eri toteutusmuotoon. Voit hakea hakuaikana, vaikket vielä täyttäisi kaikkia hakukelpoisuusvaatimuksia. Huomioithan kuitenkin, että hakukelpoisuuteen edellytetyt vaatimukset tulee täyttyä 31.7.2023 mennessä.

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Kevään toisen asteen väylähaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi alla oleviin koulutuksiin.

Toisen asteen väylähaun hakukohteet voivat vaihdella hakukierroksittain.

Kevään toisen asteen väylähaussa haettavana olevat hakukohteet ja toteutusmuodot:

Hakukelpoisuus

Ammatillisen toisen asteen väylähaku

Hakukelpoisuus muodostuu seuraavista asioista:
 • Hakijalla on aktiivinen, hakukautena päättyvä tai aiemmin päättynyt opiskeluoikeus SeAMKin toisen asteen väyläopinnoissa.
 • Hakija on suorittanut haettavana olevan tutkinto-ohjelman mukaiset 30 opintopisteen laajuiset SeAMKin ammatillisen toisen asteen väyläopetussuunnitelman opinnot. Väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot tulee olla kirjattuna ja hyväksyttynä SeAMKin Peppi-opiskelijarekisteriin hakukautena olevan lukukauden päättymiseen mennessä. Mikäli hakija on suorittanut vaadittavat väyläopinnot ennen toisen asteen tutkintoon valmistumista, on hakija hakukelpoinen enintään sen lukukauden loppuun, jona hän on valmistunut toisen asteen tutkintoon. Hakija arvioi hakulomakkeella, saako hän suoritettua hakukelpoisuuden edellytyksenä olevat väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot hakukautena olevan lukukauden päättymiseen mennessä.
 • Hakija on suorittanut SeAMKin ammatillisen toisen asteen väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot vähintään painotetulla keskiarvolla 3,00. Painotetussa keskiarvossa huomioidaan vain kaikki numeerisesti arvioidut SeAMKin ammatillisen toisen asteen väyläopetussuunnitelman mukaisesti suoritetut opinnot.
 • Hakija on valmistunut tai valmistuu ammatilliseen perustutkintoon tai ammatti- tai erikoisammattitutkintoon viimeistään hakukautena olevan lukukauden päättymiseen mennessä. Mikäli hakija valmistuu toisen asteen tutkintoon ennen väyläopiskeluajan päättymistä, on hakija hakukelpoinen enintään sen lukukauden loppuun, jona väyläopiskeluoikeus SeAMKissa päättyy.
 • Mikäli hakija on suorittanut SeAMKin avoimessa AMK:ssa opintoja, voidaan niitä huomioida hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi, mikäli hakijalla on aktiivinen, hakukautena päättyvä tai aiemmin päättynyt opiskeluoikeus SeAMKin väyläopinnoissa ja suoritetut avoimen AMK:n opinnot vastaavat SeAMKin ammatillisen toisen asteen opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Myös avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot tulee olla arvioituna ja kirjattuna opintorekisteriin haettavana olevan lukukauden päättymiseen mennessä.
 • Hakija voidaan arvioida hakukelpoiseksi myös harkinnanvaraisesti. Mikäli hakijalle ei ole ollut opintoihin soveltuvaa hakukohdetta, säilyy hänen hakukelpoisuutensa seuraavaan toisen asteen väylähakuun, jossa kyseinen hakukohde on tarjolla. Harkinnanvaraisuuden edellytyksenä on väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot sekä valmistuminen toisen asteen tutkintoon hakukauden loppuun menneessä.
 
Hakukelpoisuus tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä haettavana olevan lukukauden jälkeen. Suoritustieto valmistumisesta toisen asteen ammatilliseen tutkintoon tarkistetaan valtakunnallisista SURE-suoritustiedoista lukukauden päättymisen jälkeen.
 
Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakukelpoisuuteen vaadittavat tiedot on suoritettu ja tarkistettu.

Lukiokoulutuksen väylähaku

Hakukelpoisuus muodostuu seuraavista asioista:
 • Hakijalla on aktiivinen, hakukautena päättyvä tai aiemmin päättynyt opiskeluoikeus SeAMKin toisen asteen väyläopinnoissa.
 • Hakija on suorittanut haettavana olevan tutkinto-ohjelman mukaiset 15 opintopisteen laajuiset SeAMKin lukioväyläopetussuunnitelman opinnot. Väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot tulee olla kirjattuna ja hyväksyttynä SeAMKin Peppi-opiskelijarekisteriin hakukautena olevan lukukauden päättymiseen mennessä. Mikäli hakija on suorittanut vaadittavat väyläopinnot ennen toisen asteen tutkintoon valmistumista, on hakija hakukelpoinen enintään sen lukukauden loppuun, jona hän on valmistunut toisen asteen tutkintoon. Hakija arvioi hakulomakkeella, saako hän suoritettua hakukelpoisuuden edellytyksenä olevat väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot hakukautena olevan lukukauden päättymiseen mennessä.
 • Hakija on suorittanut SeAMKin lukioväyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot vähintään painotetulla keskiarvolla 3,00. Painotetussa keskiarvossa huomioidaan vain kaikki numeerisesti arvioidut SeAMKin lukioväyläopetussuunnitelman mukaisesti suoritetut opinnot.
 • Hakija on valmistunut tai valmistuu ylioppilastutkintoon tai on suorittanut lukion oppimäärän viimeistään hakukautena olevan lukukauden päättymiseen mennessä. Mikäli hakija valmistuu ylioppilastutkintoon tai on suorittanut lukion oppimäärän ennen väyläopintojen loppuun suorittamista, hakija on hakukelpoinen enintään sen lukukauden loppuun, jona väyläopiskeluoikeus SeAMKissa päättyy. Mikäli olet suorittanut lukion oppimäärän, mutta et ylioppilastutkintoa tulee sinun ladata kuva lukion päättötodistuksesta Opintopolun hakemukselle lukukauden päättymiseen mennessä.
 • Mikäli hakija on suorittanut SeAMKin avoimessa AMK:ssa opintoja, voidaan niitä huomioida hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi, mikäli hakijalla on aktiivinen, hakukautena päättyvä tai aiemmin päättynyt opiskeluoikeus SeAMKin väyläopinnoissa ja suoritetut avoimen AMK:n opinnot vastaavat SeAMKin lukioväyläopetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Myös avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot tulee olla arvioituna ja kirjattuna opintorekisteriin haettavana olevan lukukauden päättymiseen mennessä.
 • Hakija voidaan arvioida hakukelpoiseksi myös harkinnanvaraisesti. Mikäli hakijalle ei ole ollut väyläopintoihin soveltuvaa hakukohdetta aiempina hakukausina, säilyy hänen hakukelpoisuutensa seuraavaan toisen asteen väylähakuun, jossa väyläopintoihin soveltuva hakukohde on tarjolla. Harkinnanvaraisuuden edellytyksenä on väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot sekä valmistuminen toisen asteen tutkintoon hakukauden loppuun menneessä.
Hakukelpoisuus tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä haettavana olevan lukukauden jälkeen. Suoritustieto valmistumisesta ylioppilastutkintoon tarkistetaan valtakunnallisista SURE-suoritustiedoista lukukauden päättymisen jälkeen. Mikäli on suorittanut lukion oppimäärän, mutta ei ylioppilastutkintoa, tarkistetaan hakukelpoisuus hakulomakkeelle ladatusta lukion päättötodistuksesta lukukauden päättymisen jälkeen.
 
Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakukelpoisuuteen vaadittavat tiedot on suoritettu ja tarkistettu.
 
Sosiaali- ja terveysalalle haettaessa edellytetään koulutukseen vaadittavaa terveyttä ja toimintakykyä. Hakulomakkeella sinun tulee arvioida omaa soveltuvuuttasi terveytesi ja toimintakykysi perusteella. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Opiskelijavalinnat

Toisen asteen väylähaun valinnat julkaistaan viimeistään 16.5.2023. Kaikki hakijat näkevät tilanteensa Oma Opintopolku-palvelusta. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita sähköpostitse. Hyväksymisviestissä kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta.

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi 31.7.2023 klo 15.00 mennessä. Mikäli tarjottua opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, se menetetään. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, eikä sitä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa. Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain lakisääteisistä syistä. Lisätietoja Opiskelijavalinnat-sivun kohdasta ”Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuotena”. Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun.

Toisen asteen väylähaussa hyväksytty aloittaa tutkinto-opiskelijana uusien, aloittavien tutkinto-opiskelijoiden mukana syyskuussa 2023. Väyläopetussuunnitelman mukaisesti suoritetut opinnot sisällytetään opintojen alkaessa haettavana olevaan tutkinto-ohjelmaan.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli haet useammassa kevään haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 30.5.2023 klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Tutustu haettavina oleviin koulutuksiin:

Näin haet SeAMKiin

Valitse haluamasi tutkinto

Tutustu valinta-perusteisiin

Hae tutkintoon Opintopolussa

Osallistu valintakokeisiin

Ota paikka vastaan SeAMKissa