Kesähaku – hae kesän lisähaussa SeAMKiin opiskelemaan | SeAMK.fi

Kesän lisähakuHakuaika 2.-9.8.2022

Lisähaku

02.08.2022klo08:00 – 09.08.2022klo15:00

Hae opiskelupaikkaa jo syksyksi!

Kesän lisähaussa 2.-9.8.2022 haetaan syksyllä alkaviin AMK- ja YAMK-koulutuksiin.

Kesähaku syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen

SeAMKin kesän lisähaku järjestetään ajalla 2.–9.8.2022. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakukohteet ja niiden valintaperusteet julkaistaan tällä sivulla ja  Opintopolku-palvelussa ennen hakuaikaa. Julkaisun jälkeen SeAMKissa haettavana olevat kohteet löytyvät Opintopolusta hakusanoilla “SeAMK lisähaku 2022”. Seuraathan sivujen päivityksiä.

Aiemmasta tiedosta poiketen Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus ei ole haettavana kesän lisähaussa. Voit tutustua haettavana olevien koulutusten sisältöön sivun alalaidassa olevien linkkien kautta.

Hakukohteet, aloituspaikat ja valintaperusteet Opintopolussa

Kesähaussa mukana olevien hakukohteiden tarkempiin hakukelpoisuusvaatimuksiin, valintaperusteisiin ja hakemisen ohjeisiin pääset tutustumaan klikkaamalla hakukohteen linkkiä alla olevasta listasta. Koulutuksen linkistä pitää valita ensin lisähaku, jonka jälkeen “Lue valintaperusteet -linkistä” ohjeet löytyvät. “Täytä hakulomake” -linkki aktivoituu, kun hakuaika alkaa.

Hakukelpoisuus ja todistuskopiot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluihin perustuu ammattikorkeakoululakiin (932/2014, 25 §). Yleistä tietoa hakukelpoisuudesta löytyy Opintopolusta. Hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon on oltava valmis 15.7.2022. AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakevalla tulee olla suoritettuna esim. lukion oppimäärä, YO-tutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Ylempään AMK-tutkintoon hakevan hakukelpoisuus koostuu vaaditusta korkeakoulututkinnosta ja tutkinnon jälkeen hankitusta vähintään kahden vuoden alakohtaisesta työkokemuksesta. Työkokemuksen tulee olla kertynyt 31.7.2022 mennessä. Hakulomake  ohjeistaa hakijaa lataamaan todistuskopiot pohjakoulutuksesta, mikäli niitä ei saada sähköisistä tietojärjestelmistä. YAMK-koulutukseen hakevalta pyydetään lisäksi työtodistuskopiot. Vaaditut todistuskopiot tulee ladata hakulomakkeelle viimeistään 16.8.2022 klo 15.00. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset löytyvät Opintopolusta ko. hakukohteen tiedoista yllä olevien linkkien kautta.

Valintakokeet

Agrologi (AMK), ja Restonomi (AMK), päivätoteutusten yhteinen koe järjestetään Framilla 12.8.2022 klo 13.00-16.00.

SeAMK lähettää valintakokeesta tietoa sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muistathan seurata aktiivisesti sähköpostiasi ja muista tarkistaa roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeessa. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen koetta, että sinulla on jokin voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus. Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat:

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen EU-/ETA-maan henkilökortti

Koepaikan osoite on Kampusranta 11, Frami F, Seinäjoki. Verkkosivultamme löydät tietoa kampuksen sijainnista ja pysäköinnistä. Ilmoittautuminen kokeeseen on koepäivänä klo 12.00-13.00 Frami F:n infopisteellä. Varaathan riittävästi aikaa valintakoetilaisuuteen saapumiseen ja oikean paikan löytämiseen. Henkilöllisyystodistuksen lisäksi voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet. Huom. laskinta ei saa käyttää kokeessa.

Agrologi- ja restonomi -koulutusten yhteisessä valintakokeessa arvioidaan opetuskielen, englannin kielen sekä matemaattisten taitojen osaamista.

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 50 pistettä. Valintakokeesta tulee saada vähintään yhteensä 10 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi. Lisäksi jokaisesta kokeen osiosta on saatava vähintään 2 pistettä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Valintakokeen eri osioista voi saada pisteitä seuraavassa esitetyllä tavalla.

 • Opetuskielen osiosta voi saada enintään 15 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 2 pistettä.
 • Englannin kielen osiosta voi saada enintään 15 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 2 pistettä.
 • Matematiikan osiosta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 2 pistettä.

Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä  22.8.2022 klo 10.00-11.00 seuraavasti:

 • Agrologi (AMK), päivätoteutus: Anu Katila, anu.katila(a)seamk.fi, 040 8302430
 • Restonomi (AMK), päivätoteutus: Eija Putula-Hautala, eija.putula-hautala(a)seamk.fi, 040 8303953

 

YAMK-koulutusten etäkoe järjestetään 15.8.2022. Kaikkien hakukohteiden kirjallinen koe on klo 9.00-11.30. SeAMK lähettää valintakokeesta tietoa sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muistathan seurata aktiivisesti sähköpostiasi ja muista tarkistaa roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Kirjallisessa kokeessa hakija tutustuu kirjalliseen aineistoon ja vastaa siihen pohjautuen esitettyihin kysymyksiin. Kokeessa arvioidaan hakijan kykyä

 • käsitellä ja soveltaa tietoa oman asiantuntija-/ammattialan näkökulmasta
 • tuottaa jäsenneltyä, johdonmukaisesti etenevää ja kieliasultaan hyvää asiatekstiä.

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen ja Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen ovat valintakoeyhteistyössä keskenään. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että mikäli hakija hakee kumpaankin koulutukseen, osallistuu hän yhteen valintakokeeseen ja saa pisteet kumpaankin hakukohteeseen.  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen ja Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen eivät ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus ja Sosiaali- ja terveysala, Sosiaaliala -hakukohteissa on kirjallisen osion lisäksi ryhmähaastattelu klo 11.30-17.00 välisenä aikana. Ryhmähaastattelussa arvioidaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset eivät tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä  22.8.2022 klo 10.00-11.00 seuraavasti:

 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen: Margit Närvä, margit.narva(a)seamk.fi, 040 8302433
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen: Margit Närvä, margit.narva(a)seamk.fi, 040 8302433
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen: Margit Närvä, margit.narva(a)seamk.fi, 040 8302433
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen: Petteri Mäkelä, petteri.makela(a)seamk.fi, 040 8302351
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen: Petteri Mäkelä, petteri.makela(a)seamk.fi, 040 8302351
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus: Mari Salminen-Tuomaala, mari.salminen.tuomaala(a)seamk.fi, 040 8304166
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala: Tiina Hautamäki, tiina.hautamaki(a)seamk.fi, 0408300495

Bachelor of Health Care, Nursing, monimuotototeutuksen koe järjestetään Framilla 15.8.2022 klo 9.15-11.30. Tietoa hakukohteen valintaperusteista, valintamenettelyistä ja valintakokeesta löytyy englanniksi hakusivulta.

Opiskelijavalinta, paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelijavalinnat julkistetaan viimeistään 18.8.2022. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 25.8.2022 klo 15.00 mennessä. Ellet ota paikkaa vastaan määräaikana, menetät sen.

Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä sinun on lisäksi ilmoittauduttava opiskelijaksi 25.8.2022 klo 15.00 mennessä. Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, näytölle ilmestyy “Siirry ilmoittautumaan” -linkki, jonka kautta pääset siirtymään OILI-ilmoittautumispalveluun. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain lakisääteisten syiden perusteella, joita ovat

 • suoritat ase- tai siviilipalvelusta
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
 • et voi aloittaa opintoja sairautesi tai vammasi vuoksi.

Mikäli sinulla on laissa mainittu oikeus ilmoittautua poissaolevaksi, tulee sinun toimittaa poissaolon lakisääteisyyden todentava dokumentti liitteet-sivun kautta 25.8.2022 klo 15.00 mennessä. Liitteet-sivulta löytyvässä E-lomakkeessa on tarkemmat ohjeet liiteistä, jotka tulee toimittaa. Ellet ilmoittaudu määräaikana, menetät opiskeluoikeuden (Ammattikorkeakoululaki 29 §). Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun.

Hakukelpoisuuden tarkistaminen ja todistuskopiot

Mikäli hakija ei ole hakuvaiheessa ladannut vaadittuja todistuskopioita hakulomakkeelle, ja mikäli hänet hyväksytään opiskelijaksi, tulee hänen ladata hakemukselle kopiot todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 25.8.2022 klo 15.00 mennessä. Opiskelijaksi hyväksytyn vastuulla on toimia annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset.

AMK-koulutukseen hyväksytty

Mikäli hakulomake pyysi sinua lataamaan todistuskopion pohjakoulutuksestasi, etkä ole sitä vielä ladannut, lataa todistuskopio hakemukselle viimeistään 25.8.2022 klo 15.00 mennessä. Lataa vaadittu kopio hakemuksella kohtaan “Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK/YAMK)”. Todistuskopiota tarvitaan hakukelpoisuutesi tarkistamiseksi.

Koski-tietovarannosta näemme alla mainituista tutkinnoista tiedot, joten niistä ei ole tarvetta hakemukselle todistuskopiota ladata:

 • ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 2017 alkaen
 • ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 2018 alkaen
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 1990 alkaen
 • korkeakoulututkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 1995 alkaen (tässä voi olla korkeakoulukohtaisin poikkeuksia)

 

Ylempään AMK-koulutukseen hyväksytty

Mikäli hakulomake pyysi sinua lataamaan todistuskopion pohjakoulutuksestasi ja vaaditusta työkokemuksesta, etkä ole vielä todistuksia ladannut, lataa tutkinto- ja työtodistuskopiot hakemukselle viimeistään 25.8.2022 klo 15.00 mennessä. Lataa vaadittu kopio hakemuksella kohtaan “Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK/YAMK)”. Todistuskopiota tarvitaan hakukelpoisuutesi tarkistamiseksi.

Tarkemmat tiedot hakukelpoisuuden antavista pohjakoulutuksista ja työkokemuksesta sekä ohjeet mm. työtodistusten toimittamiseen löytyvät Opintopolusta ko. YAMK-koulutusten tiedoista (ks. hakukohteiden suorat linkit Opintopolkuun tämän sivun yläosasata).

Koski-tietovarannosta näemme tiedot korkeakoulututkinnoista vuodesta 1995 alkaen (tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia).

SeAMK on tarvittaessa yhteydessä hakijoihin sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muistathan siis tarkistaa hakulomakkeesi tiedoista Oma Opintopolku -palvelun kautta, että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteesi oikein. Seuraa myös aktiivisesti sähköpostiasi ja muista tarkistaa roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Tietoa opintojen aloittamisesta

Katso opintojen aloituspäivä sivulta www.seamk.fi/uusiopiskelija ko. koulutuksen kohdalta.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli olet hakenut useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Jos todistuskopioita ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 1.9.2022 klo 15.00 mennessä. Tutustu aina ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin, ja ota tarvittaessa tämän jälkeen yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Voidaksesi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi sinun tulee täyttää SeAMKin valintaperusteissa määritellyt kriteerit ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Huomioithan myös, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai postin kulussa eivät poista vastuutasi toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetussa määräajassa.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen liitteineen voit toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(a)seamk.fi, tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Opiskelijavälinehankinnat

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan alan koulutuksissa opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi.