Lisähaku

31.07.2017klo08:00–09.08.2017klo15:00

SeAMKin lisähaun hakukohteet julkaistaan viimeistään 28.7.2017.

SeAMKin lisähaku järjestetään 31.7.-9.8.2017. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa.


SeAMKin lisähakuun on ilmoitettu 3.7. mennessä seuraavat hakukohteet:


Valintaperusteet ja valintakoe

Tarkemmat tiedot valintaperusteista ja mm. valintakokeesta löytyy Opintopolun hakukohteen tiedoista viim. 28.7.

Erillisiä valintakoekutsuja ei lähetetä. Hakijan tulee itse selvittää valintakokeeseen liittyvät tiedot. Kaikki hakukelpoiset ja hakemuksen hakuaikana tehneet hakijat voivat osallistua SeAMKissa järjestettävään valintakokeeseen. Osallistuessaan valintakokeeseen SeAMKissa hakija saa tuloksen vain SeAMKiin ko. hakukohteeseen. Lisähaussa ei tehdä valtakunnallista valintakoeyhteistyötä.

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 21.8.2017. Opiskelupaikka on vastaanotettava ja ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017-2018 tehtävä viimeistään 4.9.2017 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku-palvelussa.

Opiskelupaikan vastaanottaneiden tulee lähettää todistuskopiot hakulomakkeella ilmoittamistaan tiedoista sähköpostitse osoitteella hakijapalvelut@seamk.fi 4.9.2017 klo 15.00 mennessä. Huom. ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse lähettää mitään todistuskopioita, koska yo-tutkintotiedot tarkistetaan YTL:n kautta.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelupaikka on aina ehdollinen kunnes hakulomakkeella ilmoitetut tiedot ja todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalintasi, mikäli olet antanut haussa virheellisiä tietoja, etkä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaasi opiskelupaikkaan. Mikäli et toimita pyydettyjä koulutodistuskopioita ammattikorkeakoululle määräajassa, opiskelijavalintasi puretaan.

Tutustu koulutuksiin:

Päivätoteutus

Ylempi AMK