SeAMKin kesähaku

Hakuaika 1.8.–7.8.2024

Lisähaku

01.08.2024klo08:00 – 07.08.2024klo15:00

Hae opiskelupaikkaa syksyksi!

SeAMKin kesän lisähaussa 1.8.–7.8.2024 haetaan syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen!

Kesähaku syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen

SeAMKin kesän lisähaku järjestetään ajalla 1.8.–7.8.2024. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Kesän lisähaussa haettavana olevat koulutukset julkaistaan sitä mukaan, kun lisähaun tarve on tiedossa. Hakukohteet ja niiden valintaperusteet julkaistaan tällä sivulla ja  Opintopolku-palvelussa viimeistään 30.7.2024. Julkaisun jälkeen SeAMKissa haettavana oleva koulutus löytyy Opintopolusta hakusanoilla “SeAMK lisähaku 2024”. Seuraathan sivujen päivityksiä.

Hakukohteet, aloituspaikat ja valintaperusteet Opintopolussa

Kesähaun hakukohteet julkaistaan tässä viimeistään 30.7.2024. Julkaisun jälkeen pääset tutustumaan hakukohteiden tarkempiin hakukelpoisuusvaatimuksiin, valintaperusteisiin ja hakemisen ohjeisiin Opintopolku-palvelussa klikkaamalla alle päivitettävien hakukohteiden linkkejä. Koulutuksen avautumisen jälkeen pitää Opintopolussa valita ensin lisähaku, jonka jälkeen “Lue valintaperusteet -linkistä” ohjeet löytyvät. “Täytä hakulomake” -linkki aktivoituu, kun hakuaika 1.8.2024 klo 8.00 alkaa.

Kesän lisähaussa haettavana olevat hakukohteet (huom. lista voi päivittyä viim. 30.7.):

Tutustu huolellisesti alla oleviin ohjeisiin ennen hakuajan alkamista.

 • Hakukelpoisuus ja todistuskopiot

  Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluihin perustuu ammattikorkeakoululakiin (932/2014, 25 §). Yleistä tietoa hakukelpoisuudesta löytyy Opintopolusta. Hakulomake  ohjeistaa hakijaa lataamaan vaadittavat todistuskopiot. Vaaditut todistuskopiot tulee ladata hakulomakkeelle viimeistään 14.8.2024 klo 15.00. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset löytyvät Opintopolusta ko. hakukohteen tiedoista ylläpuolelle päivitettävien linkkien kautta.

 • Valintakokeet ja henkilöllisyyden tarkistaminen

  Valintakokeet järjestetään 9.8.-13.8.2024 välisenä aikana (tiedot päivitetään viimeistään 30.7.2024)

  Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeessa. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen koetta, että sinulla on jokin kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ilman henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen. Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat:

  • passi
  • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
  • suomalainen ajokortti
  • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti.

  Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun osallistut SeAMKissa valintakokeeseen. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa henkilöllisyystodistuksessa olevasta kuvasta.

 • Valintakokeiden yksilölliset järjestelyt ja palaute lisähaun valintakokeesta

  Mikäli tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, tulee sinun täyttää yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. SeAMKissa on käytössä sähköinen hakemus, jonka täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. verkkopankkitunnuksilla. Yksilöllisten järjestelyjen hakemus ja liitteet on palautettava viimeistään 8.8.2024 klo 15.00.

  Palaute lisähaun valintakokeesta ja sen pisteytyksestä

  Opiskelijavalintojen julkaisun jälkeen voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä  koulutusten vastuuhenkilöiltä 19.8.2024 klo 10.00-11.00 välisenä aikana.

 • Opiskelijavalinta, paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

  Opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 15.8.2024. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 22.8.2024 klo 15.00 mennessä. Ellet ota paikkaa vastaan määräaikana, menetät sen.

  Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä sinun on lisäksi ilmoittauduttava opiskelijaksi 22.8.2024 klo 15.00 mennessä. Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, näytölle ilmestyy “Siirry ilmoittautumaan” -linkki, jonka kautta pääset siirtymään OILI-ilmoittautumispalveluun. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain lakisääteisten syiden perusteella, joita ovat

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • tarvitset vapaata opinnoista lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
  • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.

  Mikäli sinulla on laissa mainittu oikeus ilmoittautua poissaolevaksi, tulee sinun toimittaa poissaolon lakisääteisyyden todentava dokumentti liitteet-sivun kautta 22.8.2024 klo 15.00 mennessä. Liitteet-sivulta löytyvässä E-lomakkeessa on tarkemmat ohjeet liitteistä, jotka tulee toimittaa. Ellet ilmoittaudu määräaikana, menetät opiskeluoikeuden (Ammattikorkeakoululaki 29 §). Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun.

 • Hakukelpoisuuden tarkistaminen ja todistuskopiot

  Hakijan tulee ladata tarvittavat todistukset hakukelpoisuuden arviointia varten hakemukselleen 14.8.2024 klo 15.00 mennessä, mikäli hakulomake todistuksia pyytää. Opiskelijaksi hyväksytyn vastuulla on toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaan. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset.

  Koski-tietovarannosta näemme alla mainituista tutkinnoista tiedot, joten niistä ei ole tarvetta hakemukselle todistuskopiota ladata:

  • ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 2017 alkaen
  • ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 2018 alkaen
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 1990 alkaen
  • korkeakoulututkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 1995 alkaen (tässä voi olla korkeakoulukohtaisin poikkeuksia)
 • Tietoa opintojen aloittamisesta

  Katso opintojen aloituspäivä sivulta www.seamk.fi/uusiopiskelija ko. koulutuksen kohdalta.

 • Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Mikäli olet hakenut useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

 • Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Hakijan ja opiskelijaksi hyväksytyn velvollisuus on seurata hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta ja sinne saapuvia viestejä sekä toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti. Jos todistuskopioita ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

 • Oikaisumenettely

  Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 29.8.2024 klo 15.00 mennessä. Tutustu aina ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin, ja ota tarvittaessa tämän jälkeen yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

  Voidaksesi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi sinun tulee täyttää SeAMKin valintaperusteissa määritellyt kriteerit ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Huomioithan myös, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa, postin kulussa tai sähköpostiosoitteesi toimimattomuudessa eivät poista vastuutasi toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetussa määräajassa.

  Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

  Oikaisuvaatimuksen liitteineen voit toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(a)seamk.fi, tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

 • Opiskelijavälinehankinnat

  Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan alan koulutuksissa opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi.