Syksyn lisähakuHakuaika 30.11.–7.12.2023

Lisähaku

30.11.2023klo08:00 – 07.12.2023klo15:00

Hae opiskelupaikkaa jo kevääksi!

Syksyn lisähaussa 30.11.–7.12.2023 haetaan tammikuussa 2024 alkavaan Restonomi (AMK)-koulutukseen!

Lisähaku keväällä 2024 alkavaan Restonomi(AMK)-koulutukseen

SeAMKin syksyn lisähaku järjestetään ajalla 30.11.–7.12.2023. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakukohteen valintaperusteet löydät tältä sivulta ja  Opintopolku-palvelusta. SeAMKissa haettavana oleva koulutus löytyy Opintopolusta hakusanoilla “SeAMK lisähaku 2023”. Voit tutustua haettavana olevien koulutuksen sisältöön sivun alalaidassa olevien “Tutustu koulutuksiin” -linkkien kautta.

Hakukohteet, aloituspaikat ja valintaperusteet Opintopolussa

Lisähaussa mukana olevan hakukohteen tarkempiin hakukelpoisuusvaatimuksiin, valintaperusteisiin ja hakemisen ohjeisiin pääset tutustumaan Opintopolku-palvelussa klikkaamalla hakukohteen linkkiä alla olevasta listasta. Koulutuksen avautumisen jälkeen pitää valita ensin lisähaku, jonka jälkeen “Lue valintaperusteet -linkistä” ohjeet löytyvät. “Täytä hakulomake” -linkki aktivoituu, kun hakuaika 30.11.–7.12.2023 alkaa.

Hakukelpoisuus ja todistuskopiot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluihin perustuu ammattikorkeakoululakiin (932/2014, 25 §). Yleistä tietoa hakukelpoisuudesta löytyy Opintopolusta. AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakevalla tulee olla suoritettuna esim. lukion oppimäärä, YO-tutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Hakulomake  ohjeistaa hakijaa lataamaan todistuskopiot pohjakoulutuksesta, mikäli niitä ei saada sähköisistä tietojärjestelmistä. Vaaditut todistuskopiot tulee ladata hakulomakkeelle viimeistään 14.12.2023 klo 15.00. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset löytyvät Opintopolusta ko. hakukohteen tiedoista yllä olevien linkkien kautta.

Valintakokeet, suomenkieliset AMK-koulutukset

Restonomi (AMK) valintakoe järjestetään SeAMKin tiloissa osoitteessa Kampusranta 11, Frami F Seinäjoki maanantaina 11.12.2023 klo 13-16. Verkkosivultamme löydät tietoa kampuksen sijainnista ja pysäköinnistä.

SeAMK lähettää valintakokeesta tietoa sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muistathan seurata aktiivisesti sähköpostiasi ja muista tarkistaa roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Ilmoittautuminen valintakokeeseen on koepäivänä klo 12-13. Olethan hyvissä ajoin paikalla, sillä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ei hakijoita oteta enää mukaan kokeeseen.

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeessa. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen koetta, että sinulla on jokin kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ilman henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen. Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat:

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti.

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun osallistut SeAMKissa valintakokeeseen. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa henkilöllisyystodistuksessa olevasta kuvasta. Henkilöllisyystodistuksen lisäksi sinun tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet. HUOM. laskinta ei saa kokeessa käyttää.

Restonomi -koulutuksen valintakokeessa arvioidaan viestinnällisiä taitoja sekä englannin kielen ja matematiikan osaamista.

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 50 pistettä. Valintakokeesta tulee saada vähintään yhteensä 10 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi. Lisäksi jokaisesta kokeen osiosta on saatava vähintään 2 pistettä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Valintakokeen eri osioista voi saada pisteitä seuraavassa esitetyllä tavalla.

 • Opetuskielen osiosta voi saada enintään 15 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 2 pistettä.
 • Englannin kielen osiosta voi saada enintään 15 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 2 pistettä.
 • Matematiikan osiosta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 2 pistettä.

Valintakokeiden yksilölliset järjestelyt

Mikäli tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, tulee sinun täyttää yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. SeAMKissa on käytössä sähköinen hakemus, jonka täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. verkkopankkitunnuksilla. Yksilöllisten järjestelyjen hakemus ja liitteet on palautettava viimeistään 8.12.2023 klo 15.00.

Palaute lisähaun valintakokeesta ja sen pisteytyksestä

Opiskelijavalintojen julkaisun jälkeen voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä  15.12.2023 klo 10.00-11.00 koulutusten vastuuhenkilöltä alla kerrotun mukaisesti.

 • Eija Putula-Hautala, eija.putula-hautala(a)seamk.fi, 040 8303953

Opiskelijavalinta, paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 13.12.2023. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 20.12.2023 klo 15.00 mennessä. Ellet ota paikkaa vastaan määräaikana, menetät sen.

Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä sinun on lisäksi ilmoittauduttava opiskelijaksi 20.12.2023 klo 15.00 mennessä. Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, näytölle ilmestyy “Siirry ilmoittautumaan” -linkki, jonka kautta pääset siirtymään OILI-ilmoittautumispalveluun. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain lakisääteisten syiden perusteella, joita ovat

 • suoritat ase- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
 • et voi aloittaa opintoja sairautesi tai vammasi vuoksi.

Mikäli sinulla on laissa mainittu oikeus ilmoittautua poissaolevaksi, tulee sinun toimittaa poissaolon lakisääteisyyden todentava dokumentti liitteet-sivun kautta 20.12.2023 klo 15.00 mennessä. Liitteet-sivulta löytyvässä E-lomakkeessa on tarkemmat ohjeet liiteistä, jotka tulee toimittaa. Ellet ilmoittaudu määräaikana, menetät opiskeluoikeuden (Ammattikorkeakoululaki 29 §). Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun.

Hakukelpoisuuden tarkistaminen ja todistuskopiot

Hakijan tulee toimittaa tarvittavat todistukset hakukelpoisuuden arviointia varten hakemukselleen 14.12.2023 klo 15.00 mennessä. Opiskelijaksi hyväksytyn vastuulla on toimia annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset.

Koski-tietovarannosta näemme alla mainituista tutkinnoista tiedot, joten niistä ei ole tarvetta hakemukselle todistuskopiota ladata:

 • ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 2017 alkaen
 • ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 2018 alkaen
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 1990 alkaen
 • korkeakoulututkinnon suorittaneiden tiedot vuodesta 1995 alkaen (tässä voi olla korkeakoulukohtaisin poikkeuksia)

 

Tietoa opintojen aloittamisesta

Katso opintojen aloituspäivä sivulta www.seamk.fi/uusiopiskelija ko. koulutuksen kohdalta.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli olet hakenut useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Hakijan ja opiskelijaksi hyväksytyn velvollisuus on seurata hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta ja sinne saapuvia viestejä sekä toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti. Jos todistuskopioita ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 27.12.2023 klo 15.00 mennessä. Tutustu aina ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin, ja ota tarvittaessa tämän jälkeen yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Voidaksesi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi sinun tulee täyttää SeAMKin valintaperusteissa määritellyt kriteerit ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Huomioithan myös, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai postin kulussa eivät poista vastuutasi toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetussa määräajassa.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen liitteineen voit toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(a)seamk.fi, tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Opiskelijavälinehankinnat

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan alan koulutuksissa opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi.

Tutustu AMK-koulutuksiin: