Kesähaku – hae kesän lisähaussa SeAMKiin opiskelemaan | SeAMK

Kesän lisähakuHakuaika 2.-9.8.2022

Lisähaku

02.08.2022klo08:00 – 09.08.2022klo15:00

Hae opiskelupaikkaa jo syksyksi!

Kesän lisähaussa 2.-9.8.2022 haetaan syksyllä alkaviin AMK- ja YAMK-koulutuksiin.

Kesähaku syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen

SeAMKin kesän lisähaku järjestetään ajalla 2.–9.8.2022. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Kesän lisähaussa haettavana olevat hakukohteet julkaistaan kesän aikana sitä mukaa, kun lisähaun tarve on tiedossa. Viimeistään hakukohteet julkaistaan 29.7.2022.

AMK-tutkinnot

  • Ilmoitetaan myöhemmin

Ylemmät AMK-tutkinnot

  • Ilmoitetaan myöhemmin

Hakukohteen tiedot Opintopolussa

Hakukohteet ja niiden valintaperusteet julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 29.7.2022. Julkaisun jälkeen SeAMKissa haettavana olevat kohteet löytyvät hakusanoilla “SeAMK lisähaku 2022”.

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään 12.-15.8.2022 välisenä aikana. Lisätietoa valintakokeista ja valintaperusteista löytyy SeAMKin verkkosivulta ja Opintopolusta viimeistään hakukohteiden julkaisun eli 29.7.2022 jälkeen.

Opiskelijavalinta ja todistuskopiot

Opiskelijavalinnat julkistetaan viimeistään 18.8.2022. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 25.8.2022 klo 15.00 mennessä. Ellet ota paikkaa vastaan määräaikana, menetät sen.

Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä sinun on lisäksi ilmoittauduttava opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain lakisääteisten syiden perusteella. Ellet ilmoittaudu määräaikana, menetät opiskeluoikeuden. Lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy Opiskelijavalinnat-sivun kohdasta ”Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuotena”. Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun.

Opiskelijaksi hyväksytyn on lisäksi pyydettäessä ladattava hakemukselle kopiot kesän lisähaussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 25.8.2022 klo 15.00 mennessä. Katso lisätietoja Opiskelijavalinnat-sivulta kohdasta “Opiskelijaksi hyväksytyn todistuskopiot”. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset.

SeAMK on tarvittaessa yhteydessä hakijoihin sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muistathan siis tarkistaa hakulomakkeesi tiedoista Oma Opintopolku -palvelun kautta, että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteesi oikein. Seuraa myös aktiivisesti sähköpostiasi ja muista tarkistaa roskapostikansiosi siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Katso opintojen aloituspäivä sivulta www.seamk.fi/uusiopiskelija ko. koulutuksen kohdalta.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli olet hakenut useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Jos todistuskopioita ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 2.9.2022 klo 15.00 mennessä. Tutustu aina ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin, ja ota tarvittaessa tämän jälkeen yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Voidaksesi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi sinun tulee täyttää SeAMKin valintaperusteissa määritellyt kriteerit ja suorittaa valintakoe hyväksytysti. Huomioithan myös, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai postin kulussa eivät poista vastuutasi toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetussa määräajassa.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen liitteineen voit toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(a)seamk.fi, tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Opiskelijavälinehankinnat

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan alan koulutuksissa opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi.

Tutustu koulutuksiin: