Opiskeluterveydenhuolto | SeAMK

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 1.1.2021 alkaen

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa 1.1.2021 alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle. Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta on Kelan verkkosivuilla.

YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.

Opiskeluterveydenhuollon palveluista voit lukea lisää YTHS:n verkkosivuilta.

SeAMKin opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon omat sivut löytyvät SeAMK Intrasta, jonne on pääsy vain SeAMKin opiskelijoilla ja henkilökunnalla.