Opiskeluterveydenhuolto | SeAMK.fi

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on tuottanut vuoden 2021 alusta alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluihin oikeutetut opiskelijat maksavat lakisääteisen korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle itse kaksi kertaa lukuvuodessa. Jos korkeakouluopiskelijan sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia, hänen ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua. Hän voi kuitenkin käyttää YTHS:n palveluita.

Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta on Kelan verkkosivuilla.

YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.

Opiskeluterveydenhuollon palveluista voit lukea lisää YTHS:n verkkosivuilta.

SeAMKin opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon omat sivut löytyvät SeAMK Intrasta, jonne on pääsy vain SeAMKin opiskelijoilla ja henkilökunnalla.

SeAMKin opiskeluhyvinvointipalvelut täydentyvät kuraattoripalveluilla keväällä 2022

SeAMKin opiskeluhyvinvointipalvelut täydentyvät kevään 2022 aikana kuraattoripalveluilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Kuraattoripalveluista tukea opintoihin -hankkeen ajalla 1.1.2022-30.6.2023. Sen tavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta kuraattoritoimintaa kehittämällä. Lisäksi vahvistetaan opiskelijoiden kanssa työskentelevien valmiuksia kohdata erilaisissa elämäntilanteissa olevia opiskelijoita.

Korkeakoulukuraattoripalvelut on tarkoitettu kaikille SeAMKin opiskelijoille, jotka kaipaavat keskusteluapua tai tukea opiskelun ja muun elämän yhteensovittamisessa. Tuen tarve voi liittyä monenlaisiin elämäntilanteisiin ja niiden muutoksiin kuten jaksamiseen, motivaatioon, talouden hallintaan tai perhetilanteisiin. Asiakaspalvelutyö alkaa keväällä 2022 ja ajanvaraus tapahtuva SeAMKin intran kautta tulevan varaussivun kautta.