Opiskeluterveydenhuolto | SeAMK

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on tuottanut vuoden 2021 alusta alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille.  YTHS:n palveluihin oikeutetut opiskelijat maksavat lakisääteisen korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle itse kaksi kertaa lukuvuodessa. Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta on Kelan verkkosivuilla.

YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.

Opiskeluterveydenhuollon palveluista voit lukea lisää YTHS:n verkkosivuilta.

SeAMKin opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon omat sivut löytyvät SeAMK Intrasta, jonne on pääsy vain SeAMKin opiskelijoilla ja henkilökunnalla.