Opiskeluterveydenhuolto | SeAMK.fi

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on tuottanut vuoden 2021 alusta alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluihin oikeutetut opiskelijat maksavat lakisääteisen korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle itse kaksi kertaa lukuvuodessa. Jos korkeakouluopiskelijan sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia, hänen ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua. Hän voi kuitenkin käyttää YTHS:n palveluita.

Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta on Kelan verkkosivuilla.

YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.

Opiskeluterveydenhuollon palveluista voit lukea lisää YTHS:n verkkosivuilta.

SeAMKin opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon omat sivut löytyvät SeAMK Intrasta, jonne on pääsy vain SeAMKin opiskelijoilla ja henkilökunnalla.