Kestävä kehitys

SeAMKin strategiassa ja koko toiminnassa on huomioitu vastuullisuus ja kestävä kehitys. Katso täältä kestävän kehityksen ohjelma 2020 (pdf).

Opetuksessa kestävän kehityksen juonne pyrkii siihen, että opiskelija tiedostaisi yhteiskuntavastuun ja ymmärtäisi kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Kestävää kehitystä tarkastellaan opetuksessa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista.

Osaamisjuonteiden tarkoituksena on, että kaikissa opinnoissa (perusopinnot, ammattiopinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö) on nähtävissä juonteiden mukaisen osaamisen kehittyminen läpi koulutuksen.

SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) on parhaillaan  käynnissä 35 kiertotalouteen liittyvää hanketta. Julkaisuja on luettavissa mm. SeAMKin verkkolehdessä.

Esimerkkejä kestävän kehityksen hankkeista SeAMKissa

SeAMKin hankkeet vastaavat moniin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 30 hanketta vastasi ainakin yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen vuonna 2024. Uusimman hankekartoituksen mukaan SeAMKissa oli 42 kpl kestävän kehityksen liittyvää hanketta, joiden kokonaisbudjetti oli 8,57 milj. €. Hankkeet jakautuvat painoaloittain seuraavasti:

 • Jatkuva oppiminen 1 kpl, 150 000 €
 • Digitalisaatio ja älykkäät järjestelmät 3 kpl
 • Hyvinvointi ja luovuus 2 kpl, 466 280 €
 • Kestävät ruokaratkaisut sekä Luonnonvara ja biotalous 30 kpl, 6 142 300 €
 • Yrittäjyys ja kasvu 6 kpl, 1 132 178 €

Useiden hankkeiden rahoituspäätöksiä odotetaan, joten hankkeiden kokonaismäärä luultavasti kasvaa loppuvuotta kohden. Monet hankkeet päättyivät vuoden 2023 lopulla ennen uusien rahoituspäätösten saapumista, joten kestävän kehityksen hankkeiden kokonaismäärä on hieman pienempi verrattuna vuoteen 2023. Toisaalta hankkeiden keskimääräinen koko on kasvanut viime vuodesta varsinkin ruoka- ja liiketalouden aloilla.

Tilannekatsaus toimenpiteistä

SeAMK on sitoutunut Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tavoitteisiin olla hiilineutraali vuonna 2030. Seurannan tavoite on tunnistaa SeAMKin kestävän kehityksen kädenjälkityön vaikuttavuutta ja helpottaa samalla organisaation vastuullisuusraportointia. Vuodesta 2023 lähtien on tilastoitu myös sitä, mihin YK:n kestävän kehityksen 17:sta tavoitteesta hankkeet liittyvät. Tämä antaa entistä paremman kuvan SeAMKin panoksesta.

Työtä tehdään yhteistyössä Arenen Kestävyys ja vastuullisuus -työryhmän kanssa, jossa määritellään laskentaperiaatteet mm. seuraaville merkittäville hiilidioksipäästöille:

 • kiinteistöjen energiakulutus (lämpö ja sähkö), vedenkulutus, jätehuolto sekä kiinteistöhuollon/uudisrakentamisen kulut
 • matkustaminen
 • ruokailu
 • hankinnat

SeAMKin Kestävän kehityksen -työryhmä koordinoi myös muita kestävyyttä ja vastuullista toimintaa edistäviä toimenpiteitä. Näitä jo aloitettuja toimenpiteitä ovat muun muassa:

 • SeAMKin oma kestävän kehityksen ohjelma vuosille 2020-2025 laadittu
 • kestävän kehityksen juonteet tutkinto-ohjelmien sisällöissä on määrittelyssä – mitä kestävä kehitys tarkoittaa meiltä valmistuvien ammattitaitona?
 • edistetään kestävän kehityksen TKI-toimintaa ja seurataan sen vaikuttavuutta (ns. hiilikädenjälki)

Kampuksella tehdään mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • seurataan tulosteiden määrää ja järjestetään kampanjoita tulostuksen vähentämiseksi
 • kehitetään jätelajittelua
 • hankittu kampuspyöriä ja lisätty pyörätelineiden määrää
 • hankittu yhteiskäyttöinen sähköauto
 • selvitetty sähköautojen latauspisteiden määrän lisäystä Seiparkin kanssa
 • aurinkopaneelit F-talon katolle hankintaprosessissa

Kestävän kehityksen avainluvut

 • Hiilijalanjäljen muodostuminen

  Lämmitys tCO2e

  2021: 273,4 2022: data täydentyy myöhemmin

  Lennot tCO2e

  2021: 41,9 |2022: 89,9

  Muu kuormitus tCO2e

  2021: 0,3 | 2022: 0,4

 • TKI-hankkeet

  Hankkeiden lukumäärä

  2019: 12 |  2021: 19 | 2023:  42 kpl

  Hankkeiden volyymi (M€)

  2019: 1,3 | 2021: 3,2 | 2023: 8,57

 • Koulutus

  Kestävään kehitykseen liittyvien opitnojaksojen määrä:

  2019 ja 2020: n. 80 | 2021-2022: yli 100

(Verkkosivulla on ei-saavutettavia tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF). Pyrimme saattamaan tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian.)