Mentorointi

Yhteydenpidon SeAMKin ja sinun välillä ei tarvitse loppua sinä päivänä, kun saat tutkintopaperit käteesi. Valmistuttuasi olet yhä SeAMKilainen. Opiskelujen sijaan sinulle on esimerkiksi tarjolla rooli opiskelijan mentorina.

Mentorointi SeAMKissa

Mentorointi on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tapa siirtää kokemuksen tuomaa tietoa ja osaamista kokeneelta henkilöltä (mentori) työuransa tai opintojensa alussa olevalle henkilölle (mentoroitava tai aktori). Mentoroinnin tavoitteena on avoimesti ja luottamuksellisesti välittää tietoa mentorilta mentoroitavana olevalle henkilölle.

Tavoitteena mentorointiohjelmassa on olla mukana opiskelijan matkalla työelämään. Mentorit antavat neuvoja ja ohjeita uralle, verkostoitumiseen sekä urakehitykseen. Erityisesti mentorit voivat välittää käytännön tietoa päivittäisestä työnteosta alalla ja arjessa vastaantulevista työtehtävistä.

SeAMKissa mentorointi tapahtuu pareittain. Mentori ja mentoroitava valitaan heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Parit tapaavat omien aikataulujensa mukaisesti noin 4-8 kertaa vuodessa. Näiden lisäksi mentorointiohjelmaan kuuluu yhteistapaamisia.

Haku mentorointiohjelmaan

Opiskelijat otetaan mukaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Mentoreilta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta ja heidät valitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Mentorointiohjelmaan voi hakea ympäri vuoden, mutta parinvalinta tapahtuu syyskuussa. Suosittelemmekin siis hakemaan heti lukuvuoden alussa!

Edellytykset mentoroitavaksi ja mentoriksi

Mentorointiohjelma tarjoaa opiskelijoille mainion mahdollisuuden kysyä mielen päällään olevia kysymyksiä suoraan alansa asiantuntijalta. Opiskelijat ovat kyselleet mentorointiohjelmassa mm. työnhakuun, cv:n kirjoitukseen sekä oman alaa koskeviin mahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Opiskelijat otetaan mukaan ohjelmaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden ajan opiskelijan ja mentorin välillä. Mentorointiohjelma kuuluu vapaasti valittaviin opintoihin ja siitä on mahdollista saada max. 2 opintopistettä. Opiskelijan tulee pitää opintopäiväkirjaa mentorointiohjelman aikana.

Mentorilla edellytetään olevan vähintään kolmen vuoden työkokemus ennen mentoroinnin alkua. Ajallisesti toivomme mentorilla olevan mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti tapaamisiin opiskelijan kanssa. Vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa mentorit voivat sparrata heitä työelämää varten. Vastavuoroisesti mentori saa keskustella alastaan uudesta näkökulmasta ja analysoida omaa osaamistaan.

Otamme mielellämme mentoriksi eri alojen osaajia. Mentorien yksilölliset vahvuudet ja osaamiset mahdollistavat, että voimme muodostaa mahdollisimman sopivat mentorointiparit. Muodostaminen tapahtuu erityisesti opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.

 • SeAMKin opiskelija, haluatko mentorin?

  Oletko yksi monista, joita mietityttää työelämään siirtyminen opiskelun jälkeen? Haluaisitko keskustella oman alasi ammattilaisen kanssa työelämästä ja siellä pärjäämisestä? Tai oletko aikuisopiskelija, jolla on toiveena uranvaihto valmistumisen myötä?

  Mentorointiohjelman kautta opiskelijat saavat oman työelämässä toimivan mentorin, jonka kanssa voi keskustella työelämästä ja sen vaatimuksista ja miettiä omia taitojaan. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden ja tapaamisia opiskelijan ja mentorin välillä on noin kerran kuukaudessa. Mentorointiohjelma kuuluu vvo-opintoihin ja siitä on mahdollista saada max. 2 opintopistettä opintopäiväkirjaa vastaan.

  Lyhyesti ohjelmaan osallistuvan opiskelijan edut/velvollisuudet:

  • Mentorointiohjelmassa on kolme yhteistilaisuutta.
  • Paritapaamiset/yhteydenpito sovitaan mentorin kanssa. Tapaamisia on yleensä 4-8 riippuen parin aikatauluista.
  • Mentori haetaan mahdollisimman hyvin opiskelijan tarpeisiin ja toiveisiin sopivaksi kaikilta SeAMKissa opiskeltavilta aloilta. Esimerkiksi suunnittelusta kiinnostuneelle haetaan suunnittelijaa, pankkialasta kiinnostuneelle haetaan pankkialan ammattilaista jne. Ellei mielenkiinnon kohde ole selvä, niin haetaan mahdollisimman kokenutta mentoria, jotta opiskelija saisi laajan kuvan omasta alastaan.
  • Omalta mentorilta voi kysellä asioista mm. työelämään, työnhakuun, cv:n kirjoitukseen, uraan, opiskeluun, omaa alaa koskeviin mahdollisuuksiin yms. liittyen.
  • Työelämäverkosto vahvistuu.
  • Vuorovaikutustaidot kehittyvät.
  • Opiskelija pitää opintopäiväkirjaa.

  Ota yhteyttä:

  Sari Havulehto Liiketoiminta ja kulttuuri
  puh. 040 830 3975

  Jussi-Matti Kallio, ruoka
  puh. 040 680 7150

  Anne Vuokila, tekniikka
  puh. 040 830 1334

  Pirkko Mäntykivi, sosiaali- ja terveysala
  puh. 040 830 2253

 • Haluatko mentoriksi?

  Olet alasi ammattilainen, joka on toiminut työelämässä aktiivisesti vähintään kolme vuotta. Mentorina olet motivoitunut sparraamaan opiskelijaa valmistumisvaiheessa ja kertomaan tulevista työelämän haasteista. Sinulla on halua ja mahdollisuus järjestää aikaa yhteisiin tapaamisiin opiskelijan kanssa. Mentorina saat tuoretta tietoa ja uusia ideoita sekä tilaisuuden kehittää vuorovaikutustaitoja.

  Mentorointi tarjoaa monenlaisia hyötyjä opiskelijalle. Parhaimmillaan mentorointi on kuitenkin antoisaa molemmille osapuolille. Mentori joutuu pohdiskelemaan kokemustaan ja uraansa opiskelijan kanssa keskustellessa sekä kiteyttämään ja analysoimaan omaa osaamistaan työvuosien varrelta.

  Ota yhteyttä:

  Sari Havulehto, Liiketoiminta ja kulttuuri
  puh. 040 830 3975

  Jussi-Matti Kallio, ruoka
  puh. 040 680 7150

  Anne Vuokila, tekniikka
  puh. 040 830 1334

  Pirkko Mäntykivi, sosiaali- ja terveysala
  puh. 040 830 2253

Kiinnostaisiko sinua SeAMKin alumnitoiminta? Lue lisää!

Lisätietoja mentorointiin liittyen

Liiketoiminta ja kulttuuri

Henkilökuva.

Sari Havulehto

Suunnittelija, harjoittelijapalvelut

sähköposti

Sari.Havulehto(a)seamk.fi

puhelin

+358408303975

Ruoka

Jussi-Matti Kallio

Tuntiopettaja (osa-aikainen)

sähköposti

Jussi-Matti.Kallio(a)seamk.fi

puhelin

+358406807150

Tekniikka

Anne Vuokila

Lehtori

erikoisala: Työelämän englanti, ammattialan englanti, Finnish Language and Culture

sähköposti

Anne.Vuokila(a)seamk.fi

puhelin

+358408301334

Sosiaali- ja terveysala

Vaalea nainen seisoo.

Pirkko Mäntykivi

Lehtori

sähköposti

Pirkko.Mantykivi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302253

SeAMK Mentorointiohjelma on kehitetty osana Alumnista Mentoriksi – Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään -hanketta. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.)