Laatujärjestelmä

Laatupolitiikka

SeAMKin laatupolitiikan tavoitteet määrittelee ammattikorkeakoulun hallitus. Laatupolitiikan tavoitteita ovat:

  • Korkeatasoinen opetus ja TKI-toiminta
  • Hyvin työllistyvät ammattitaitoiset työelämän osaajat
  • Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta
  • Tyytyväiset asiakkaat ja sidosryhmien edustajat
  • Opetuksen ja TKI-toiminnan toisiaan tukeva vuorovaikutus
  • Taloudellinen tehokkuus ja hyvin toimivat tukipalvelut

Laatujärjestelmä

SeAMKin laatujärjestelmän kehyksenä toimii PDCA-malli, jota voidaan luonnehtia klassiseksi ongelmanratkaisun ja kehäoppimisen menetelmäksi. Mallissa organisaation kehittämistyön kokonaisuus kuvataan ympyränä, joka jakaantuu suunnittelun (Plan), toteutuksen (Do), seurannan (Check) ja kehittämisen (Act) osatoimintoihin.

PDCA-mallissa organisaation kehittämistyön kokonaisuus kuvataan ympyränä, joka jakaantuu suunnittelun (Plan), toteutuksen (Do), seurannan (Check) ja kehittämisen (Act) osatoimintoihin.
PDCA-mallin kehittämisympyrä.

SeAMKin laatujärjestelmän kuvauksessa PDCA-malliin tukeudutaan toiminnanohjauksen ja laatutyön päätoimintojen ryhmittäjänä ja kuvauksen jäsentäjänä. PDCA-mallin toimintakuvausten ohella muita laatujärjestelmän osia ovat visuaaliseen muotoon puetut prosessikuvaukset (tekstikuvaukset ja prosessikartat), prosesseja tukevat säännöt ja ohjeet sekä tulosmittarit.

Auditoinnit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on saanut hyväksynnän ja laatuleiman Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) järjestämässä kansainvälisessä auditoinnissa vuosina 2016 ja 2022. Uusimman auditointiraportin löydät täältä (pdf).

SeAMKin laatujärjestelmän auditointi on dokumentoitu Korkeakoulujen auditointirekisterissä.

Lisäksi Karvi myönsi SeAMKille toukokuussa 2022 korkeakoulutuksen Excellence-laatuleiman. Excellence-laatuleiman myönnetään yhdelle auditoiduista korkeakouluista poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Karvin tiedotteen palkinnosta ja sen myöntämisperusteista löydät täältä.

Karvi auditoitu, Karvi excellence.

Lisätietoja SeAMKin laadusta

Vesa Vuolio

Laatupäällikkö

sähköposti

Vesa.Vuolio(a)seamk.fi

puhelin

+358408304252