Turvallisemman tilan periaatteemme

Turvallisemman tilan periaatteilla pyrimme luomaan tasa-arvoisen ja kaikille avoimen paikan oppia ja työskennellä.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen. Jokaisella on oikeus turvalliseen työ- ja opiskelupaikkaan, jossa voi olla oma itsensä ja kokea olevansa kunnioitettu täysin omana itsenään.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sitoudumme edistämään yhdenvertaisuutta sekä avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Turvallisemman tilan periaatteita noudatamme kaikessa toiminnassamme.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun turvallisemman tilan periaatteet

  • Vältämme oletuksia. Pyrimme aktiivisesti toiminnallamme ja sanavalinnoillamme välttämään tekemästä oletuksia toisten elämäntilanteesta, identiteetistä, terveydestä, taustasta, kyvyistä, sukupuolesta tai mistään muustakaan. Jokainen määrittelee itse itsensä ja oman kokemuksensa.
  • Toimimme kunnioittavasti ja avoimesti. Kunnioitamme toisen koskemattomuutta ja yksityisyyttä niin fyysisesti kuin sanallisestikin. Luomme yhdessä myönteisen, oppimiseen ja työskentelyyn innostavan ilmapiirin: ei ole olemassa oikeita tai vääriä kysymyksiä. On tärkeää kunnioittaa toisen tapaa osallistua ja tunnistaa, että osallistumistapoja on monia – kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä.
  • Puutumme epäkunnioittavaan käyttäytymiseen. Emme itse käytä halventavaa tai väheksyvää kieltä, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillamme, käytöksellämme tai teoillamme. Emme myöskään arvostele ulkonäköä tai juoruile. Jos jokin tilanne tuntuu epämukavalta, kerromme asiasta tapahtuman tai kokouksen järjestäjälle, opintojakson opettajalle, esihenkilölle tai muulle vastuuhenkilölle.
  • Emme hyväksy syrjintää tai häirintää. Jokaisen, joka huomaa asiatonta tai syrjivää käytöstä, tulee ottaa asia puheeksi ja tarvittaessa raportoida asiasta tapahtuman tai kokouksen järjestäjälle, opintojakson opettajalle, esihenkilölle tai muulle vastuuhenkilölle. Ilmoitettuun syrjintään puututaan aina.
  • Kannamme vastuuta omasta viestinnästämme. Haluamme suhtautua avoimesti erilaisiin mielipiteisiin ja näkökulmiin. Pyrimme itse puhumaan ja viestimään avoimesti ja ymmärrettävästi.
  • Jos toimimme väärin, otamme asiasta vastuun ja pyydämme anteeksi. Emme kyseenalaista toisen kokemuksia, vaikka emme olisikaan samaa mieltä. Sitoudumme tarkastelemaan toimintaamme kriittisesti ja muokkaamaan sitä jatkuvasti. Otamme vastaan palautetta toiminnastamme ja toimintatavoistamme.