Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii edistämään työyhteisön ja opiskelupaikan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja hyvinvointia.