Kassajärjestelmän tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(a)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Pilvi Aarnio, Talouspäällikkö
040 680 7270
pilvi.aarnio(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Kirsi Koivisto, Pääkirjanpitäjä
040 680 7588
kirsi.ollila(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kassajärjestelmän ja –verkkomaksupalvelun käyttäjärekisteri (virkailijakäyttö)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Kassa- ja verkkomaksujen vastaanotto. Kassan asiakkaita ovat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n asiakkaat. Heidän henkilötietojaan ei tallenneta kassajärjestelmään. Rekisteröidyt ovat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n työntekijöitä.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Yhtiön kassa- ja verkkokauppatoiminnan järjestäminen.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n työntekijöitä, jotka työskentelevät kassapisteissä tai talouspalveluissa käyttäen kassajärjestelmää ja/tai verkkomaksupalvelua.

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidystä seuraavia tietoja:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • tieto käyttöoikeuksista

Asiakkaista rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • nimi
  • osoitetiedot
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • koulutusilmoittautumisissa syntymäaika
  • tilaushistoria

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan käyttöoikeuksia anovalta työntekijältä tämän esimiehen suostumuksella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käyttäjätiedot ovat vain järjestelmän pääkäyttäjien tiedossa. Henkilötietoja luovutetaan vain nimetyille yhteyshenkilöille rekisteriä tarkastettaessa ja tietojen muuttuessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Säilytetään Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitilojen lukituissa tiloissa

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri sijaitsee Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n palomuuri- ja käyttöoikeussuojatulla palvelimella. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n määrittämiä käyttöoikeuksia.