HATU-harjoittelutuen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Johanna Säilä-Jokinen, Hallintojohtaja
040 570 8723
johanna.saila-jokinen(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Vesa Vuolio, Laatupäällikkö
040 830 4252
vesa.vuolio(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Vesa Vuolio, Laatupäällikkö
040 830 4252
vesa.vuolio(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

HaTu – Harjoitteluntuki-järjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun harjoitteluntuki-järjestelmään tallennetaan opiskelijoiden harjoitteluprosessivaiheiden tiedot.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Muu asiallinen yhteys rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välillä: opiskelija-asiakas –suhde.

5a. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen, yhteisön tai muun sidosryhmän:

 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumerot
 • Sähköpostiosoitteet
 • www-sivujen linkit
 • Päätoimipaikka
 • Yrityksen perustiedot (Y-tunnus, henkilömäärä, toimiala)
 • Sopimukset
 • Harjoittelutapahtumat

Yhteyshenkilön:

 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumerot
 • Tehtävänimike
 • Organisaatio
 • Harjoittelut

Opiskelijan:

 • Koko nimi
 • Yhteystiedot
 • Winha-numero
 • Ryhmä
 • Yksikkö
 • Koulutusala
 • Tutkinto-ohjelma

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Harjoittelutiedot siirtyvät SeAMKin CRM-järjestelmään

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietoja päivitetään käsin käyttäjien toimesta harjoitteluiden aikana.

Organisaatioiden ja organisaatiohenkilöiden tietoja ylläpidetään CRM-järjestelmässä. Opiskelijatiedot siirtyvät opiskelijarekisteristä HATU-järjestelmään.

SeAMK-henkilön perustiedot siirtyvät Active Directorysta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojen ylläpitäminen on suojattu AD-tunnuksella ja salasanalla. Järjestelmään tallennetut tiedot ovat rekisterissä käyttäjäoikeuksin rajatun ryhmän käytössä. CRM on käytössä vain sisäverkossa ja etäyhteydellä.

Tietokanta suojataan palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin.