NOUSU-hankkeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Tarja Sandvik, projektipäällikkö, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 680 7180
tarja.sandvik(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Tarja Sandvik, projektipäällikkö,  Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 680 7180
tarja.sandvik(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

NOUSU – Osaamisella uuteen nousuun -hanke

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on NOUSU – Osaamisella uuteen nousuun –hankkeen toteuttaminen ja tarvittavien tietojen kerääminen tarvekartoitusta, yhteydenpitoa, hankkeen toiminnan markkinointia, tapahtumien ilmoittautumistietojen käsittelyä sekä rahoittajan vaatimia tietoja varten.

Hankkeen tietoja säilytetään rahoittajan vaatimien ohjeiden mukaan. Hanke päättyy 31.12.2022.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittely perustuu suulliseen tai kirjalliseen suostumukseen, jonka rekisteröidyt ovat antaneet kyselyihin ja/tai valmennuksiin, työpajoihin ja muihin tilaisuuksiin ilmoittautumisen ja osallistumisen yhteydessä.

Yrityskohtaiset tiedot perustuvat julkisiin yritystietorekistereihin.

5a. Rekisterin tietosisältö

Valmennusten, työpajojen ja muiden tilaisuuksien osalta ilmoittautumistiedot yhteydenpitoa varten sekä rahoittajan vaatimien tietojen keräys:

 • yrityksen nimi
 • ilmoittautujan/osallistujan nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelin.

Tarvekartoituksen osalta:

 • yrityksen nimi
 • vastaajan puhelin
 • sähköposti

Henkilökohtaisten haastattelujen osalta:

 • Keskustelujen osalta tallennetaan vain oleelliset ja tarpeelliset yhteystiedot

Julkiset yhteystiedot:

 • yrityksen nimi
 • yhteyshenkilö ja hänen yhteystiedot

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Webropol, Office 365, Google Forms

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Ilmoittautumistiedot
 • Osallistumislistat
 • Kyselyt
 • Henkilökohtaiset haastattelut

Yhteystietoja haetaan myös julkisista yritysrekistereistä, yritysten julkisista verkkosivuilta ja julkisista yhteystietorekistereistä, kuten Fonecta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Osallistumistiedot hankkeen toimintaan luovutetaan rahoittajalle maksatushakemusten yhteydessä.

Tietoja käsitellään toiminnan suunnittelua varten yhdessä sekä Ilmajoen että Kurikan yrityspalveluiden kanssa kokonaisuutena eikä näistä tiedoista voi tunnistaa yksittäisten vastaajien tietoja. Yksittäisten yritysten tietoja ei myöskään luovuteta toisen kunnan yrityspalveluiden tietoon.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiaineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon on rajoitettu tietoja käsitteleville henkilöille.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävä materiaali on tallennettuna SeAMK:n sisäisellä verkkolevyllä suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteriin pääsevät ainoastaan työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.