Opintojaksopalautejärjestelmän tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Johanna Säilä-Jokinen, Hallintojohtaja
040 570 8723
johanna.saila-jokinen(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Vesa Vuolio, Laatupäällikkö
040 830 4252
vesa.vuolio(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Vesa Vuolio, Laatupäällikkö
040 830 4252
vesa.vuolio(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Opintojaksopalaute (OPJAPA)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus palautteen antamiseen jokaisella opintojaksolla. Palautteen keräämisen tavoitteena on opintojaksojen jatkuva kehittäminen ja kriittinen arviointi. Opintojaksopalaute on osa ammattikorkeakoulun laatutyötä.

SeAMK on uusimassa opintojaksopalautejärjestelmäänsä. OPJAPA-sovellus poistuu käytöstä vuoden 2018 lopussa.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Muu asiallinen yhteys rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välillä: opiskelija-asiakas –suhde.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan opintojaksojen toteutuksiin liittyvät palautteet. Rekisteriin tallennetaan henkilöistä seuraavat tiedot.

Opiskelija: 1) Opiskelijanumero, 2) Nimi, 3) Sähköposti, 4) Toteutus johon osallistunut, 5) Vastannut/ei-vastannut -merkintä
HUOM. varsinainen palaute annetaan anonyymisti

  • Opettaja
  • Nimi
  • Toteutus johon osallistut

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot siirtyvät Opintojaksopalautejärjestelmään Winhan perusrekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojen ylläpitäminen on suojattu AD-tunnuksella ja salasanalla. Järjestelmään tallennetut tiedot ovat rekisterissä käyttäjäoikeuksin rajatun ryhmän käytössä. CRM on käytössä vain sisäverkossa ja etäyhteydellä.

Tietokanta suojataan palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin.