Peppi-opiskelijahallintajärjestelmän suunnittelijapalveluiden tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Maria Hemminki, suunnittelija opiskelijapalvelut
040 680 7016
maria.hemminki(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Maria Hemminki, suunnittelija opiskelijapalvelut
040 680 7016
maria.hemminki(at)seamk.fi

2c.  Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
jarmo.jaskari(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Peppi suunnittelijan palvelut

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Peppi on SeAMKin opetuksen suunnittelun ja toteutuksen väline. Rekisteröidyt henkilöt (SeAMKin henkilökunta) ovat asianosaisia SeAMKin opetuksen suunnitteluun liittyvissä asioissa. Järjestelmään rekisteröidään henkilöistä vain ammattikorkeakoulun toiminnan suunnittelun ja toteutuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetuksen suunnittelu ja toteutus.

5a. Rekisterin tietosisältö

Opintotiedot:

 • opetussuunnitelmat
 • opinnot (opintokokonaisuudet ja jaksot)
 • opintojakson toteutukset

Resurssien suunnittelu ja varaustiedot:

 • työaikasuunnitelmat
 • työjärjestykset
 • opetustilat

Henkilökunnan perustiedot:

 • käyttäjätunnus, Winhan käyttäjätunnus
 • sukunimi, kutsumanimi
 • tehtävänimike
 • sähköpostiosoite
 • organisaatioyksikkö

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

 • Lukujärjestyssovellukset: lukujärjestysten julkaisu
 • Koulutushaku: toteutusten julkaisu
 • Opinto-opas: opetussuunnitelmien, opintojen ja toteutusten julkaisu
 • Moodle: toteutusten perustiedot työtilojen luomista varten
 • Workseed: opintojen perustiedot harjoittelujen raportoimista varten
 • Reportronic: henkilökunnan työaikasuunnitelmat työajanseurannan pohjaksi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n keskitetty käyttäjähallintajärjestelmä
 • WinhaPro

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, ettei henkilökunnan yksityisyyttä perusteettomasti vaaranneta. Rekisterin tietoja säilytetään niin, että lain 6 e§ (28.6.2013/484), 6 b§ (28.6.2013/484) ja 6 c§ (28.6.2013/484) edellytykset täyttyvät.

A. Manuaalinen aineisto

säilytetään ja suojataan siten, etteivät ulkopuoliset niitä näe ja siten, ettei niitä voida vahingossa hävittää, muuttaa, luovuttaa, siirtää tai muutoin laittomasti käsitellä

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Peppiä käytetään internetin kautta. Palvelinlaitteiden ylläpito on Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietohallinnolla. Laitteet on keskitetty lukittuihin tiloihin, joihin on tiukkaan rajattu pääsy. Verkko ja palvelimet ovat suojattu asianmukaisesti.

Käyttöoikeudet on rajattu käyttäjäryhmittäin. Tiedon näkyvyys ja päivitysoikeus järjestelmään määräytyy käyttöoikeusrooleittain eri käyttäjäryhmille.

Tietoihin on pääsy vain järjestelmän käyttöoikeudet saaneilla. Käyttöoikeus järjestelmään määräytyy henkilön työtehtävien mukaan. Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvollisuus.