SeAMK/ EPTEK -henkilöstörekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy / EPTEK
Kalevankatu 35
60100 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Johanna Säilä-Jokinen, Hallintojohtaja
040 570 8723
johanna.saila-jokinen(a)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Sami Perälä, Kehittämispäällikkö, hyvinvointiteknologia
040 830 0320
sami.perala(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Sami Perälä, Kehittämispäällikkö, hyvinvointiteknologia
040 830 0320
sami.perala(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

SeAMK / EPTEK -henkilöstörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään työsopimuksen ja -todistuksen tekemiseen, palkanmaksuun, teknisten järjestelmien käyttäjätunnusten luomiseen, viestinnässä sekä mahdollisesti työntekijän tekemiin matka- sekä muihin tehtäviin laskuihin.

5. Rekisterin pitämisen peruste

 

5a. Rekisterin tietosisältö

Henkilöstörekisteriin kerätään seuraavia henkilötietoja:

  • Henkilön nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • pankkitilinumero
  • veroprosentti ja henkilötunnus

Henkilöstörekisterissä voi olla myös työntekijän:

  • Työhakemus
  • tieto omailmoituksella tapahtuneista sairauspoissaolotiedoista
  • lääkärintodistukset poissaoloista
  • tiedot missä projekteissa henkilö työskentelee ja kuvia joista työntekijä on tunnistettavissa.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa tiedot työsuhteen alkaessa, pois lukien kuvat ja tiedot projekteihin kuulumisesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei ole

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiaineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon on rajoitettu tietoja käsitteleville henkilöille.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävä materiaali on suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Rekisteriin pääsevät ainoastaan työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.