Suomi.fi-salasanaresetoinnin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(a)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Veli-Matti Mäkelä, Suunnitttelija tietohallinto
040 830 3990
veli-matti.makela(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Veli-Matti Mäkelä, Suunnittelija tietohallinto
040 830 3990
veli-matti.makela(at)seamk.fi

Jani Kinnunen, Suunnittelija tietohallinto
040 680 7070
veli-matti.makela(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

SeAMK käyttäjätunnusten luovutus ja salasanaresetointi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän SeAMK verkkotunnuksen käyttöönotto ja salasanan resetointimahdollisuus itsepalveluntoimintana. Käyttäjä tunnistautuu omilla pankkitunnuksillaan Suomi.fi-palvelun kautta.

Suomi.fi-tunnistuspalveluun liitetyn asiointipalvelun lokista on oltava lain mukaan tunnistettavissa tunnistettu käyttäjä.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Lakimääräinen Suomi.fi-tunnistuspalveluun liitetyn asiointipalvelun loki.

5a. Rekisterin tietosisältö

 • Lähetettyjen ja vastaanotettujen SAML2-sanomien ID:t
 • asiointipalvelun session ajankohta
 • tunnistetun käyttäjän Seinäjoen Ammattikorkeakoulun opiskelijanumero ja käyttäjätunnus.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

 • Suomi.fi-tunnistus
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulun ADAM
 • Active Directory
 • Luovari

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Suomi.fi-tunnistus
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulun ADAM
 • Active Directory
 • Luovari

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Palvelun avulla käyttöönotettuja käyttäjätunnuksia ja niiden tietoja luovutetaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n sisäisiin käyttäjähallintajärjestelmiin IDM, AD ja ADAM ja HAKA-luottamusverkoston palveluihin.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Järjestelmän tietoja ei tallenneta eikä säilytetä paperitulosteina.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritiedot eivät ole julkisia. Tietoja käsitteleviä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Palvelimet sijaitsevat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevissa lukituissa ja valvotuissa konesalitiloissa.