Tietosuojailmoitus koskien SeAMKin tapahtumia | SeAMK

Tietosuojailmoitus koskien SeAMKin tapahtumia

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Tässä tapahtumiin osallistuville suunnatussa yleisessä tietosuojailmoituksessa kuvaillemme korkeakoulun tietosuojakäytäntöjä, jotka koskevat tapahtumien järjestämisen yhteydessä kerättäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja.

Henkilötietojasi käsitellään tapahtumajärjestelyihin ja tapahtumaan liittyvään tiedottamiseen. Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös tapahtumaan liittyvän palautteen pyytämiseen.

 1. jotta voit osallistua tapahtumaan
 2. tapahtuman käytännön järjestelyihin
 3. uusista tapahtumista tiedottamiseen
 4. yhteistyösuhteiden luomiseen
 5. tilastointitarkoituksiin ja
 6. toiminnan kehittämiseen

Joissain tilaisuuksissa voidaan valokuvata erikseen ilmoitetuissa ja merkityissä paikoissa (esim. kuvausseinä tai muu rajattu tila). Näille paikoille tulevien tulkitaan antaneen suostumuksensa sekä valokuvien ottamiseen,että julkaisuun. Näitä kuvia voidaan käyttää kyseisen tilaisuuden viestintämateriaalina ja raportoinnin tukena, tilaisuuden aihepiiriin liittyvissä julkaisuissa, ja muissa vastaavissa, tapahtumaan tai sen aihepiiriin liittyvässä viestinnässä.

Mikäli tilaisuus tallennetaan ja/tai esitetään suorana verkkolähetyksenä (stream/striimaus), siitä ilmoitetaan tapahtumailmoittautumislomakkeella, ilmoittautumisvahvistuksessa ja itse tapahtumassa. Lähtökohtaisesti yleisöä ei kuvata. Mikäli on mahdollista, että tallenteessa / suorassa verkkolähetyksessä näkyy esiintyjän lisäksi muita henkilöitä, siitä tiedotetaan ennen tallennuksen / lähetyksen käynnistämistä. Samalla kerrotaan mille alueelle kuvaus kohdistuu. Tapahtumatallenteen julkisuus, esityspaikka ja kestoaika kerrotaan tapahtuman ilmoittautumislomakkeella, ilmoittautumisvahvistuksessa ja itse tapahtumassa.

Erityisruokavaliota voidaan kysyä niissä tilaisuuksissa, joissa on tarjoilu, jotta kyetäänjärjestämään henkilölle sopiva tarjoilu. Muiden henkilökohtaisista erityistarpeista kerättyjä tietoja käytetään vain kyseisen asian toteuttamiseen. Näiden tietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ilmoittautumislomakkeella, henkilökohtaisesti, tapahtuman yhteydessä ja tapahtuman jälkeen tehtävällä kyselyllä.
Tietojesi käsittely perustuu sopimukseen (1 ja 2) suostumukseen (2, 3 ja 4), yleiseen etuun (5) ja oikeutettuun etuun (6). Tilastoinnin yhteydessä tieto käsitellään tunnistamattomaksi. Tilastotiedoista ja palautteesta sinua ei voi tunnistaa.

Mitä tietoja sinusta keräämme?

Useimpien tapahtumien yhteydessä tarvitsemme sinusta seuraavia tietoja:
 • nimi
 • tarvittavat yhteystiedot
 • organisaatio
 • titteli

Tapahtumasta riippuen kerättävät tiedot voivat myös sisältää:

 • roolisi tapahtumassa
 • kansainvälisissä tapahtumissa osallistujan kotimaa tilastointitarkoituksiin
 • osallistumismaksun määrään ja maksamiseen liittyvättiedot
 • erityisruokavalio, jos tapahtumaan liittyy tarjoilua
 • oheisohjelmien ja oheispalveluiden järjestämiseen liittyvät tiedot
 • julkaisemiseen liittyvät tiedot
 • matkustuspalvelujen järjestämiseen liittyvät tiedot
 • osallistuminen ohjelman osioihin
 • tilaisuudentallentamisesta syntyvät tiedot (esim. valokuvat, videot, äänitteet)
 • mielenkiintosi kohteet
 • palaute

Lisäksi voimme pyytää suostumustasi seuraaviin toimiin:

 • tulevista tapahtumista tiedottaminen
 • tarkempien yhteystietojen julkaiseminen osallistujaluettelossa (nimi ja organisaatio julkaistaan kysymättä lupaa)
 • tietojen luovuttaminen tapahtuman järjestämiseen sisällöllisesti liittyville yhteistyökumppanille
 • tietojen siirtäminen korkeakoulun asiakkuudenhallintajärjestelmään
 • sidosryhmäkirjeen tilaaminen

Miten keräämme tietojasi?

Keräämme tietoja suoraan sinulta:

 • ilmoittautumislomakkeella
 • henkilökohtaisesti
 • tapahtuman yhteydessä
 • tapahtuman jälkeen tehdyllä kyselyllä.

Tapahtumaa voidaan tallentaa (esim. valokuvat, videot, äänitteet) tai välittää suoratoistona.Tapahtumasta voidaan tehdä myös uutisia tai päivityksiä sosiaaliseen mediaan.

Miten käsittelemme tietojasi?

Tapahtumailmoittautumisessa käytetään pääsääntöisesti verkossa toimivaa palvelua. Ilmoittautumistietoihisi on pääsy vain korkeakoulun henkilökunnalla tai tapahtuman järjestämiseen osallistuvilla korkeakoulun yhteistyökumppaneilla.

uokavaliotietoa ja muita vastaavia tietoja emme luovuta eteenpäin henkilöön yhdistettävässä muodossa.

Erityistarpeisiin liittyviä henkilökohtaisesti saatuja tietoja käytämme ainoastaan kyseiseen tarkoitukseen ja noudatamme niiden käsittelyssä erityistä huolellisuutta.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Ilmoittautumistiedot tallentuvat joko omalla palvelimella toimivaan järjestelmään tai verkossa toimivaan ulkopuolisen palveluntarjoajan järjestelmään.

Voimme jakaa osallistujille listan, jossa on jokaisen osallistujan nimi ja organisaatio ja suostumuksen mukaisesti muita tietoja.

Tallenteita voimme luovuttaa osallistujille sekä korkeakoulun opetus-, tutkimus-ja markkinointitarkoituksiin sekä tapahtumaviestintään. Tallenteet ja suoratoisto voivat välittyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Kuinka pitkää säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietoryhmien säilytysaikaan vaikuttaa tilaisuuden luonne. Hankkeiden järjestämissä tilaisuuksissa säilytysaikaan vaikuttaa rahoittajien vaatimukset.

Tämän jälkeen voimme käsitellä antamaasi palautetta ja tilastointiin tarvittavia tietoja nimettöminä.

Suostumuksesi perusteella kerättyjä tai käsiteltäviä tietojasi säilytämme toistaiseksi tai kunnes perut suostumuksen.

Tilaisuuksissa kerätään vain tarpeelliset tiedot, eli välttämättä kaikkia taulukon tietoja ei kerätä.

Seuraavassa taulukossa on koostettuna mahdollisesti kerättävät henkilötietoryhmät:

Tietoryhmän nimi                                                                                                                          Säilytysaika

Nimi                                                                                                                                                        1 vuosi tapahtumasta (hankkeet enimmillään15 vuotta)

Työnantaja                                                                                                                                             1 vuosi tapahtumasta (hankkeet enimmillään 15 vuotta)

Yhteystiedot                                                                                                                                           1 vuosi tapahtumasta (hankkeet enimmillään 15 vuotta)

Tilaisuuden suoran verkkolähetyksen (video, ääni) tallenne                                                      6 kk tapahtumasta

Tilaisuudesta otetut valokuvat                                                                                                           Voidaan jakaa tilaisuudessa some-palveluihin, minkä jälkeen säilytetään 15 vuotta.

Mikäli tilaisuudessa on tarjoilu, voidaan kysyä erityisruokavalio                                              1 viikko tapahtumasta

Henkilökohtaiset tilaisuuteen liittyvät erityistarpeet                                                                    1 viikko tapahtumasta

Lupa osallistumistietojen välittämiseen muille osallistujille tai yhteistyökumppaneille.     1 vuosi tapahtumasta (hankkeet enimmillään 15 vuotta)

Tilaisuudesta kerätty palaute                                                                                                             1 vuosi tapahtumasta (hankkeet enimmillään 15 vuotta)

Tilaisuuden oheisohjelman & palveluiden järjestämiseen liittyvät tiedot                                1 vuosi tapahtumasta (hankkeet enimmillään 15 vuotta)

Oikeutesi rekisteröitynä

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja sinusta käsitellään ja mitä tietoja sinusta on tallennettu. Korkeakoulu toimittaa pyynnöstäsi tietosi sinulle mahdollisimmanpian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Tietosi toimitetaan sinulle lähtökohtaisesti maksutta. Mikäli pyydät useampia jäljennöksiä, niistä peritään hallinnollisiin kustannuksiin perustuva maksu. Mikäli tietopyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton tai jos esität tietopyyntöjä toistuvasti, korkeakoulu voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa korkeakoulu perustelee tekemänsä ratkaisun.

Mikäli korkeakoulu ei toimita tietoja, annetaan asiasta sinulle kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudestasi tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötietosi poistetaan.

Ellei korkeakoulu hyväksy oikaisupyyntöäsi, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samalla tiedotamme sinua oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Tietojen käsittelyn oikeusperusteesta riippuen sinulla voi olla oikeus saada henkilötietosi poistettua korkeakoulun rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietojesi käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai korkeakoululle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojesi säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan korkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi tai sen käsittelyn oikeusperuste on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeussiirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Sinulla on oikeus saada korkeakoululle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle korkeakoulun sitä estämättä. Tämä oikeus koskee tilanteita, joissa tietojen käsittely on automaattista ja perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Oikeus ei koske esimerkiksi sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta korkeakoulun henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi perustuen sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai korkeakoulun oikeutettu etu. Tässä tapauksessa tietojasi voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Sinulla on oikeus,ilman erityistä perusteluakin milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi sinulla on oikeus käyttää muitahallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Sinulla on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, mikäli katsot oikeuksiasi loukatun sen takia, ettei sinun henkilötietojesi käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Oikaisu-ja tietopyyntöpyynnöt tehdään osoitteiseen:

tietosuojavastaava@seamk.fi

Korkeakoulun tietosuojavastaavaan voit olla yhteydessä ongelmatilanteissa tai kun tarvitset neuvoja.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Tietosuojavastaava
PL 412(Kampusranta 11)
60101 Seinäjoki