SeAMK Space -verkkokampus

SeAMK Space -verkkokampuksella voit opiskella joustavasti verkossa.   

Kokonaan tai osittain verkossa voi opiskella sekä SeAMKin tutkintokoulutuksen opintoja sekä avoimen AMK:n laajempia osaamiskokonaisuuksia, yksittäisiä opintojaksoja ja nonstop-opintoja. Myös osa polkuopintoryhmistä opiskelee verkon välityksellä.

Verkko-opinnot voivat sisältää opiskelua sähköisissä oppimisympäristöissä (esim. Moodlessa), reaaliaikaisia verkkotapaamisia, itsenäistä opiskelua digitaalisilla alustoilla sekä verkossa tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelu verkkopainotteisessa tutkintokoulutuksessa edellyttää  itseohjautuvuutta, hyvää ajanhallintakykyä ja valmiutta opiskella itsenäisesti. Verkko-opetus ei ole ainoastaan itsenäistä opiskelua, vaan koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Se voi sisältää lähiopetusta SeAMK Kampuksella, aikataulutettua verkko-opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä verkossa.

Avoimen AMK:n verkko-opinnot

Avoin ammattikorkeakouluopetus (avoin AMK) tarjoaa joustavan mahdollisuuden suorittaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun opintoja koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa joko yksittäisiä opintoja tai laajempia osaamiskokonaisuuksia.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot voivat sopia sinulle, jos esimerkiksi

  • haluat tutustua ammattikorkeakouluopiskeluun
  • suunnittelet alan vaihtoa
  • haluat muuten kehittää osaamistasi ja täydentää työelämässä vaadittavia taitoja
  • haluat hyödyntää välivuotesi opintojen välillä
  • haluat jouduttaa opintojesi valmistumista
  • suunnittelet hakeutuvasi myöhemmin AMK:n tutkinto-opiskelijaksi

Ylhäältä otettuna läppäri henkilön sylissä.

Avoimen AMK:n nonstop-verkko-opintojaksot

  • voi aloittaa joustavalla aikataululla (opintojakson toteutusaika huomioiden)
  • voi suorittaa itsenäisesti opintojaksolla annettujen suoritusohjeiden mukaisesti
  • ovat avoimia kaikille ja
  • toteutetaan avoimena ammattikorkeakouluopetuksena (avoin AMK).

Opiskelija lukuportaikolla läppärin kanssa.

SeAMKin avoimen AMK:n verkko-opintoja

Tutustu SeAMKin avoimen AMK:n verkko-opintotarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!

Henkilö tekemässä ryhmätyötä verkossa.

SeAMKin tutkinto-ohjelmien yhteiset perusopinnot verkko-opintoina

Tutustu SeAMKin yhteisiin perusopintoihin ja ilmoittaudu mukaan!

Kaksi opiskelijaa istuu tietokoneen ääressä.

Avoimen AMK:n osaamiskokonaisuudet

SeAMKin osaamiskokonaisuuksista suurin osa on suoritettavissa joustavasti verkossa. Tutustu osaamiskokonaisuuksiin ja ilmoittaudu mukaan!

Verkkopainotteinen tutkintokoulutus

Ryhmä opikselijoita koneen kanssa SeAMKissa.

Opiskelu verkkopainotteisessa tutkintokoulutuksessa edellyttää  itseohjautuvuutta, hyvää ajanhallintakykyä ja valmiutta opiskella itsenäisesti. Verkko-opetus ei ole ainoastaan itsenäistä opiskelua, vaan koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Se voi sisältää lähiopetusta SeAMK Kampuksella, aikataulutettua verkko-opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä verkossa. Työmäärältään verkkopainotteiset opinnot ovat vastaavat kuin päivätoteutuksessa tai muussa monimuotototeutuksena toteutettavassa koulutuksessa.

SeAMKissa voit suorittaa verkkopainotteista tutkintokoulutusta mm. sairaanhoitajan, sosionomin, pk-yrittäjyyden ja restonomin koulutuksissa. Koulutuksen toteutusmuoto saattaa vaihdella aloittavan ryhmän kohdalla, joten hakijan on tarpeen perehtyä hakuteksteihin hyvin.

Opiskelijoiden tarinoita

Mitä verkko-opiskelu SeAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa tarkoittaa?