Digital Factory | SeAMK.fi

Digital Factory

Tutkimusryhmän tavoitteena on edistää digitaalisen valmistuksen parempaa käyttöönottoa sekä luoda parempi käsitys käytettävistä teknologioista ja niiden mahdollisuuksista valmistavassa pk-teollisuudessa. Digital Factory -tutkimusryhmä jakautuu pääosin kolmeen eri tutkimus- ja kehittämisteemaan, joita ovat tuote, valmistusprosessi sekä data. Lisäksi painotetaan tuotantotaloudellisia näkökulmia, kuten esimerkiksi laatua ja tuotekehitystä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä painottuu käytännönläheisyys eri teknologioissa.

Tutkimusryhmän teemat

  • Digitaalinen valmistus (ml. digitaalinen suunnittelu)​
  • Tuotannon simulaatiot ja digitaaliset kaksoset​
  • Teollinen internet valmistavassa teollisuudessa​
  • Tuotannon tietojärjestelmät (ml. tuotannonohjaus) ja niiden integraatio​
  • XR:n tuotantoa helpottavat sovellukset​
  • Robotiikan tuotantosovellukset​
  • Konenäön tuotantosovellukset​
  • Datan kerääminen, analysointi ja visualisointi​
  • Paikannustekniikat ja paikkatieto​
  • Tekoäly ja sen teolliset sovellutukset​

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet