Kestävä ja vastuullinen ruoantuotanto | SeAMK.fi

Kestävä ja vastuullinen ruoantuotanto

Tutkimme kestävyyttä ja vastuullisuutta erityisesti alkutuotannon näkökulmasta. Tutkimme myös turvemaiden roolia ruokaketjussa sekä kehitämme kestäviä maankäyttömuotoja. Tutkimusryhmämme tarjoaa yrityksille hyvän yhteistyökumppanin kehittää älykkäitä, kustannustehokkaita ruokaketjun toimintamalleja. Haemme toiminnassa ratkaisuja mm. kiertotalouden liiketoimintamalleista.

Tutkimusryhmän teemat

 • Resurssitehokkuus ja tuotantopanosten tehokas käyttö
  • esim. Kiertotalous, uusiutuva energia, ravinteiden kierrätys, kannattavuus
 • Ruoantuotantomenetelmien ympäristöjalanjälki ja kestävät ruokavalinnat
  • esim. hiilineutraalit tuotantomenetelmät ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, turvemaat, vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuus, ruokahävikki
 • Älykäs ruoantuotanto
  • esim. älydigi, agroteknologia, datan tehokas hyödyntäminen

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Muuta

 • Luonnonmukaisen tuotannon edistämissäätiön hallituksen asiantuntijajäsen (Arja Nykänen)
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston, Arenen, Kestävän kehityksen työryhmän jäsen (Terhi Junkkari ja Kari Laasasenaho)