Terveyden edistäminen ja hoito | SeAMK.fi

Terveyden edistäminen ja hoito

Tutkimusryhmämme tavoitteena on edistää eri ikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimus- ja kehittämistyössämme tuotamme näyttöön perustuvaa tietoa akuuteista ja pitkäaikaisista sairauksista kärsivien potilaiden hoitotyön ja ohjauksen sekä uusien interventioiden kehittämiseksi. Tarkastelemme myös ruoan merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Toteutamme sekä preventiivisen, kuratiivisen että palliatiivisen hoitotyön ja ravitsemushoidon tutkimusta. Kehitämme myös simulaatio-opetusta ja etäohjausta.

Tutkimusryhmän teemat

 • Pitkäaikaissairaiden terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • Ikääntyneiden vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja ehkäisy; tunnistamis-mittareiden tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen tutkimuksessa
 • Palliatiivisen hoitotyön kehittäminen, ikääntyneiden hoitotyön kehittäminen
 • Akuuttihoitotyön laadun ja interventioiden kehittäminen
 • Simulaatio-opetuksen kehittäminen
 • Kaltoinkohtelun tunnistaminen ensihoidossa ja päivystyspoliklinikalla
 • Etäohjauksen kehittäminen, simulaatio-opetuksen kehittäminen
 • Päätöksenteko- ja ohjaustaitojen sekä tilannetietoisuuden edistäminen hoitotyössä
 • Nuorten mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen
 • Erilaisten riippuvuusongelmien tunnistamisen edistäminen ja uusien hoito-menetelmien kehittäminen
 • Hoitotyön vetovoiman ja pitovoiman edistäminen
 • Terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin ja myönteisen ruokasuhteen kehittäminen (erilaiset asiakasryhmät)
 • Hyvinvoinnin edistäminen ravitsemuslaadun kehittämisellä
 • Healthy Kids of Seinäjoki -teeman tutkimusyhteistyö
 • Ylipainoepidemian ennaltaehkäisy
 • Lasten ja nuorten terveyttä edistävän ohjauksen kehittäminen perheen kokonaisvaltaisen kohtaamisen kautta

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Muuta

Mari Salminen-Tuomaala

 • Kansallisen terveysalan verkoston jäsen
 • Kliininen asiantuntija YAMK-verkoston jäsen
 • Valtakunnallisen STEPPI2-hankkeen ohjausryhmän jäsen
 • ESC:n jäsen

Kaija Nissinen

 • Joukkoruokailun kansallisen asiantuntijaryhmän jäsen
 • RTY koulutuksen suunnittelutyöryhmän jäsen