Alumnista mentoriksi – Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään | SeAMK

Alumnista mentoriksi - Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään

SeAMK Mentorointiohjelma on kehitetty osana Alumnista Mentoriksi – Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään -hanketta. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Mitä on mentorointi?

Mentorointi on tapa siirtää tietoa ja osaamista kokeneemmalta (mentori) henkilöltä kokemattomammalle (mentoroitava tai aktori) liittyen esim. työhön tai opintoihin. Mentorointi on tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, joka perustuu avoimuuteen ja luottamukseen.

Haku mentorointiohjelmaan

SeAMK mentorointiohjelman idea on tukea opiskelijaa siirryttäessä koulusta työelämään, neuvoa urakehityksessä, edistää työelämäverkostoitumista sekä antaa opiskelijoille käytännön tietoa alastaan. Mentorointi on parityöskentelyä, jota tuetaan yhteistapaamisilla ja pientapaamisilla.

Opiskelijat otetaan mukaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Mentoreilta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta ja heidät valitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Haku mentorointi ohjelmaan on syksyisin.

Opiskelija ilmoittaudu ohjelmaan: TÄSTÄ
Mentori ilmoittaudu ohjelmaan: TÄSTÄ

 • SeAMKin opiskelija, haluatko mentorin?

  Oletko yksi monista, joita mietityttää työelämään siirtyminen opiskelun jälkeen? Haluaisitko keskustella oman alasi ammattilaisen kanssa työelämästä ja siellä pärjäämisestä? Tai oletko aikuisopiskelija, jolla on toiveena uranvaihto valmistumisen myötä?

  Mentorointiohjelman kautta opiskelijat saavat oman työelämässä toimivan mentorin, jonka kanssa voi keskustella työelämästä ja sen vaatimuksista ja miettiä omia taitojaan. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden ja tapaamisia opiskelijan ja mentorin välillä on noin kerran kuukaudessa. Mentorointiohjelma kuuluu vvo-opintoihin ja siitä on mahdollista saada max. 2 opintopistettä opintopäiväkirjaa vastaan.

  Lyhyesti ohjelmaan osallistuvan opiskelijan edut/velvollisuudet

   

  • mentorointiohjelmassa on kolme yhteistilaisuutta.

  • paritapaamiset/yhteydenpito sovitaan mentorin kanssa. Tapaamisia on yleensä 4-8
  riippuen parin aikatauluista

  • mentori haetaan mahdollisimman hyvin opiskelijan tarpeisiin ja toiveisiin sopivaksi kaikilta SeAMKissa opiskeltavilta aloilta. Esimerkiksi suunnittelusta kiinnostuneelle haetaan suunnittelijaa, pankkialasta kiinnostuneelle haetaan pankkialan ammattilaista jne. Ellei mielenkiinnon kohde ole selvä, niin haetaan mahdollisimman kokenutta mentoria, jotta opiskelija saisi laajan kuvan omasta alastaan.

  • omalta mentorilta voi kysellä asioista mm. työelämään, työnhakuun, cv:n kirjoitukseen, uraan, opiskeluun, omaa alaa koskeviin mahdollisuuksiin yms. liittyen

  • työelämäverkosto vahvistuu

  • vuorovaikutustaidot kehittyvät

  • opiskelija pitää opintopäiväkirjaa

  Ota yhteyttä:

  Ari Saunamäki Tekniikka
  040 830 2441

  Sari Havulehto Liiketoiminta ja kulttuuri
  040 830 3975

  Jussi-Matti Kallio, Ruoka
  040 680 7150 

  Pirkko Mäntykivi, Sosiaali- ja terveysala
  040 830 2253

 • Haluatko mentoriksi?

  Olet alasi ammattilainen, joka on toiminut työelämässä aktiivisesti vähintään kolme vuotta. Mentorina olet motivoitunut sparraamaan opiskelijaa valmistumisvaiheessa ja kertomaan tulevista työelämän haasteista. Sinulla on halua ja mahdollisuus järjestää aikaa yhteisiin tapaamisiin opiskelijan kanssa. Mentorina saat tuoretta tietoa ja uusia ideoita sekä tilaisuuden kehittää vuorovaikutustaitoja.

  Mentorointi tarjoaa monenlaisia hyötyjä opiskelijalle. Parhaimmillaan mentorointi on kuitenkin antoisaa molemmille osapuolille. Mentori joutuu pohdiskelemaan kokemustaan ja uraansa opiskelijan kanssa keskustellessa sekä kiteyttämään ja analysoimaan omaa osaamistaan työvuosien varrelta.

  Ota yhteyttä:

  Ari Saunamäki Tekniikka
  040 830 2441

  Sari Havulehto Liiketoiminta ja kulttuuri
  040 830 3975

  Jussi-Matti Kallio, Ruoka
  040 680 7150 

  Pirkko Mäntykivi, Sosiaali- ja terveysala
  040 830 2253

   

   

Alumnista mentoriksi -projektin tavoite on edistää valmistuvien korkeakouluopiskelijoiden joustavaa siirtymistä työelämään.

Haluatko mentoriksi? Ota yhteyttä

Ari Saunamäki

Lehtori

sähköposti

Ari.Saunamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408302441

Sari Havulehto

Suunnittelija, harjoittelupalvelut

sähköposti

Sari.Havulehto(a)seamk.fi

puhelin

+358408303975

Jussi-Matti Kallio

Lehtori

sähköposti

Jussi-Matti.Kallio(a)seamk.fi

puhelin

+358406807150

Pirkko Mäntykivi

Lehtori

sähköposti

Pirkko.Mantykivi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302253