Bioenergia ry:n 2023 vuosijulkaisu huomioi SeAMKin työn turvetuotantoalueiden jälkikäytön parissa

Mittauslaite keskellä suoaluetta.
Soinin Naarasnevan mittausasema. Kuva: Risto Lauhanen

Uunituore Bioenergia ry:n vuosijulkaisu nosti esille myös SeAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Viime viikolla ilmestyneessä vuosijulkaisussa oli nostona myös Land Use Policy -sarjan tiedeartikkeli, jossa muun muassa SeAMK on ollut mukana. Artikkelin mukaan maanomistajia on kuultava suonpohjien jälkikäytössä. Mainitun tutkimuksen mukaan maanomistajat suosivat taloudellisesti tuottavia turvetuotantoalueiden jälkikäyttömuotoja.

Vuosijulkaisu toi esille Soinin Naarasnevan mittausaseman, jota TURNEE-hanke pitää yllä. Maa- ja metsätalousministeriön Nappaa hiilestä -ohjelman hanke tutkii käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen metsityksen kasvihuonekaasu- ja vesistöpäästövaikutuksia.

Hankkeessa ovat mukana SeAMKin lisäksi Ilmakehätieteiden keskus INAR, Ilmatieteen laitos sekä Helsingin ja Oulun yliopistot vuosina 2021-2024.

 

Valokuva: Soinin Naarasnevan mittausasema. (Risto Lauhanen).