Kasvukausi - opintojakso 2019

Blogi: AgroBlogi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa Agrologin opintoihin kuuluu Kasvukausi. Kurssi suoritetaan kesän aikana ja se kestää alkukesästä kaksi viikkoa ja syksyllä viikon. Jokainen opiskelija saa oman näyteruudun, joissa viljellään eri kasveja ja suoritetaan haluttu koe. Tänä vuonna kasvukauteen osallistuu yli 50 opiskelijaa ja näytemailla viljellään yli 20 eri kasvia sekä eri seosviljelmiä. Sen aikana tutustutaan myös alan ja yrityksiin sekä perehdytään tarkemmin käytännön kokeisiin ja täsmäviljelyyn.

Kasvukausi – opintojakso alkoi näytemaiden kylvöllä. Näytemaiden muut muokkaustoimet oli hoidettu jo etukäteen henkilökunnan puolelta ja oppilaat kylvivät halutun lajin itse. Kesän ajan kasvustoa hoidetaan kukin parhaaksi katsomallaan tavalla ja syksyllä kolmannella viikolla on vuorossa sadonkorjuu ja tutkimustyöt.

Kuvassa oppilaiden näytemaat.

Kuva 1. Juuri kylvettyjä näytemaita.

Laboratoriossa tehtiin useita erilaisia kokeita maan laadusta sekä sadosta. Maanäytteestä tutkittiin ravinnepitoisuudet ja viljasta lisälannoituksen tarve. Maan tiivistymistä mitattiin penetrometrillä, laatua kuoppatestillä ja lisäksi laskettiin rehusadon kuiva-aineen määrää hehtaarilla.

Kuvassa kaksi henkilöä ottavat pellolta maanäytettä.

Kuva 2. Seurattavalta lohkolta maanäytteen otto ravinteiden määritystä varten.

Opintojaksoon kuuluu myös alan yritysvierailut, joissa tutustuttiin yli kymmeneen yritykseen ympäri Etelä-Pohjanmaata. Mukana oli pienempiä maatilayrityksiä sekä suurempia teollisuusalan yrityksiä ja kaikkea siltä väliltä! Vierailujen aikana nähtiin muun muassa etanolin ja tuotantoeläinrehujen tuotantoa, traktorihyttien ja maatalouskoneiden valmistusta, biokaasulaitos, turvetuotantoa sekä perunan-ja mansikanviljelytilat.

Kuvassa oppilaat yritysvierailulla Altian tehtaalla.

Kuva 3. Yritysvierailu Koskenkorvalla Altian tehtaalla.

Elokuussa luvassa kuulumiset kasvukauden viimeiseltä viikolta. Toivotaan suotuisaa säätä ja lämmintä kesää kasveille!

 

Sofia Kankaansyrjä

Projektityöntekijä

SeAMK Ruoka